• آذر
 • 5
 • 19:23
 • برگزاری دوره های آموزشی بنیادی و تکنیکال در کارگزاری بانک پاسارگاد تلفن :42392420

نبض بازار آرشیو

 • 12:35

  در پایان معاملات امروز شاخص کل 664 واحد افت کرد و به سطح 74076 رسید و 1473 میلیون سهم به ارزش 3791 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبملت بیشترین تاثیر منفی را بجای گذاشت و خپارس با جابجایی 307 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص داد.

 • 12:28

  صف خرید وپست در حال سنگین شدن است.1399 ریال

 • 12:27

  خودرو در کف قیمت معامله می شود3014 ریال

 • 12:23

  ختور صف خرید شد.5900 ریال

 • 12:20

  حدود 300 میلیون خپارس معامله شد.

 • 12:18

  فاذر در محدوده مثبت در حال رشد قیمت است.3515 ریال

 • 12:16

  پترول کمی منفی است.2597 ریال

 • 12:12

  وساخت 5400 ریال1.5 درصد مثبت است

 • 12:10

  خودرو در کف قیمت تقاضا دارد

 • 12:09

  سیدکو در قیمت 1687 ریال صف خرید 4 میلیونی شد

 • 12:07

  خپارس صف خرید 20 میلیونی شد

 • 12:03

  حجم مبنای حتاید در حال عرضه شدن است

 • 12:02

  مرقام در مثبت کامل معامله می شود.3260 ریال

 • 11:58

  خبهمن صف خرید  11 میلیونی دارد.1919 ریال

 • 11:52

  پارسان 7008 ریال نوسان منفی دارد

 • 11:49

  در حالیکه اکثر نمادهای بانکی صف فروش سنگین دارند، وپست صف خرید میلیونی تشکیل داد.1399 ریال

 • 11:47

  حپترو 3000 ریال 3.6 درصد منفی

 • 11:39

  وبصادر وبملت وتجارت وانصار وپارس همچنان صف فروش سنگین دارند

 • 11:32

  دکوثر در رنج 3درصد مثبت معامله می شود

 • 11:30

  230 میلیون خپارس معامله شد.929 ریال2.6 درصد مثبت

 • 11:28

  وپاسار در قیمتهای حداقل معاملات متعادلی دارد.1734 ریال

 • 11:27

  صف فروش خودرو و خساپا در حال جمع آوریست

 • 11:24

  ولساپا 2910 ریال کمی منفی است

 • 11:20

  خودرو مجددا صف فروش شد

 • 11:19

  فاذر 3500 ریال 2.7 درصد مثبت

 • 11:18

  10 میلیون وبصادر معامله شد. صف فروش 81 میلیون

 • 11:15

  وپست وارد روند مثبت شد1360 ریال

 • 11:13

  خبهمن به سقف قیمت نزدیک شد 1915 ریال

 • 11:11

  روند معاملات خساپا متعادل است.1555 ریال

 • 11:10

  خودرو 3070 ریال 2.1 درصد منفی

 • 11:06

  خزامیا 1800 ریال کمی منفی است

 • 11:03

  خپارس 914 ریال 1 درصد مثبت شد

 • 11:02

  ختراک در قیمت 3021 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:01

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:58

  خپارس 900 ریال به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:58

  وبیمه نوسان مثبت دارد1465 ریال

 • 10:56

  خاور در قیمت 983 ریال صف فروش 38 میلیونی دارد

 • 10:53

  خبهمن مثبت شد.1856 ریال

 • 10:53

  سیدکو در آستانه تشکیل صف خرید است.1686 ریال

 • 10:51

  شپلی در قیمت 1859 ریال صف خرید دارد

 • 10:46

  سیدکو 1662 ریال 2.4 درصد مثبت

 • 10:45

  پلاسک پنایر و پکویر نمادهای مثبت لاستیکی هستند

 • 10:44

  فاذر وارد روند مثبت شد.3410 ریال

 • 10:37

  صف خرید تایرا 30 میلیونی شد

 • 10:33

  فولاد در کف قیمت پرعرضه است.2369 ریال

 • 10:31

  یسویچ تنها نماد منفی گروه برقی است

 • 10:29

  وتوشه در قیمت 4727 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:26

  صف خرید تایرا در حال سنگین شدن است

 • 10:24

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ملی صنایع مس ایران "هقملی310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:23

  شرانل با حمایت خریداران با صعود قیمت همراه است.15180 ریال

 • 10:22

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت لامیران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت ملی صنایع مس ایران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:19

  کروی و کاما نمادهای مثبت گروه کانه فلزی هستند

 • 10:14

  وساپا در قیمت ...

 • 10:12

  وگستر با صف خرید روبروست.1962 ریال

 • 10:08

  ثشاهد با صف فروش روبرو شد.1587 ریال

 • 09:57

  صف فروش وپست مجددا جمع شد

 • 09:56

  ورنا با صف فروش 66 میلیونی بدون تقاضا مانده است

 • 09:53

  حسینا هم مثبت شد.46100 ریال

 • 09:51

  فایرا با صف خرید روبرو شد.7152 ریال

 • 09:43

  رمپنا در قیمت 7834 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 09:41

  شخارک نوسان مثبت دارد.19651 ریال

 • 09:38

  لبوتان با صف خرید روبرو شد.3969 ریال

 • 09:38

  وزمین تنها نماد مثبت گروه بانکی است

 • 09:37

  شسپا تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:32

  مفاخر رانفور و افرا نمادهای مثبت گروه رایانه هستند

 • 09:29

  دانا در قیمت 1728 ریال صف فروش 6 میلیونی دارد

 • 09:26

  حتاید و توریل نمادهای مثبت گروه حمل و نقل هستند

 • 09:24

  فاذر از رنج منفی در حال نزدیک شدن به صفر تابلو است.3400 ریال

 • 09:22

  بترانس با صف خرید روبرو شد.5576 ریال

 • 09:20

  ونفت صف خرید شد.3713 ریال

 • 09:20

  خودرو مجددا صف فروش شد

 • 09:17

  ولبهمن با صف خرید 3 میلیونی روبرو شد.2522 ریال

 • 09:14

  خکاوه متعادل شد1166 ریال

 • 09:14

  خساپا همچنان صف فروش 59 میلیونی دارد

 • 09:13

  صف فروش خودرو جمع شد

 • 09:11

  کرمان صف خرید شد.12289 ریال

 • 09:08

  صف فروش 112 میلیونی خپارس جمع شد

 • 09:08

  تایرا صف خرید 5 میلیونی دارد.5896 ریال

 • 09:05

  صف فروش وپست جمع شد.1328 ریال

 • 09:03

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری پردیس با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 09:02

  خزامیا متعادل شد

 • 09:01

  فاذر در رنج منفی معامله می شود.3349 ریال

 • 08:55

  ولساپا 2808 ریال صف فروش 15 میلیونی دارد

 • 08:54

  خزامیا در قیمت 1745 ریال صف فروش 28 میلیونی دارد

 • 08:50

  بترانس در حداکثر قیمت عرضه و تقاضا دارد.5576 ریال

 • 08:49

  قاسم در قیمت 16284 ریال صف خرید 33 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:47

  خودرو با صف فروش 67 میلیونی در قیمت 3013 ریال روبروست

 • 08:42

  تایرا با صف خرید 4 میلیوینی در قیمت 3896 ریال روبروست

 • 08:41

  حتاید در قیمت 5801 ریال صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 08:39

  موگرینی: طی هفته‌ها و ماه‌های آتی می‌توان به توافق هسته‌ای خوبی دست یافت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38

  ۴۰ شرکتی که از ۷۸ درصد سود تا ۴۸ درصد زیان دادند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15

  بازار مسکن پس از تمدید.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03

  هیجان منفی در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

نبض بازار کاربران آرشیو

توضیحات زمان قیمت نام شرکت خرید/فروش کاربر
جناب صمدی 4 ساعت،36 دقیقه قبل 1 وضعیت چکارن لطفا Habibof
http://www.boursenews.ir/fa... 4 ساعت،46 دقیقه قبل 10 کالاهای بدون تقاضا در بورس کالا / رکود چشمگیر در بازار مواد پتروشیمی babaei
6 ساعت،8 دقیقه قبل 1 دوستان همگی خسته نباشید مهدی ساسانی
ولی این به معنی خرید تلقی ن... 6 ساعت،26 دقیقه قبل 1 omid boorsbaz2013---- از دید بنده شنبه خودرویی ها صف خرید می شوند و بانکی ها صفشون جمع میشه مهدی ساسانی
میکند از معدود سهمهایی بود ... 6 ساعت،28 دقیقه قبل 1 Ali reza--- پسهند شنبه مثبت بشه از خط روندش برگشته اگر مثبت نشه تا 750 و 720 اصلاح میکنه و مجدد صعود مهدی ساسانی
استاد صمدی 6 ساعت،34 دقیقه قبل 14 از بابت کفرا .دتولید.پاکشو واقعا ممنونم خیلی تحلیل دقیقی بود وهاب
به امید روزهای بهتر 6 ساعت،47 دقیقه قبل 1 دوستان همگی خسته نباشید. تعطیلات خوش بگذره. بهروز نعیمی
همگی خسته نباشید و تعطیلات ... 6 ساعت،51 دقیقه قبل 74,000 انشااله شنبه نظاره گر ضریبهای مثبت خرید های امروز خواهیم بود ... اشتاب
6 ساعت،55 دقیقه قبل 2,435 جناب صمدی راجع به روند مداران چه پیش بینی دارید؟ نیما مردانه
6 ساعت،57 دقیقه قبل 1 آقای صمدی چکارن ؟؟؟؟؟؟ ا فشین
ادامه: کرمان را بنده بررسی ... 6 ساعت،58 دقیقه قبل 1 ختور را روی 650 سیگنال خروج دادیم به دلیل پتانسیل پایان موج و فعلا نظر روی خریدش ندارم. بهروز نعیمی
جناب صمدی حمایت چنده؟ و ایا... 7 ساعت،1 دقیقه قبل 763 پسهند Ali reza
کرمان، ختور 7 ساعت،3 دقیقه قبل 1 جناب نعیمی کرمان و ختور نظرتون چیه؟ +mohammad +
چکارن 7 ساعت،5 دقیقه قبل 1 آقای صمدی چکارن کف کانال و صف فروشه بخریم؟ ا فشین
بازار 7 ساعت،6 دقیقه قبل 101 اقا فقط امروز 5% سهم خپارس معامله شد الکی نیست ها. roozbeh7
7 ساعت،11 دقیقه قبل 1 خبهمن هدف میان مدتش 265 است اما فعلا تکه تکه جلو میریم و اولین هدف 215 مد نظره بهروز نعیمی
7 ساعت،12 دقیقه قبل 1,687 سیدکو الان حکم سهمی رو داره که امروز با قیمت 168 تومان عرضه اولیه شده منتها حقوقی هم زیاد وارد شده نیما مردانه
ادامه:به بعد با پتانسیل پای... 7 ساعت،12 دقیقه قبل 1 در مجموع برای گروه خودرو سهام خساپا،خزامیا را برای کم ریسک ها خروج زدیم.خموتور هم گفتیم از اینجا بهروز نعیمی
بازار 7 ساعت،13 دقیقه قبل 101 تو خپارس کاهش تولید L90 رو باور کنیم یا این خرید ها رو؟ roozbeh7
عجب ؟ 7 ساعت،13 دقیقه قبل 1 این کفرا دیگه شورشو دراورده... وهاب
آقای نعیمی تارگت خبهمن رو چ... 7 ساعت،15 دقیقه قبل 192 خبهمن mehraan84
بازار 7 ساعت،16 دقیقه قبل 101 از صنعت سیمان گفتیم واین هم صف سیدکو roozbeh7
استاد صمدی عزیز 7 ساعت،18 دقیقه قبل 1 رتکو خارج شم با 13 درصد سود؟ sepehr85
استاد صمدی 7 ساعت،19 دقیقه قبل 1 ضرر میانمدت پسهند رو نفرمودید niksa
بازار 7 ساعت،20 دقیقه قبل 101 شاخص 75000 که شکست حال بازار رو به راه نیست. roozbeh7
7 ساعت،20 دقیقه قبل 1 خبهمنی ها با سهمشون همراه باشند. بهروز نعیمی
اساتید پاسارگاد تحلیل 7 ساعت،22 دقیقه قبل 1 میشه سهمی برای خرید امروز معرفی کنید ؟ محسن م
جناب صمدی 7 ساعت،22 دقیقه قبل 1,430 کفرا ندارم،وارد شم در 1430 تومان hamid hamidi
استاد صمدی امروز کلاس تشکیل... 7 ساعت،23 دقیقه قبل 12 استاد صمدی امروز کلاس تشکیل میشه؟ Alara
7 ساعت،24 دقیقه قبل 1 خپارس را بنده برای خرید معرفی نکرده بودم. بهروز نعیمی
شکلر 7 ساعت،24 دقیقه قبل 2,222 باسلام اساتید محترم لطفا نظرتانرا در مورد شکلر بفرمایید رهنما
7 ساعت،25 دقیقه قبل 1 خکاوه را دقیقا دوشنبه روی مقاومت سیگنال خروج دادیم. بهروز نعیمی
7 ساعت،28 دقیقه قبل 1 دکوثر: تا زمانی که زیر 600 معامه میشه برای خرید توصیه نمیشه. بهروز نعیمی
اختمالا امروز توی منفی 4 فر... 7 ساعت،28 دقیقه قبل 190 خبهمن mehraan84
؟؟؟ 7 ساعت،28 دقیقه قبل 11 جناب نعیمی همه رو گفتین بجز خپارس و خکاوه؟ علیرضا 2m
(-: 7 ساعت،29 دقیقه قبل 1 شاخص به حمایت 74000 واکنش نشون داده و شنبه بسیاری از فروشندگان پشیمان خواهند شد. ما میبینیم +mohammad +
یه نمونه کامل از سهامنداری ... 7 ساعت،31 دقیقه قبل 190 خبهمن mehraan84
7 ساعت،31 دقیقه قبل 1 سهامداران کم ریسک خساپا هم میتونن بفروشند و با ضرر محدود خارج بشن. بهروز نعیمی
7 ساعت،33 دقیقه قبل 1 وساخت:صرفا بالای سقفش برای هدف 600 بهروز نعیمی
دکوثر 7 ساعت،34 دقیقه قبل 1 اساتید محترم خرید دکوثر ؟نمدنم مربوط به کدوم استاد میشه. tower man
توضیحات زمان قیمت شرح خرید/فروش کاربر
تارگت بعدی 1136 دلار 3 هفته قبل 1,148 سیگنال فروش kou rosh
طلا 3 هفته قبل 1,148 نسلش در اومد......... اشتاب
سکه به 912 هزار تومن رسید. 3 هفته،4 روز قبل 1 سکه kou rosh
3 هفته،4 روز قبل 1 سکه: فعلا اوضاع بازار جهانی طلا ریزشیه و طبیعتا سکه هم کاهش خواهد داشت بهروز نعیمی
با توجه به وضعیت خراب بازار... 1 ماه قبل 1 اگر اساتید روی سیگنالهای اونس طلا و جفت ارزها کمی فعالیت داشته باشند بسیار بهتر است kou rosh
اگر تا 1 ساعت دیگه صعودی در... 1 ماه قبل 1 احتمالا وارد یک روند نزولی خوب میشیم ! kou rosh
با توجه به بازی کثیفی که در... 2 ماه،2 هفته قبل 5,500 کاذر amirnik
سلام استاد 3 ماه قبل 1 استاد شایعه شده شاوان سود 93 را به 522 تغیرر داد این خبر تا چقدر صحت دارد کلید .
شلعاب 3 ماه قبل 1 مرسی حوریسا
سلام. میشه دلیل قرمز بودن گ... 3 ماه،2 هفته قبل 1 سلام. میشه دلیل قرمز بودن گروه فلزات اساسی رو بگین؟ Alara
کلا" سرمایه گذاری ها احتمال... 3 ماه،3 هفته قبل 100 payman20 : در ارزنده بودن وبملت شکی نیست اما وخارزم نوسانی تر است ، برای نوسانگیری میشود استفاده کرد ولید هلالات
باتوجه به افزایش نرخ شوینده... 3 ماه،3 هفته قبل 9,080 باسلام - شگل بنیادی نگر
4 ماه،1 هفته قبل 951 تحليل از سكه كوتاه مدت ؟ دايورژانس
شاوان 4 ماه،2 هفته قبل 24,388 ممنون از راهنمایی شما استاد گرامی کلید .
جناب نعیمی با سلام.امروز من... 5 ماه قبل 1,000 امیدوارم مشکلی نباشد و سرحال و سلامت باشید. DamooN
مرسی 5 ماه،1 هفته قبل 1 جناب نعیمی Aramesh
5 ماه،1 هفته قبل 1 در تایم فریم روزانه اونس تا زمانی که 1315 را نشکسته نزولی است بهروز نعیمی
انس جهانی 5 ماه،1 هفته قبل 1 منظورم انس جهانی هست . ممنون Aramesh
سلام 5 ماه،1 هفته قبل 1 منظور شما اونس جهانی طلا هست یا طلای داخلی؟ بهروز نعیمی
طلا 5 ماه،1 هفته قبل 1 با سلام و خسته نباشید . طلا را آیا در مسیر نزولی می بینید ؟ Aramesh
5 ماه،2 هفته قبل 1 به دلیل حساسیت به وجود آمده، نرخها در نبض بازار تا اطلاع ثانوی به روز رسانی نمیشود بهروز نعیمی
جناب نعیمی فکر کنم این دفعه... 5 ماه،2 هفته قبل 1 ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم DamooN
ادامه : برای تحلیل سایر ارز... 5 ماه،4 هفته قبل 1 سلام و تشکر از شما.هر دو اعتبار خوبی دارند.تحلیل نفت دو هفته یکبار پنجشنبه ها ارائه میشود. بهروز نعیمی
با عرض سلام،ادب واحترام من ... 5 ماه،4 هفته قبل 300 نظرتونو درباره اعتبارشون بدونم و تشكر ميكنم بابت تحليلاتون از اونس بقيه جفت ارزها اگه تحليل بذارين ؟ seyed Elyas Razavi
کارگزار خوب در بازار جهانی ... 6 ماه،1 هفته قبل 1 1 بهروز نعیمی
در بازار فارکس و جهانی طلا 6 ماه،1 هفته قبل 1 بازار سپیدار دماوندی
معاملات Real در کدام بازار ؟ 6 ماه،1 هفته قبل 1 1 بهروز نعیمی
6 ماه،1 هفته قبل 1 ممکنه در خصوص معملات real و انتخاب کارگزار مناسب راهنمایی بفرمایید سپیدار دماوندی
ادامه شرح: قرار داد را میخو... 6 ماه،4 هفته قبل 1 من بیشتر تاکید روی تکنیکال دارم.این محاسبات برای افرادی که میخواهند آربیتراژ کنند مفید است و یک بهروز نعیمی
آقای نعیمی. تشکر از توضیح م... 6 ماه،4 هفته قبل 1 آیا این محاسبات را می توان مبنای خرید و فروش در آتی قرار داد یا صرفاً باید تکنیکال نگاه کرد؟ Ommid
ادامه محاسبه 6 ماه،4 هفته قبل 1 پس این چنین میشود : ارزش ذاتی سکه 996500 * 103.32% = 1029500 بهروز نعیمی
مثال برای محاسبه قرارداد آت... 6 ماه،4 هفته قبل 1 سود کوتاه مدت روز شمار مثلا 20 درصد است که ماهیانه آن میشود 1.66. از الان تا تیر ماه دو ماه داریم بهروز نعیمی
فرمول برای محاسبه حدود قیمت... 6 ماه،4 هفته قبل 1 ارزش ذاتی سکه را ضربدر بالاترین نرخ سود کوتاه مدت بانکی میکنیم بهروز نعیمی
فرمول ارزش ذاتی سکه 6 ماه،4 هفته قبل 1 برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه می بایست عدد به دست آمده از ارزش مثقال را ضربدر 2.253 کنید بهروز نعیمی
فرمول مثقال طلا 6 ماه،4 هفته قبل 1 ابتدا مثقال طلا را به دست می آوریم از این فرمول: قیمت اونس*قیمت دلار و بعد عدد حاصل تقسیم بر 9.5742 بهروز نعیمی
از طریق فرمول ارزش ذاتی سکه... 6 ماه،4 هفته قبل 1 سلام . بله چنین فرمولی وجود دارد . شما ابتدا می بایست ارزش ذاتی سکه نقدی را به دست بیاورید. می نویسم بهروز نعیمی
آقای نعیمی. سلام 6 ماه،4 هفته قبل 1 آیا فرمول کاربردی برای محاسبه ارزش ذاتی مثلا سررسید تیر ماه با توجه به قیمت نقدی وجود داره؟ Ommid
کاهش سیاست انبساطی آمریکا 6 ماه،4 هفته قبل 1 از این 45 بیلیون دلار 25 بیلیون دلار مربوط به خرید اوراق قرضه و 20 بیلیون دلار خرید اوراق رهنی مسکن بهروز نعیمی
کاهش سیاست انبساطی آمریکا 6 ماه،4 هفته قبل 1 سیاست انبساطی آمریکا بار دیگر کاهش یافت. از 55 بیلیون دلار به 45 بیلیون دلار بهروز نعیمی
جناب DAMOON 6 ماه،4 هفته قبل 1 بله نرخ بهره تاثیر بیشتری دارد چون افزایش نرخ بهره یعنی شروع سیاست انقباضی بهروز نعیمی
ارسال نبض

آخرین پرسش‌ها آرشیو

 • وغدیر

  سلام استاد هلالات. وقتتون بخیر دلیل تعدیل منفی وغدیر چی هست؟

  2 روز،2 ساعت قبل

  بخش مهمی از سود سال جاری غدیر از محل فروش سهام پارسان است...

  10 ساعت،59 دقیقه قبل
 • وساپا

  با سلام. روند سهم وساپا رو چطور پیش بینی می کنید؟

  1 روز قبل

  سلام وساپا با توجه به اینکه خط روند نزولی خود را به سمت...

  11 ساعت،12 دقیقه قبل
 • تحليل بنيادي تپكو(تجهيزات سنگين هپكو)

  لطفاً درخصوص وضعيت بنيادي شركت مذكور و وضعيت قيمت سهام و سودآوري آن پس از گذر از تحريم ها راهنمايي فرمايي. با سپاس فراوان

  2 روز،2 ساعت قبل
 • خرید سهام

  با سلام خسته نباشید من تازه وارد بورس شده ام اطلاع من ازبورس کم است مفاهیم اولیه را یاد گرفتم لطفا برای شروع چند تا از سهام های خوب رابه من معرفی کنید به نظر شما با چقدر سرمایه شروع کنم با تشکر فرا...

  3 روز،8 ساعت قبل

  سلام برای شروع با سرمایه کمی استارت کنید تا بتوانید آنرا ...

  2 روز،6 ساعت قبل
 • شپلی

  با سلام شپلی در 118 خرید داشتم تا کی نگهداری کنم؟ مرسی

  3 روز،5 ساعت قبل

  سلام در محدوده 190 و 208 دو محدوده مقاومتی مهم برای شپل...

  2 روز،6 ساعت قبل