• آذر
 • 2
 • 14:8
 • برگزاری دوره های آموزشی بنیادی و تکنیکال در کارگزاری بانک پاسارگاد تلفن :42392420

نبض بازار آرشیو

 • 12:35

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 347 واحدی به ارتفاع 75389 رسید و 1345 میلیون سهم به ارزش 4386 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بجای گذاشت و فارس نماد منفی شاخص ساز شد.

 • 12:26

  ثاباد در قیمت 4772 ریال صف خرید 3 میلیونی را تجربه می کند

 • 12:17

  حتاید در قیمت 5200 ریال به تابلو بازگشت

 • 12:13

  واتی در قیمت 4493 ریال با صف خرید روبروست

 • 12:11

  رتکو با صف فروش 1 میلیونی در قیمت 14464 ریال روبروست

 • 12:05

  وپارس وارد روند منفی شد.2880 ریال

 • 12:01

  حخزر 7510 ریال کمی منفی است

 • 11:58

  خساپا 1600 ریال 2.9 درصد مثبت است

 • 11:52

  حتاید در قیمت 5399 ریال رقابت می شود

 • 11:44

  ورنا 1570 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:38

  شنفت در قیمت 12900 ریال پرتقاضاست

 • 11:36

  مرقام و رتاپ نمادهای منفی گروه رایانه هستند

 • 11:33

  وانصار در قیمت 2967 ریال صف خرید 3 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:29

  وپست مجددا صف فروش شد

 • 11:28

  پارسان و تاپیکو کمی منفی هستند

 • 11:27

  دانا و ملت نمادهای منفی گروه بیمه هستند

 • 11:20

  حسینا در رنج مثبت معامله می شود.46249 ریال

 • 11:19

  خمحرکه در قیمت 2620 ریال با صف خرید روبرو شد

 • 11:17

  اکثر نمادهای ساختمانی در رنج منفی قرار دارند

 • 11:14

  کاذر در قیمت 6800 ریال 1.7 درصد مثبت است

 • 11:13

  ونفت نوسان منفی دارد.3590 ریال

 • 11:10

  حپترو در قیمت 3021 ریال صف خرید شد

 • 11:09

  وتوشه در قیمت 4529 ریال صف خرید دارد

 • 11:03

  حتاید در قیمت 5850 ریال رقابت می شود

 • 10:49

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پردیس "هپدیس310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به تصویب سود نقدی (1610 ریالی)، تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 1995 ریال می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:45

  ارفع 3640 ریال کمی مثبت است

 • 10:42

  خبهمن در قیمت 1862 ریال صف خرید 25 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:37

  خودرو مجددا صف خرید شد

 • 10:35

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکر است با توجه به اعلام شرکت،افزایش سرمایه شرکت مذکور تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1393/09/30، ثبت نخواهد شد و سود نقدی تقسیمی در مجمع به حق تقدمهای حاصل از افزایش سرمایه تعلق نخواهد گرفت. مدیریت بازار

 • 10:34

  توریل تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:32

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت شیشه و گاز، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای تایدواترخاورمیانه،چینی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی - تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29،شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، شرکت شهد با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/04/31،شرکت پتروشیمی پردیس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:29

  ومعادن در قیمت 2698 ریال 3 درصد مثبت است

 • 10:27

  وخارزم در قیمت 1640 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:22

  صف فروش وپست جمع شد.1357 ریال

 • 10:20

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت قند نیشابور،جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:19

  وساخت در قیمت 5379 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 10:16

  ثتران 2860 ریال کمی مثبت است

 • 10:11

  خساپا مجددا صف خرید شد

 • 10:03

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کمباین سازی ایران به منظور بررسی بیشتر اطلاعات،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:01

  دی در قیمت 2000 ریال با صف خرید روبرو شد

 • 09:59

  پترول 2569 ریال 1.4 درصد مثبت است

 • 09:54

  خزامیا با صف خرید 17 میلیونی در قیمت 1828 ریال ربروست

 • 09:50

  گروه بیمه یکدست سبز پوش شد

 • 09:49

  فاذر 3550 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 09:47

  وتجارت در حال تشکیل صف خرید است.1151 ریال

 • 09:43

  ورنا صف خرید شد.1600 ریال

 • 09:41

  خودرو در قیمت 3189 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:39

  ولساپا در قیمت 2949 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:36

  وساپا در قیمت 1423 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:34

  خساپا صف خرید شد.1616 ریال

 • 09:33

  دی به بیش از 2 درصد مثبت رسید.1945 ریال

 • 09:31

  پسهند مثبت و متعادل است.8449 ریال

 • 09:28

  ولساپا 2838 ریال کمی مثبت است

 • 09:27

  خودرو 3110 ریال 1.4 درصد مثبت شد

 • 09:24

  فسرب در قیمت 1886 ریال پرتقاضاست

 • 09:19

  بکام در قیمت 2281 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:16

  پارسان وارد روند مثبت شد.7186 ریال

 • 09:14

  خکاوه در قیمت 1197 ریال صف خرید شد

 • 09:13

  وپست در قیمت 1357 ریال صف فروش 5 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:12

  صف خرید خپارس 40 میلیونی شد

 • 09:11

  دی 1900 ریال کمی منفی است

 • 09:10

  خاور 999 ریال 1.4 درصد مثبت است

 • 09:09

  خکاوه در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:08

  گروه خودرو در حال مثبت شدن است

 • 09:06

  خپارس در قیمت 910 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:05

  خپارس 906 ریال 3.5 درصد مثبت است

 • 09:03

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بیسکویت گرجی، حق تقدم شرکت سرمایه گذاری البرز، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:01

  ونفت 3580 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 08:53

  شپلی در قیمت 1749 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:52

  مذاکرات هسته‌ای؛ سناریوهای پس از شکست، پیامدهای توافق .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:50

  ثنوسا در قیمت 9350 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:46

  غمارگ در قیمت 4782 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:44

  رمپنا در قیمت 8159 ریال متعادل است

 • 08:43

  قاسم در قیمت 14068 ریال صف خرید 57 میلیونی دارد

 • 08:34

  وساخت با صف خرید 7.5 میلیونی روبروست.

 • 08:32

  تمدید تاکنون مطرح نشده/ تلاش‌ بر تفاهم سیاسی در مذاکرات است .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32

  تایرا با صف خرید 69 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

 • 08:32

  رشد شارپی در صورت توافق و افت 15 درصدی با عدم توافق.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:22

  نفت در انتظار دو اتفاق «وین».مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04

  کفه سنگین «عوامل بنیادی» در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

نبض بازار کاربران آرشیو

توضیحات زمان قیمت نام شرکت خرید/فروش کاربر
16 دقیقه قبل 1 غمینو aminaghaei9354
لطفا حتايد را تحليل فرماييد 18 دقیقه قبل 5,250 حتايد مصطفي وكيل
1 ساعت،3 دقیقه قبل 1 دوستان همگی خسته نباشید بهروز نعیمی
1 ساعت،5 دقیقه قبل 1 مهدی حسینی>دوره تخصصی دید تحلیلی بنده کاملا متفاوت است حتی در الگوهای فیبوناچی و سبک خودم را دارم بهروز نعیمی
ادامه:ندارد تدریس نخواهد شد... 1 ساعت،7 دقیقه قبل 1 مهدی حسینی>دوره مقدماتی ها تقریبا مطالب یکی هست اما دوره اراک کاربردی هست و مطالبی که کاربرد آنچنانی بهروز نعیمی
1 ساعت،15 دقیقه قبل 1 وبملت: سقفش را بشکنه تا 250 فعلا مد نظره. بهروز نعیمی
پاکشو 1 ساعت،34 دقیقه قبل 1 وهاب ««« منتظر یک خبر خوب برای پاکشو در کدال باشید انشالله درست بوده باشه بهزاد صمدی
جناب نعیمی سرفصل کلاس های ش... 1 ساعت،37 دقیقه قبل 1 این هفته در کلاس های آقای صمدی شرکت کنم اگر یکی باشد من رفت و آمد به تهران را برای 2 ماه ندارم مهدی حسینی
ادامه/:باشه. ریتم شارپ مناس... 1 ساعت،38 دقیقه قبل 1 نیما مردانه>خرید جدید مد نظرم نیست اما اگر کسی بعد از شکست 87 خریده فعلا میتونه تا 113 باهاش همراه بهروز نعیمی
جناب نعیمی /عزیز سلام 1 ساعت،41 دقیقه قبل 11 وبملت ؟؟خرید شاراک
سیدکو 1 ساعت،42 دقیقه قبل 1,670 سیدکو با این حجم معاملات بسیار بالا و ورود حقوقی منفی بودنش قابل هضم نیست!!! نیما مردانه
خاور اضافه شد 1 ساعت،43 دقیقه قبل 1 خاور اضافه شد رها61
ادامه :فعلا نظرم مثبت برای ... 1 ساعت،43 دقیقه قبل 1 فنوال:فعلا یک دوره استراحت داره اما روی 510 فعلا حمایت شد. بهروز نعیمی
استاد صمدی 1 ساعت،44 دقیقه قبل 14 کفرا .دتولید.پاکشو.خسته ان یا با تحلیل شما لج میکنن؟ وهاب
1 ساعت،47 دقیقه قبل 1,008 جناب نعیمی ورود به خاور مناسبه؟ نیما مردانه
1 ساعت،49 دقیقه قبل 1 خودرویی ها شامل خساپا،خزامیا،خودرو،خبهمن همگی بالای سقف های اخیرشون توصیه میشه. با شکست سقف فقط. بهروز نعیمی
فنوال 1 ساعت،49 دقیقه قبل 2,222 جناب نعیمی لطفا در موردش نظرتانرا بفرمایید رهنما
مداران 1 ساعت،53 دقیقه قبل 2,222 جناب صمدی لطفا در موردش مجددا نظرتانرا بفرمایید رهنما
آقای ساسانی... 1 ساعت،53 دقیقه قبل 1 بنظرتون دلیل صف این چند روزه رتکو چیه... مگه افزایش سرمایه 200درصدی نداره. Iran 47
جناب نعیمی 1 ساعت،54 دقیقه قبل 123 گروه خودرو وساخت قطعات و مثلا" خساپا سهمی که قیمت آن زیر200 حافظی
1 ساعت،54 دقیقه قبل 1 سودابه>نیاز به استراحت داره. اگر کم ریسک کار میکنید توصیه میشه فروشش. بهروز نعیمی
دتولید 1 ساعت،56 دقیقه قبل 1 دتولید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محمد رضا
1 ساعت،59 دقیقه قبل 1 Alara>تجربی هست دیگه اگر قابل بیان بود میگفتم بهروز نعیمی
2 ساعت،1 دقیقه قبل 1 حافظی>سهم اعلامی را نام ببرید. من خاطرم نیست چه سهمی مد نظره بهروز نعیمی
ثشاهد 2 ساعت،5 دقیقه قبل 1 استاد نعیمی با توجه به مقاومتی که می فرمایید به نظرتون نگهداری کنم یا خارج بشم؟ سودابه
ممنون استاد ولی چه جوری شما... 2 ساعت،7 دقیقه قبل 12 (عذر می خوام از سوالم و اگه براتون مقدور هست جواب بدین) Alara
جناب نعیمی - ممنون ومتشکر ا... 2 ساعت،7 دقیقه قبل 123 ولی هردوسهم صف خرید.ازبین آن لیست اعلامی کدام را توصیه دارید حافظی
2 ساعت،8 دقیقه قبل 1 وپست:حمایتها 130 و 118 بهروز نعیمی
جناب نعیمی به این خعتبار هم... 2 ساعت،9 دقیقه قبل 1 جناب نعیمی به این خعتبار هم یه نظر کن شاید حرکت کنه پدرمون رو دراورد :))) علیرضا021
وپست 2 ساعت،9 دقیقه قبل 135 استاد نعیمی:حمایت وپست را میفرمایید؟ سنجش
ادامه:اما تجربی میگم در قیم... 2 ساعت،11 دقیقه قبل 1 ثشاهد:مقاومت موج 190-185. مقاومت کوتاه مدت به دلیل عدم وجود پیوت ماژور قابل محاسبه دقیق نیست بهروز نعیمی
2 ساعت،16 دقیقه قبل 1 ثاباد رفت برای 510 !! چه میکنه این ثاباد. بهروز نعیمی
استاد سوال من در مورد ثشاهد... 2 ساعت،17 دقیقه قبل 12 ثشاهد Alara
2 ساعت،21 دقیقه قبل 1 ALara > دکوثر را گفتم در نبض های قبلی مطالعه نمایید بهروز نعیمی
2 ساعت،26 دقیقه قبل 1 علیرضا021>عرض کردم به یکی دیگر از دوستان که سهمی که باز بشه برای خرید و فروش کلا توصیه ای ندارم بهروز نعیمی
ممنون استاد نعیمی. پس من خی... 2 ساعت،27 دقیقه قبل 12 مقاومت بعدی چنده؟ میتونه مقاومت فعلی رو رد کنه؟ Alara
جناب ساسانی، تحلیلتون از کگ... 2 ساعت،28 دقیقه قبل 1 کگاز علی1
اساتیدویادوستان کسی می دونه... 2 ساعت،33 دقیقه قبل 1 وغدیر محمد اسلامی
جناب نعیمی حتاید بخریم داره... 2 ساعت،36 دقیقه قبل 1 جناب نعیمی حتاید بخریم داره باز میشه؟ علیرضا021
مداران 2 ساعت،36 دقیقه قبل 2,527 استاد صمدي آيا مداران حركت رو به سمت 290 شروع كرده يا در اين قيمت ها فروشنده باشيم عليرضا
توضیحات زمان قیمت شرح خرید/فروش کاربر
تارگت بعدی 1136 دلار 2 هفته،4 روز قبل 1,148 سیگنال فروش kou rosh
طلا 2 هفته،4 روز قبل 1,148 نسلش در اومد......... اشتاب
سکه به 912 هزار تومن رسید. 3 هفته،1 روز قبل 1 سکه kou rosh
3 هفته،1 روز قبل 1 سکه: فعلا اوضاع بازار جهانی طلا ریزشیه و طبیعتا سکه هم کاهش خواهد داشت بهروز نعیمی
با توجه به وضعیت خراب بازار... 1 ماه قبل 1 اگر اساتید روی سیگنالهای اونس طلا و جفت ارزها کمی فعالیت داشته باشند بسیار بهتر است kou rosh
اگر تا 1 ساعت دیگه صعودی در... 1 ماه قبل 1 احتمالا وارد یک روند نزولی خوب میشیم ! kou rosh
با توجه به بازی کثیفی که در... 2 ماه،2 هفته قبل 5,500 کاذر amirnik
سلام استاد 2 ماه،3 هفته قبل 1 استاد شایعه شده شاوان سود 93 را به 522 تغیرر داد این خبر تا چقدر صحت دارد کلید .
شلعاب 3 ماه قبل 1 مرسی حوریسا
سلام. میشه دلیل قرمز بودن گ... 3 ماه،2 هفته قبل 1 سلام. میشه دلیل قرمز بودن گروه فلزات اساسی رو بگین؟ Alara
کلا" سرمایه گذاری ها احتمال... 3 ماه،3 هفته قبل 100 payman20 : در ارزنده بودن وبملت شکی نیست اما وخارزم نوسانی تر است ، برای نوسانگیری میشود استفاده کرد ولید هلالات
باتوجه به افزایش نرخ شوینده... 3 ماه،3 هفته قبل 9,080 باسلام - شگل بنیادی نگر
4 ماه،1 هفته قبل 951 تحليل از سكه كوتاه مدت ؟ دايورژانس
شاوان 4 ماه،1 هفته قبل 24,388 ممنون از راهنمایی شما استاد گرامی کلید .
جناب نعیمی با سلام.امروز من... 5 ماه قبل 1,000 امیدوارم مشکلی نباشد و سرحال و سلامت باشید. DamooN
مرسی 5 ماه،1 هفته قبل 1 جناب نعیمی Aramesh
5 ماه،1 هفته قبل 1 در تایم فریم روزانه اونس تا زمانی که 1315 را نشکسته نزولی است بهروز نعیمی
انس جهانی 5 ماه،1 هفته قبل 1 منظورم انس جهانی هست . ممنون Aramesh
سلام 5 ماه،1 هفته قبل 1 منظور شما اونس جهانی طلا هست یا طلای داخلی؟ بهروز نعیمی
طلا 5 ماه،1 هفته قبل 1 با سلام و خسته نباشید . طلا را آیا در مسیر نزولی می بینید ؟ Aramesh
5 ماه،2 هفته قبل 1 به دلیل حساسیت به وجود آمده، نرخها در نبض بازار تا اطلاع ثانوی به روز رسانی نمیشود بهروز نعیمی
جناب نعیمی فکر کنم این دفعه... 5 ماه،2 هفته قبل 1 ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم DamooN
ادامه : برای تحلیل سایر ارز... 5 ماه،3 هفته قبل 1 سلام و تشکر از شما.هر دو اعتبار خوبی دارند.تحلیل نفت دو هفته یکبار پنجشنبه ها ارائه میشود. بهروز نعیمی
با عرض سلام،ادب واحترام من ... 5 ماه،3 هفته قبل 300 نظرتونو درباره اعتبارشون بدونم و تشكر ميكنم بابت تحليلاتون از اونس بقيه جفت ارزها اگه تحليل بذارين ؟ seyed Elyas Razavi
کارگزار خوب در بازار جهانی ... 6 ماه قبل 1 1 بهروز نعیمی
در بازار فارکس و جهانی طلا 6 ماه قبل 1 بازار سپیدار دماوندی
معاملات Real در کدام بازار ؟ 6 ماه قبل 1 1 بهروز نعیمی
6 ماه قبل 1 ممکنه در خصوص معملات real و انتخاب کارگزار مناسب راهنمایی بفرمایید سپیدار دماوندی
ادامه شرح: قرار داد را میخو... 6 ماه،3 هفته قبل 1 من بیشتر تاکید روی تکنیکال دارم.این محاسبات برای افرادی که میخواهند آربیتراژ کنند مفید است و یک بهروز نعیمی
آقای نعیمی. تشکر از توضیح م... 6 ماه،3 هفته قبل 1 آیا این محاسبات را می توان مبنای خرید و فروش در آتی قرار داد یا صرفاً باید تکنیکال نگاه کرد؟ Ommid
ادامه محاسبه 6 ماه،3 هفته قبل 1 پس این چنین میشود : ارزش ذاتی سکه 996500 * 103.32% = 1029500 بهروز نعیمی
مثال برای محاسبه قرارداد آت... 6 ماه،3 هفته قبل 1 سود کوتاه مدت روز شمار مثلا 20 درصد است که ماهیانه آن میشود 1.66. از الان تا تیر ماه دو ماه داریم بهروز نعیمی
فرمول برای محاسبه حدود قیمت... 6 ماه،3 هفته قبل 1 ارزش ذاتی سکه را ضربدر بالاترین نرخ سود کوتاه مدت بانکی میکنیم بهروز نعیمی
فرمول ارزش ذاتی سکه 6 ماه،3 هفته قبل 1 برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه می بایست عدد به دست آمده از ارزش مثقال را ضربدر 2.253 کنید بهروز نعیمی
فرمول مثقال طلا 6 ماه،3 هفته قبل 1 ابتدا مثقال طلا را به دست می آوریم از این فرمول: قیمت اونس*قیمت دلار و بعد عدد حاصل تقسیم بر 9.5742 بهروز نعیمی
از طریق فرمول ارزش ذاتی سکه... 6 ماه،3 هفته قبل 1 سلام . بله چنین فرمولی وجود دارد . شما ابتدا می بایست ارزش ذاتی سکه نقدی را به دست بیاورید. می نویسم بهروز نعیمی
آقای نعیمی. سلام 6 ماه،3 هفته قبل 1 آیا فرمول کاربردی برای محاسبه ارزش ذاتی مثلا سررسید تیر ماه با توجه به قیمت نقدی وجود داره؟ Ommid
کاهش سیاست انبساطی آمریکا 6 ماه،3 هفته قبل 1 از این 45 بیلیون دلار 25 بیلیون دلار مربوط به خرید اوراق قرضه و 20 بیلیون دلار خرید اوراق رهنی مسکن بهروز نعیمی
کاهش سیاست انبساطی آمریکا 6 ماه،3 هفته قبل 1 سیاست انبساطی آمریکا بار دیگر کاهش یافت. از 55 بیلیون دلار به 45 بیلیون دلار بهروز نعیمی
جناب DAMOON 6 ماه،3 هفته قبل 1 بله نرخ بهره تاثیر بیشتری دارد چون افزایش نرخ بهره یعنی شروع سیاست انقباضی بهروز نعیمی
ارسال نبض

آخرین پرسش‌ها آرشیو

 • بانک دی

  با سلام خدمت اساتید آیا افزایش سرمایه بانک دی انجام خواهدشد ؟ وآیا تعویض دی با ملت را به صلاح می دانید یا دی را نگهداری کنم؟ با تشکر

  20 ساعت،4 دقیقه قبل

  دی را نگهداری کنید ، چون فرابورسی است اگر توافق شود سریعت...

  5 ساعت،28 دقیقه قبل
 • سیمان کرمان و بانک ملت

  با سلام،سیمان کرمان و بانک ملت را بنده می خوام خرید کنم ، لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید. با تشکر

  22 ساعت،12 دقیقه قبل

  سیمانی نخرید . بانک ملت و ولساپا با دید انشاءالله توافق خ...

  5 ساعت،29 دقیقه قبل
 • کفرا

  با سلام نظرتونو در مورد کفرا میخاستم بدونم با تشکر

  18 ساعت،47 دقیقه قبل

  در محدوده کف قیمتی است ، با توجه به مباحث تکنیکی می توان ...

  5 ساعت،31 دقیقه قبل
 • دکوثر-قثابت

  استاد ساسانی.سلام و خسته نباشید. دکوثر رو از چه قیمتی انتظار برگشت دارید.اینو هم تو ضررم. به نظر میاد الان به خط روند صعودی قدیمی و کف کانال نزولی فعلیشم رسیده باشه. دیگه اینکه وضعیت بنیادی قثاب...

  2 روز،15 ساعت قبل

  سلام در نمودار تعدیل شده دکوثر اجازه نداره بره زیر 490 ...

  1 روز،1 ساعت قبل
 • وقوام

  سلام استاد هلالات . ممنون از پاسختون به سوا ل قبلی میشه نظرتون رو در مورد وقوام بگین؟ خوبه واردش بشم؟ تا کجا میتونه بره؟ (تو این یه ماه اخیر 100% بازدهی داشته) مرسی

  5 روز،18 ساعت قبل

  ممنون از پاسختون. چه جوری میشه بازی سهم رو فهمید؟

  1 روز،3 ساعت قبل