• مهر
 • 8
 • 23:22

نبض بازار

8 مهر 1393

 • 23:27 - نبض بازار سهام

  تعدیل های منفی به تعدیل های مثبت در این سهم تبدیل میشود ...

 • 12:39 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با افت 10.8 واحدی به ارتفاع 71664 رسید و 1188 میلیون سهم به ارزش 2176 میلیارد ریال داد و ستد شد.  شخارک 30.5 واحد اثر منفی و فولاد 15.5 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشتند. وپاسارح 729 میلیون سهم از حجم معاملات امروز بازار را به نام خود ثبت کرد.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  توریل مثبت شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج منفی قرار دارد

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  فارس وارد روند منفی شد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  زاگرس نوسان مثبت دارد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  واتی کمی مثبت است

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  معاملات خودرو در دامنه منفی دنبال می شود

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  صف فروش شخارک 500 هزار سهمی است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  وساخت 290 تومان 2.5 درصد منفیست

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  دکوثر مثبت دکیمی منفی

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  لابسا منفی شد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  پاکشو کمی مثبت است

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  وصندوق با معاملات منفی و کم حجم همراه است

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  کساپا صف خرید شد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  کشرق و کطبس نوسان منفی دارند

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  شخارک 29 واحد تاثیر منفی بر شاخص بجای گذاشت

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خراسان تنها اوره ساز مثبت است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  فاذر مثبت و متعادل است

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  نمادهای سنگ آهنی معاملات مثبتی را دنبال می کنند

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  پدرخش و پسهند نمادهای منفی گروه لاستیک هستند

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (عدم رسیدن به حد نصاب قانونی جهت برگزاری مجمع)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز سه شنبه مورخ 08/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  جم در صفر تابلو معامله می شود

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا به بیش از 15 میلیون سهم رسید

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  حپترو و حکشتی نمادهای مثبت گروه حمل ونقل هستند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  شبهرن و شنفت نمادهای منفی گروه نفت هستند سایر نمادهای همگروه شاهد تحرکات مثبت همراه با افزایش قیمت هستند

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  روند معاملات وپترو صعودی شد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  تحرکات حقوقی در خودرو: خرید 5.6 میلیون سهم فروش 1.1 میلیون سهم

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ومعادن کمی مثبت است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  سشرق منفی ستران مثبت

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  خپارس کمی مثبت است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا به بیش از 13 میلیون سهم رسید

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:832 میلیون سهم ارزش:1050 میلیارد ریال

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  دلار: 3235 تومان 0.25%

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  فلوله در رنج مثبت قرار دارد

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  کروی نوسان منفی دارد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  آ س پ 163 تومان 1.2 درصد مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  تکمبا صف خرید 8 میلیونی شد. حجم معاملات 8 میلیون سهم

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  تکمبا با قیمت 77 تومان به تابلو بازگشت

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  صف خرید شکربن 800 هزار سهمی است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  لپارس همچنان با صف خرید سنگین پرتقاضاست

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  کاذر 555 تومان 1.8 درصد مثبت است

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  فاسمین نوسان منفی دارد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  خزامیا 127 تومان مثبت است

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  ثاخت 150 تومان کمی مثبت است

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوشه عرضه شد

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  فارس کمی مثبت است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  توریل کمی مثبت است. حپترو به صف خرید نزدیک شد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 و حق تقدم شرکت پتروشیمی خارک با توجه به بازگشایی نماد اصلی و تمدید مهلت پذیره نویسی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  معملات پارسان در محدوده منفی انجام می شود

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند لرستان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده، شرکت کمباین سازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  شپلی در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  غمینو در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71705- 30 واحد مثبت

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  گروه کانه غیر فلزی یکدست سبز پوش است

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  فملی نوسان منفی دارد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  شپلی با حمایت خردیداران روبرو شد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو1)، جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 10/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 08/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  شاراک مثبت جم منفی

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  کگاز رشد قیمت را تجربه می کند

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا به صفر تابلو نزدیک شدند

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  خساپا: آگهي ثبت افزايش سرمايه

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  کچاد مثبت و متعادل است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  ذوب در رنج مثبت معامله می شود

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  غالبر شاهد صف خرید میلیونی است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  وسینا تنها نماد مثبت گروه بانکی است

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  شسپا شرانل و شپاس مثبت هستند

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه کانه غیر فلزی در حال مثبت شدن هستند

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید لسرما بیش از 1 میلیون سهم است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  نوسانات خزامیا مثبت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  ونفت به صفر تابلو رسید

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید شد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  پلاسک با صف خرید 1 میلیونی روبروست

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  وتوشه صف خرید شد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  قپیرا حدود 2 درصد مثبت است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وساپا کمی مثبت است

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  کاذر در رنج مثبت قرار دارد

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان کمی مثبت است

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان گروه خودرو با تفاضا  روبرو هستند

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2067 ریال صف خرید 9 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  بانک و بیمه دی به فرابورس برمی گردند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  تکنو صف خرید کم حجمی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 130 تومان متعادل است

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  عرضه «بهمن لیزینگ» در انتظار بهبود بازار .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  زیگزاگ شاخص در دامنه پایین نوسان.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  لپارس در قیمت 5412 ریال صف خرید 45 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر عهده دولت گذاشته شد .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

7 مهر 1393

 • 23:41 - نبض بازار سهام

  حجم تقاضای باز موجود در سیستم از عرضه بیشتر است

 • 13:36 - نبض بازار سهام

  دقایقی قبل خط تولید جدید شفارس با حضور مسئولین و مقامات دولتی و محلی ، رسما" به بهره برداری رسید

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 31.5 واحدی به ارتفاع 71675 رسید و 392 میلیون سهم به ارزش 1592 میلیارد ریال داد و ستد شد. کچاد اخابر کگل و ومعادن بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند و وپاسار وغدیر و فولاد نمادهای منفی اثر گذار بودند.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  روند معاملات وتوشه صعودی شد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  ثاخت همچنان پر تقاضاست

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  غمارگ و غبشهر نوسان منفی دارند

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  غپاک صف خرید 200 هزار تایی دارد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  مرقام صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید شد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  بترانس 412 تومان کمی منفی است

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  غپینو 2.5 درصد مثبت است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  آکنتور مثبت شد

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  روند معاملات رتاپ مثبت است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  وگستر کمی مثبت است

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  خساپا اندکی منفی است

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  کاذر وارد روند مثبت شد

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  آ س پ در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  وتوشه بیش از 3 درصد منفیست

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  کهمدا در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  غالبر با صف خرید 1 میلیونی مواجه است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  گروه قندو شکر با صف خرید همراه است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان خودرو با حمایت خریداران روبرو هستند

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  صف خرید ذوب حدود 2 میلیون سهم است

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  لسرما صف خرید شد

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  خشرق صف خرید شد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  ومعادن بیش از 1 درصد مثبت است

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  ختور صف خرید شد

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  افرا و رانفور نمادهای منفی رایانه ای هستند

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  غالبر نوسان مثبت دارد

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  صف خرید فاراک 1 میلیونی است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  شپلی نوسان منفی دارد

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  صف خرید فاذر به 6 میلیون سهم نزدیک شد

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  قثابت از صف فروش به صف خرید رسید

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  بترانس و بکام نوسان منفی دارند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  آکنتور در رنج 1 درصد منفی قرار دارد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  فباهنر وارد روند منفی شد

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  رکیش با صف خرید روبروست

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  رمپنا در صفر تابلو قرار دارد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل: 71658

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  آسیا البرز و دانا مثبت هستند

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خودرو با فشار فروش و ریزش قیمت روبروست

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  پدرخش با صف فروش همراه است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  زنگان صف خرید شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  ثتران 225 تومان 1 درصد منفیست

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  کچاد صف خرید دارد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  در رتکو هنوز معامله ای انجام نشده است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  در فاذر صف خرید 1 میلیونی شکل گرفت

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  ونفت با فشار عرضه در رتج منفی معامله می شود

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  تکنو صف خرید شد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 2112 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  حخزر پرتقاضاست

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه خودرو به رنگ قرمز درآمدند

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  شکربن در قیمت 2966 ریال صف خرید را  تجربه می کند

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  ثاخت با صف خرید 5 میلیونی روبروست

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  پاکشو 9059 ریال 0.48% مثبت

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خراسان 2 درصد مثبت است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  رکیش در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان با استقبال خریداران روبرو هستند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  کچاد در قیمتهای حداکثری معامله می شود

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  خزامیا وارد روند منفی شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  شسپا کمی مثبت است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ یکدست قرمز است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  خریخت با صف خرید 1 میلیونی همراه است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وبملت و وپارس مثبت هستند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  دکوثر با صف خرید 2 میلیونی روبروست

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان کمی مثبت است

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  سیاست‌های وزارت صنعت در ممنوعیت واردات خودرو/ قیمت فعلی خودرو کمتر از نرخ تورم است .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  حفارس در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  تضمین سودآوری "شپاس" با انعقاد یک قرارداد .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  کلوند در قیمت 2451 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  لپارس با صف خرید 50 میلیونی پیش گشایش شد

 • 08:00 - نبض بازار سهام

  دوام افت شاخص.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

6 مهر 1393

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 58 واحدی به ارتفاع 71643 رسید و 400 میلیون سهم به ارزش 1453 میلیارد ریال داد و ستد شد. ومعادن 27 واحد اثر منفی و حکشتی 26 واحد تاثیر مثبت برجای گذاشتند.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  پکویر نوسان مثبت دارد

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  دلار:3258 تومان 0.62%

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  اعتلا و کی بی سی منفی هستند

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  23 میلیون سهام خزامیا بین معامله گران جابجا شد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  وبیمه نزدیک به صفر تابلو نوسان مثبت دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  ذوب مثبت فولاد منفی

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خودرو وارد روند منفی شد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  کروی در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  کچاد حدود 2 درصد مثبت است

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  تحرکات شسپا منفیست

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  بکام کمی منفی است و بترانس مثبت معامله می شود

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده صفر تابلو نوسان دارد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  لپارس از صف فروش به صف خرید رسید.

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  کگاز تحرکات مثبت دارد

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  کشرق کمی منفی است

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  وتوکا در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  پردیس کمی مثبت است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  نسبت قیمت به عایدی بورس به 5.43 مرتبه رسید.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  تکنو مثبت و متعادل است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  ثباغ در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  حخزر در قیمت 5715 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وپست و وزمین نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  فملی 2390 ریال 1.4 درصد منفی

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شپاس اندکی مثبت است

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  خزامیا بیشترین حجم معاملات بازار را داراست

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  فزرین در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  تیپیکو در رنج منفی معامله می شود

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  شپاکسا و پاکشو معاملات منفی دارند

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  ونیرو صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  صف فروش قثابت کماکان پابرجاست

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  شکلر صف فروش 400 هزار تایی را تجربه می کند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  وتوشه در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  وبیمه حدود 2 درصد مثبت است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده 240 تومان مثبت و متعادل است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  دلار:3246 تومان 0.25%

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  تا این لحظه خساپا نتوانسته بالای قیمت 130 تومان تثبیت شود. فروش حقوقی: 1.3 میلیون سهم - خرید: 640 هزار سهم

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  شرانل و شبهرن نوسان منفی دارند

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  بمپنا مثبت رمپنا منفی

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  کاذر 550 تومان 2.4 درصد مثبت

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو (سبحان1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 08/07/1393، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 06/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  پارسان نوسان منفی دارد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  کنیلو با صف فروش روبروست

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه - تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/03/31 (تلفیقی)، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:130 میلیون سهم ارزش:350 میلیارد ریال

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  شاخص:71742

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  کلوند برترین صف خرید گروه کاشی و سرامیک را داراست

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت و متعادل است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  فاسمین کمی مثبت است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  فارس 13610 ریال 2.9 درصد منفی

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  ورنا 1071 ریال حجم تقاضای 1 میلیونی دارد

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  نمادهای روغنی گروه غذایی تحرکات مثبت دارند

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  خمحرکه  و ختراک شاهد صف خرید هستند

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا صف خرید 2.5 میلیونی دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  فلوله حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  پلاسک به صف خرید نزدیک شد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثاخت عرضه شد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه ساختمانی با حمایت خریداران صف خرید تشکیل داده اند

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  حفارس با صف خرید 500 هزار تایی همراه است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  وساخت با صف خرید 1 میلیونی روبروست

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ثعمرا در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه خودرو معاملات مثبتی دارند

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  پاکشو کمی منفی است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ولغدر کمی مثبت شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2009 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست سبز است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  دکوثر و دکیمی مثبت و متعادل هستند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  کطبس کمی مثبت است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خزامیا با صف خرید 14 میلیونی همراه است

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  صف فروش لپارس همچنان پابرجاست

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2593 ریال متعادل است

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد چالش اصلی صنعت نساجی .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  احتمال فروش «وساخت» از سوی «وپترو».مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  عرضه سهام «قاسم ایران» در فرابورس 20 مهرماه.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  امتیاز 43/5 مرتبه‌ای بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

5 مهر 1393

 • 23:49 - نبض بازار سهام

  روزهای خوب برای این لبنیاتی در پیش است ...

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با افت 86 واحدی در ارتفاع 71702 به رنگ قرمز درآمد. در بازار بورس و فرابورس 453 میلیون سهم به ارزش 1641 میلیارد ریال داد و ستد شد. فارس 19 واحد تاثیر منفی بجای گذاشت. خودرو و خپارس بیشترین حجم معاملات را به نام خود ثبت کردند. قثابت پر حجمترین صف فروش را تجربه کرد و خزامیا شاهد برترین صف خرید بازار بود.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  فملی 2.5 درصد منفیست

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  وتوصا و ونیرو نمادهای مثبت سرمایه گذاری هستند

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  پارسان نوسان مثبت دارد

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  مفاخر 3 درصد منفیست

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو 32 میلیون سهم. خرید حقوقی:28.1 میلیون فروش حقوقی:18.6 میلیون

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید توریل در قیمت 7467 ریال 400 هزار سهمی است

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  خاور وارد روند مثبت شد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید کلوند 600 هزار سهمی است

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  کرازی بیش از 3 درصد منفیست

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  فولاژ تنها نماد مثبت گروه فلزات اساسی است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  نمادهای سنگ آهنی نوسان  مثبت دارند

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  بترانس مثبت و متعادل است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان 1.4 درصد منفی

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 2967 ریال صف خرید 900 هزار تایی را تجربه می کند

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  خساپا به 130 تومان نزدیک شد

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  گروه بانکی سراسر قرمز است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  بکام صف فروش شد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  توریل در رنج 4 درصد مثبت متعادل است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  ثتران ثباغ و ثرود نوسان منفی دارند

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  ثاخت در قیمتهای حداکثری معامله می شود

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  زاگرس کمی منفی است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  خساپا کمی مثبت است

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  شمواد اندکی مثبت است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  شبهرن نوسان منفی دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 2 میلیونی تشکیل داد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  شاراک در محدوده منفی نوسان دارد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  کطبس با صف خرید کم حجمی روبروست

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  حسینا کمتر از قیمت 4000 تومان حدود 3 درصد منفیست

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  کچاد در روند مثبت معامله می شود

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  صف فروش وبیمه جمع شد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج منفی نوسان دارد

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وصنعت کمی مثبت است

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  ارفع 353 تومان 2.7 درصد منفی

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  افرا صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  وبیمه با صف فروش همراه است

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 07/07/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 05/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت داروسازی امین جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  گروه فراورده های نفتی یکدست قرمز پوش است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  بترانس نماد مثبت برقی است

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  کطبس صف خرید شد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری نیرو با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  رمپنا و بمپتا نوسان منفی دارند

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  شپلی در کف قیمت معامله می شود

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  صف فروش قثابت بیش از 1 میلیون است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  دکوثر صف خرید دکیمی منفی

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  پاکشو 900 تومان اندکی منفی است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس جمع شد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  قچار مثبت شد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  تحرکات وتوشه منفی است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  فارس 1360 تومان 3.2 درصد منفی

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  سشرق مثبت و متعادل است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  خپارس صف فروش شد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  فشار فروش در اکثر نمادهای بازار مشهود است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خپارس به کف قیمت رسید

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  غپاک در کف قیمت خریدار دارد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  فاراک صف خرید کم حجمی دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونیرو با صف خرید 500 هزار تایی همراه است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  میهن مثبت و متعادل است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  خزامیا کمی منفی است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  مرقام در مدار مثبت قرار دارد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  توریل 708 تومان 0.44 درصد منفی

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  فاسمین به صفر تابلو رسید

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا در رنج منفی نوسان دارد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  دامین همچنان پر تقاضاست

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  وساپا 1053 ریال 2.3 درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  واتی کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  شپاس کمی مثبت است

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  خپارس در 667 ریال رقابت می شود.

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  بترانس در 3952 ریال متعادل است.

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  سایپا در 1270 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  دامین صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  پارسان در 7699 ریال متعادل است.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  صف فروش خودرو در حال برگشت می باشد.

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  رمپنا در 6500 ریال رقابت می شود.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  ثنوسا با صف خرید 9 میلیونی روبروست.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  ثغرب صف خرید 1.7 میلیونی دارد.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  خودرو کار خود را با صف فروش 2 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:23 - نبض بازار سهام

  اقتصاد چین وچشم‌انداز آینده صنعت فولاد جهان.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:19 - نبض بازار سهام

  جان کری: امید زیادی به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی چند هفته آینده داریم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  افزایش 100 درصدی مبلغ افزایش سرمایه ها در سال 93 / محصولات شیمیایی در صدر.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  بازتاب سخنرانی رئیس‌جمهوری در رسانه‌های خارجی .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

2 مهر 1393

 • 23:37 - نبض بازار سهام

  رکود در بازار ، این سهم را در آستانهء تعدیل منفی قرار داده است!

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 61 واحدی به ارتفاع 71788 رسید و 411 میلیون سهم به ارزش 1695 میلیارد ریال داد و ستد شد. وامید 40 واحد، فارس 23 واحد منفی و وپاسار 12 واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بر جای گذاشتند.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  کاذر 549تومان 3.6 درصد منفی

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  توریل 720 تومان 2.2 درصد مثبت

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  زنگان اندکی مثبت است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  ولغدر 193 تومان 2 درصد منفیست

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  شپمچا با صف فروش روبروست

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  گروه برقی یکپارچه قرمز است

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  تیپیکو با معاملات منفی همراه است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  شاراک 754 تومان 3.5 درصد مثبت است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  زاگرس در محدوده مثبت نوسان دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  ارفع کمی مثبت است

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  فاسمین 400 تومان 2.6 درصد مثبت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  صف خرید دکوثر 2 میلیونی است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج منفی معامله می شود

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  فسرب 3 درصد مثبت است

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  مفاخر در رنج مثبت قرار دارد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  شبهرن در روند منفی قرار دارد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  وخارزم نوسان مثبت دارد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  پارسان 766 تومان 1.7 د رصد مثبت

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  کچاد مثبت کگل منفی

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان منفی دارد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  فارس 1370 تومان 2.8 درصد منفیست

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  میهن همچنان پرتقاضاست

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  در ستران صف خرید شکل گرفت

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  لبوتان کمی منفی شد

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  کروی 237 تومان 2.2 درصد مثبت

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  تحرکات پلاسک مثبت است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  خپارس نوسان منفی دارد

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار :280 میلیون سهم ارزش:1128 میلیارد ریال

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  ثعمرا صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  معاملات فاذر در محدوده منفی دنبال می شود

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  خزامیا با حمایت خریداران پر تقاضا ظاهر شده است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  گروه ماشین آلات و تجهیزات با اقبال خریداران روبروست

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  وصندوق و غدیر و وامید در دامنه منفی قرار دارند

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثاخت 3 میلیونی است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  شاخص:71809

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  توریل اندکی منفی است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  سشرق صف خرید شد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  وبشهر به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  شپاس وارد روند مثبت شد

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  وبصادر تنها نماد مثبت بانکی است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  لابسا با رشد قیمت روبروست

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  معاملات ثتران با افزایش قیمت همراه است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  فخوز در کف قیمت تقاضا دارد

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  لسرما صف خرید شد

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  شدوص کمی مثبت است

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  حسینا نماد منفی حمل و نقل است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  لیزینگیها در رنج منفی نوسان دارند

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وتوشه با صف خرید 1.2 میلیونی دارد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  کگاز در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  حفارس با صف خرید 100 هزار تایی همراه است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  سکرما و سقاین نمادهای منفی سیمانی هستند

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  ونفت حدود 1 درصد منفیست

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  ثرود به صفر تابلو نزدیک شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  کبافق کمی منفی است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  لابسا تحرکات مثبت دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  وسپه نوسان منفی دارد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  غپینو در حداکثر قیمت تقاضای 200 هزار سهمی دارد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  پردیس 2 درصد منفیست

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  خودرو در حال رسیدن به 3 درصد مثبت است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  ذوب 2601 ریال 1.2 درصد مثبت است

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  خموتور پرتقاضا ست

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خزامیا به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  لپارس همچنان با صف فروش همراه است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  رمپنا در محدوده مثبت معامله می شود

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  پدرخش تنها نماد مثبت لاستیکی است

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  شسپا نوسان مثبت دارد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  شپلی 120 تومان 2.6 درصد مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  وآذر نماد منفی گروه ساختمانی است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  شرانل کمی مثبت است

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  فلوله 2 درصد مثبت است

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  گام لرزان در شفاف‌سازی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  ثاخت با صف خرید حدود 2 میلیونی مواجه است

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  دامین در قیمت 17817 ریال با صف خرید 4 میلیونی همراه است

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 271 تومان عرضه و تقاضای برابر دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  هفتروز صعود از کف قیمت.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

1 مهر 1393

 • 23:38 - نبض بازار سهام

  این معدنی که گذشتهء خوبی داشت ، چه آینده ای را انتظار می کشد ؟

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 40.2 واحدی به سطح 71726 رسید و 391 میلیون سهم به ارزش 1376 میلیلیارد ریال داد و ستد شد. پارسان با اثر مثبت  14 واحدی در صدر نمادهای شاخص ساز قرار گرفت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  غمارگ با صف خرید همراه است

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  کشرق به کف قیمت رسید

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  پاکشو 905 تومان حدود 1 درصد مثبت

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده منفی معامله می شود

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  تکنو صف خرید شد

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  لبوتان صف خرید شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  فاسمین مثبت شد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  ثتران به بیش از 3 درصد مثبت رسید

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوشه 400 هزار سهمی است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حفارس در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  شپاکسا حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  وبیمه 150 تومان 2.3 درصد مثبت است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  کروی سبز شد

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا نوسان مثبت دارند

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  پدرخش و پسهند نمادهای مثبت لاستیکی هستند

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  پارسان 760 تومان 1.5 درصد مثبت است

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  ثاخت صف خرید شد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  وصندوق 2.8 درصد منفیست. قیمت 388 تومان

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  توریل 2 درصد منفیست

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  غالبر نوسان منفی دارد

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  صف خرید میهن 1.7 میلیونی است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  صف خرید خکار حدود 700 هزار سهم است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  ثتران وارد روند مثبت شد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  تیپیکو در قیمت 5547 ریال رقابت می شود

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  غشاذر در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شفارس در سقف قیمت معامله می شود

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  فلوله 181 تومان 3.4 درصد مثبت است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  ختراک در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  نوسانات بترانس منفی است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  شبهرن از رنج منفی به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  شنفت حدود 1 درصد منفیست

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  افرا تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  جم در دامنه مثبت داد و ستد می شود

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  آ س پ اندکی منفی است

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  وبشهر نزدیک به صفر تابلو است

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  پدرخش صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  معاملات منفی فملی ادامه دارد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  حتوکا در رنج منفی 2 درصد معامله می شود

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  غپینو در آستانه صف خرید قرار دارد

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  گروه دارو سبز و پرتقاضاست

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  شاخص:71709 حجم معاملات :205 میلیون سهم ارزش:479 میلیارد ریال

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین "هپکو310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به تصویب سود نقدی (750 ریالی)، تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 444 ریال می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت نفت و گاز پارسیان "هپسان310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر سال مالی از 09/30 به 06/31 با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  قچار کمی مثبت است. قیمت 3449 ریال

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز(پخش1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 05/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  کهمدا با صف خرید 200 هزار تایی همراه است

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  شپلی صف خرید شد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  وبملت و وتجارت نوسان مثبت دارد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  واتی صف خرید تشکیل داد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  ه اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری پردیس با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  ثرود در روند منفی قرار دارد

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  وپترو به 200 تومان نزدیک شد

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ولغدر 195 تومان مثبت است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  کاذر مثبت شد

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  وتوشه بیش از 2 درصد مثبت است

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  واتی 3 درصد مثبت شد

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  خبهمن 1 درصد مثبت است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  خودرو 2628 ریال 1.2 درصد مثبت

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  گروه غذایی یکدست سبزپوش است

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  فاراک دارای صف خرید است. نوسانات فاذر مثبت است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  وساپا کمی مثبت است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  شسپا مثبت شد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 3 میلیونی تشکیل داد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  حسینا کمی منفی است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1)، پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  وبصادر که در روز گذشته صف خرید را تجربه کرد امروز نوسان منفی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  ومعادن نوسان منفی دارد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  مفاخر صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خپارس کمی منفی است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 755 تومان 3.5 درصد مثبت است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  دکوثر صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  تحرکات گروه نفت به سمت مثبت شدن است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  شسپا کمی منفی است

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  لپارس همچنان صف فروش دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  وپترو کمی منفی است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  در کرازی مجددا صف خرید شکل گرفت

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  فارس 1372 تومان 2.7 درصد منفی

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  توریل در محدوده منفی قرار دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  شبهرن و شرانل نوسان مثبت دارند

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت و متعادل است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان مثبت شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  شپاس 4.5 درصد مثبت است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو در محدوده منفی نوسان دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  ثشرق در قیمت 1802 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  پتایر با صف خرید همراه است

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  انس طلا:1219 دلار 0.31%

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  پارسان: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/06/31 (حسابرسي نشده)

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  شپدیس: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/06/31 (حسابرسي شده)

31 شهریور 1393

 • 23:47 - نبض بازار سهام

  این سهم را نخرید!

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 140 واحدی به ارتفاع 71685 رسید و 641 میلیون سهم به ارزش 2465 میلیارد ریال داد و ستد شد. فخوز بیشترین تاثیر مثبت و فخاس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  کبافق با صف خرید 120 هزار تایی همراه است

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  خساپا 127 تومان 2 درصد مثبت

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  رتاپ به صفر تابلو رسید

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  کلوند و کحافظ دارای صف خرید هستند

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  خگستر منفی است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  نمادهای روغنی گروه غذایی تحرکات منفی دارند

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  قثابت کماکان صف فروش دارد

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  شیران مثبت و متعادل است. واتی کمی مثبت است

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  کچاد و کگل مثبت هستند

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  ثشاهد کمی مثبت است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  وپترو 197 تومان نزدیک به صفر تابلو است

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  فملی شاهد معامله بلوکی است

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  بترانس 400 تومان مثبت است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  وساپا کمی مثبت است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  خودرو با فشار عرضه روبروست

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  خمهر و ختراک در مثبت کامل قرار دارند

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  اخابر اندکی منفیست

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  62 میلیون وبصادر معامله شد در حال حاضر بدون صف خرید داد و ستد می شود

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  وبیمه به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  ملت تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  تحرکات فاذر منفی است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  وساخت با معاملات منفی همراه است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات فارس حدود 50 هزار سهم است. قیمت 1381 تومان 2.1 درصد منفی

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  ونفت نزدیک به صفر تابلو نوسان دارد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  وگستر کمی منفی است

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  توریل 715 تومان1.2 درصد مثبت

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا حدود 3 میلیون سهم است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  صف خرید وبصادر 16 میلیونی است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:367 میلیون سهم- ارزش:1317 میلیارد ریال

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  پدرخش صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  کگاز در مثبت کامل قرار دارد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وبشهر نوسان منفی دارد

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز دوشنبه مورخ 31/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  فولاژ صف خرید دارد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  فخوز شاهد معامله بلوکی است

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  آکنتور در محدوده مثبت معامله می شود

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  ونیرو با حجم معاملات کم صف خرید 400 هزار تایی را تجربه می کند

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  مرقام مثبت و متعادل است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  وبصادر در آستانه صف خرید است

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  وپست و وبصادر نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  بیمه میهن در قیمت 158 تومان صف خرید را تجربه می کند

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  کهمدا در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  لبوتان صف خرید شد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  رمپنا با تحرکات مثبت همراه است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  بترانس نوسان منفی دارد

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وتوکا در دامنه مثبت معامله می شود

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  130 میلیون سهم به ارزش 295 میلیارد ریال بین معامله گران جابجا شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  معاملات ورنا در محدوده مثبت دنبال می شود

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  صف خرید غمینو عرضه شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  وغدیر با معاملات کم حجم در دامنه منفی همراه است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  شسپا کمی منفی است

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  پردیس صف خرید شد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  شپاکسا در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  دامین با صف خرید 2 میلیونی همراه است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  پاسا وارد روند منفی شد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  حسیناح صف خرید شد.

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  ونفت مثبت و  متعادل است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  حمایت خریدارن حسینا را به بیش از 3درصد مثبت رساند.

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وبیمه مثبت و متعادل است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  گروه ساختمانی به رنگ قرمز درآمد

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  صف خرید مفاخر در حال افزایش است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1)، پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 31/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار(کمرجان1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 31/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  شپلی صف خرید 700 هزار تایی دارد. قیمت 113 تومان

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  کرازی مجددا با تقاضای خرید روبرو شد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  کروی حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  غمینو به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  غالبر نوسان مثبت دارد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار منفی قرار دارد

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  حفارس صف خرید شد. گروه حمل و نقل با صعود قیمت همراه است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  لپارس همچنان صف فروش دارد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 43 واحد صعود کرد. 71588

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  بکام در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  پتایر با صف خرید همراه است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  شبهرن کمی منفی است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  مفاخر در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان 2 درصد مثبت

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  خزامیا با صف خرید 1.5 میلیونی همراه است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای ایران دارو،سیمان هرمزگان با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  صف خرید خپارس عرضه شد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لابراتوارداروسازی دکتر عبیدی با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو مثبت و متعادل است

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  شپاس در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  خپارس با صف خرید 21 میلیونی همراه است

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  ونفت با صف خرید روبروست

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  دارویی ها مسکن بورس در نیمه دوم 93 .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  ثشرق در قیمت 1747 ریال تقاضای 4.6 میلیونی دارد

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  حتوکا در قیمت 2884 ریال صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2649 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  بازتاب پیشنهاد آمریکایی‌ها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  سقوط جهانی قیمت و بهره مالکانه چالش صنعت سنگ آهن .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  خیز آرام بورس در شرایط انتظار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

30 شهریور 1393

 • 23:15 - نبض بازار سهام

  تغییر نسبت ها در بودجهء این بانک منجر به تعدیل مثبت میشود!

 • 12:36 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 100.8 واحدی به ارتفاع 71545 رسید و در بازار بورس و فرابورس 419 میلیون سهم به ارزش 1216 میلیارد ریال داد و ستد شد. فارس 24 واحد تاثیر منفی و خودرو 23 واحد اثر مثبت بر شاخص بر جای گذاشتند.

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وپارس اندکی منفی است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  وپست صف خرید شد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ با اقبال خریدارن روبروست

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  ولصنم صف خرید شد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  حخزر کمی مثبت است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  حپترو صف خرید شد

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  لخزر در حداکثر قیمت حجم تقاضای 100 هزار تایی دارد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  وبانک کمی منفی است

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  رتکو در محدوده 2 درصد مثبت نوسان دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  پکویر 4 درصد مثبت است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  توریل در حال صعود قیمت است

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  در وساپا صف خرید 400 هزار تایی شکل گرفت

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  رکیش 4971 ریال 7.4 درصد منفیست

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  سفارس در قیمت 2544 ریال رقابت می شود

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  کساوه تنها نماد منفی گروه کاشی و سرامیک است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  حتوکا صف خرید شد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  غالبر صف خرید شد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  ستران اندکی منفی است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  وبملت نوسان منفی دارد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  گروه کانه فلزی یکدست سبز است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  آ س پ در صفر تابلو قرا ردارد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  شسپا کمی منفی است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ثشرق صف خرید 2.4 میلیونی دارد

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بانک پارسیان پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار مثبت قرار دارد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  فباهنر صف خرید شد

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  پاسا با رشد قیمت همراه شد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  ارفع صف خرید شد

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  خودرو با صف خرید میلیونی روبروست

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان فارس و خوزستان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت ایران دارو پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  وپترو 199 تومان 2.4 درصد مثبت

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  ونفت به سقف قیمت نزدیک شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  فملی کمی منفی است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  غمارگ منفی غبشهر مثبت

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  وساخت حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  ولساپا و ولغدر صف خرید شد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  خاور در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  ثرود حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید شد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1043 ریال صف خرید میلیونی را تجربه می کند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71543 حجم معاملات 91.4 ارزش معاملات:360 میلیارد ریال

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  غپینو کمی منفی است

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  حجم فروش حقوقی در خودرو به بیش از 2 میلیون سهم رسید

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  صف خرید خساپا 200 هزار تایی است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  خپارس در آستانه صف خرید است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  دامین با رفع گره معاملاتی باز هم در قیمت 1638 تومان تقاضای 1 میلیونی دارد

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  معاملات خزامیا به صف خرید منتهی شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  وغدیر و وصندوق نوسان منفی دارند

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  پلاسک صف خرید شد

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار(کمرجان1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 30/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  مفاخر با اقبال خریدارن روبروست

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1)، پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 30/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  کرازی همچنان با صف خرید همراه است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  شبهرن مثبت شد

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  شپلی صف خرید تشکیل داد

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6503 ریال کمی مثبت است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  توریل 700 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان منفی دارد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  گروه حمل ونقل یکدست سبز است

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خشرق صف خرید شد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  حفاری صف خرید 600 هزار تایی دارد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  بمپنا بیش از 2 درصد مثبت است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  لپارس صف فروش 1 میلیونی دارد

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  شسپا و شبهرن نمادهای منفی گروه نفتی است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  خودرو در محدوده قیمت 250 تومان نوسان مثبت  دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  شرانل در مدار مثبت است.

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  بترانس تنها نماد مثبت و متعادل در گروه برقی است سایر نمادها پر تقاضا هستند

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  کچاد در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  ولغدر حدود 190 تومان مثبت است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج 2 درصد مثبت معامله می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  بکام با صف خرید روبرو شد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  شپاس صف خرید شد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1100 تومان 1 درصد مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  فاذر به سقف قیمت نزدیک شد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وساپا کمی مثبت است

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  شپاس در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  پتایر صف خرید تشکیل داد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو در رنج مثبت قرار دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 245 تومان متعادل است

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  پاسا در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  وبیمه در کف قیمت عرضه و تقاضا دارد

29 شهریور 1393

 • 23:29 - نبض بازار سهام

  این سهم را با توجه به طرح توسعه ای که دارد ، بخریم یا نه ؟

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  شاخص کل در اولین روز معاملاتی هفته با رشد 1.5 واحدی به ارتفاع 71445 رسید. در بازار بورس و فرابورس 419 میلیون سهم به ارزش 1644 میلیارد ریال داد و ستد شد. فارس و وغدیر بیشترین اثر منفی و خودرو 11 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بر جای گذاشتند.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  رکیش در قیمت 500 تومان رقابت می شود

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  ارفع کمی منفی است

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  خساپا 1229 ریال 1.2 درصد مثبت

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  کبافق کمی منفی است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  خاور و خبهمن نوسان منفی دارند

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند از روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1393، دوره معاملاتی قراردادهای آتی جاخابر02، جخودرو02، جرمپمنا02، جکچاد02 و جفولاد02 آغاز می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 71 بازار آتی منتشره در سایت شرکت بورس مراجعه نمایید. عملیات بازار مشتقه

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  کاما با افزایش قیمت روبرو شد

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید فاسمین در حال افزایش حجم است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  شپلی به قیمتهای حداقلی رسید

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  خمحور در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  تکنو نوسان مثبت دارد

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  لبوتان صف فروش دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  کچاد به بیش از 3 درصد مثبت رسید

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  فارس 14 واحد تاثیر منفی بجای گذاشت

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  غالبر در حال صعود قیمت است

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  تیپیکو شاهد معامه بلوکی 20 میلیونی است.

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  کساپا با صف خرید در قیمت  2999 ریال  همراه است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  صف خرید آکنتور 200 هزار تایی است

 • 11:36 - نبض بازار سهام ونفت مجددا وارد روند مثبت شد
 • 11:35 - نبض بازار سهام

  پاسا صف خرید شد. سایر نمادهای همگروه در رنج منفی فشار فروش دارند

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  گروه ساختمانی با اقبال خریداران روبرو شد

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  فملی با معاملات منفی همراه است

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  فاذر وارد روند مثبت شد

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  ختور مثبت و متعادل است

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  مرقام و رانفور تحرکات مثبت دارند

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای روغنی گروه غذایی نوسان مثبت دارند

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  وساخت در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:113 میلیون سهم ارزش:410 میلیارد ریال

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  ونفت وارد روند منفی شد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  پاسا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است. یه غیر از پکویر سایر نمادهای همگروه منفی هستند

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کارت اعتباری ایران کیش پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده بدون تغییر سال مالی شرکت،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  وبملت اندکی منفی است

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  خزامیا در روند منفی قرار دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  معاملات وغدیر و وصندوق در رنج منفی دنبال می شود

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  کاذر به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه قرمز شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  ورنا 100 تومان کمی منفی است

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  ولیز تنها لیزینگی منفی است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  پاسا 1550 تومان 1.4 درصد مثبت

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  ونفت وشنفت نمادهای مثبت گروه نفت هستند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خودرو 245 تومان 1.3 درصد مثبت حجم معاملات:2.1 میلیون تا این لحظه بیشترین اثر مثبت را بر شاخص ثبت کرده است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  لپارس صف فروش 1 میلیونی دارد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار: حدود 45 میلیون سهم ارزش:125 میلیارد ریال

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  شاخص کل :71454

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های آلمینیوم ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،سرمایه گذاری دارویی تامین جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، حق تقدم شرکت های فنرسازی زر و گروه صنایع بهشهر ایران با توجه به پایان دوره پذیره نویسی، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  پدرخش صف فروش شد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  ثتران 213 تومان 1.5 درصد مثبت است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  فلوله مثبت و متعادل است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  آکنتور صف خرید شد

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  وپترو در مدار مثبت قرار گرفت

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  ذوب نوسان مثبت دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  بسویچ و بشهاب در مثبت کامل معامله می شوند

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  بترانس 400 تومان کمی مثبت است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  آکنتور در حال تشکیل صف خرید است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  خپارس وارد روند منفی شد

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  وتوشه کمی مثبت است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست سبز پوش است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  واتی کمی مثبت است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  وپست منفی و متعادل است

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه سبز پوش است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  شبهرن و شپاس نمادهای قرمز پالایشی هستند.

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  تیپیکو و والبر نمادهای منفی دارویی هستند

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  شسپا در محدوده مثبت معامله می شود

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  قچار و قمرو نمادهای مثبت قند و شکری هستند

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت معدنی دماوند با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  فولاد در رنج منفی قرار دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  حسینا نوسان منفی دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  شنفت به حداکثر قیمت رسید

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  وبیمه کمی منفی است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو 243 تومان مثبت است

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  دشیمی صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  شفارس در گروه شیمیایی صف خرید کم حجمی دارد

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  کپارس در مثبت کامل خریدار دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 3574 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  دامین با حجم تقاضای 11 میلیونی برترین صف خرید بازار را دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2513 ریال تقاضای خرید دارد

 • 08:24 - نبض بازار سهام

  ظریف: قول اوباما برای لغو تحریم ها را قبول می کنیم/24 نوامبر روز قیامت نیست، اما باید تا آن روز به توافق برسیم .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  تداوم سردی بورس در آخرین روزهای تابستان.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  علائم پایان تصحیح قیمت‌ها در بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  برنامه‌های جدید خروج بورس از رکود/ ماموریت تازه بانک‌ها و بازار سرمایه.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

28 شهریور 1393

26 شهریور 1393

 • 23:34 - نبض بازار سهام

  بررسی بنیادی این هلدینگ معدنی در بخش تحلیل بنیادی سایت...

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 35 واحدی به ارتفاع 71443 رسید و 574 میلیون سهم به ارزش 2175 میلیارد ریال بین معامله گران جابجا شد. اخابر با حجم معاملات 42 میلیونی  بیش از 41 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  وسینا در منفی کامل معامله می شود

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  شرانل مثبت شد

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  ونفت 3.5 درصد منفیست

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  شنفت صف خرید شد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  آکنتور به کف قیمت رسید

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  روند معاملات شسپا مجددا با صعود قیمت همراه شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  بیش از 14 میلیون سهام خپارس داد و ستد شده است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  شلعاب با معاملات منفی همراه است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  کهرام و کحافظ با صف خرید همراه هستند

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  بنیرو به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  رتاپ تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  بشهاب و بسویچ در مثبت کامل معامله می شوند

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  غبشهر مثبت و متعادل است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  خساپا کمی مثبت است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  قپیرا اندکی مثبت قچار بیش از 3 درصد منفی

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  معاملات همراه وارد محدوده منفی شد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  غمارگ صف فروش دارد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  اخابر با حجم معاملات 41 میلیونی و تاثیر 42 واحدی به کمک شاخص آمد.

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار :292 میلیون سهم ارزش:1140 میلیارد ریال. شاخص:71487

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  شپاکسا و پاکشو نوسان منفی دارند

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  معاملات شمواد در دامنه مثبت در حال انجام است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  کروی وارد روند مثبت شد

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  گروه دارو با اقبال خریداران روبروست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  شرانل نزدیک یه صفر تابلو معامله می شود

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  وپترو 3.5 درصد منفیست

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  پدرخش در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وتوسم و وتوصا نوسان مثبت دارند

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  آ س پ در رنج منفی 4 درصد قرار دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  ثرود بیش از 3 درصد منفیست

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم1)، جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در روز یکشنبه مورخ 30/06/1393، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 26/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان مثبت دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا مثبت شد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  شاخص سازان:اخابر 42 واحد همراه 28 واحد وصندوق 16 واحد تاثیر مثبت بر جای گذاشتند

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  خپارس 63 تومان 2.4 درصد منفیست

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  شپلی 110 تومان 1.6 درصد منفی

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  حسینا 40500 ریال 1.1 درصد منفی

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  در دکیمی صف خرید شکل گرفت

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  فروشندگان خودرو را به رنگ قرمز درآوردند

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  قثابت همچنان صف فروش دارد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  غپینو حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی قرارداد آتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان"جپارسا06" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان "هپسان310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:163 میلیون سهم ارزش معاملات:687 میلیارد ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71447

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  کرازی در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت معدنی دماوند با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه یکدست سبز پوش است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر سال مالی شرکت، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  روند معاملات وانصار مثبت است

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  وپست با صف فروش پرحجمی همراه است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کاذر منفی و متعادل است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  فاسمین در محدوده مثبت معامله می شود

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا و ولصنم نمادهای مثبت لیزینگی هستند

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  ثتران نوسان منفی دارد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  مداران صف خرید 700 هزار تایی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  وصندوق و وغدیر تحرکات منفی دارند

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وبیمه وارد روند مثبت شد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج منفی معامله می شود

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ولغدر نوسان منفی دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  شبهرن نماد منفی گروه نفتی است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  شسپا با افزایش قیمت روبروست و در درصد مثبت معامله می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ومعادن کمی مثبت شد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  کگل و کچاد با معاملات مثبت همراه هستند

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  معاملات کطبس با صف خرید آغاز شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خپارس 65 تومان کمی مثبت است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  شنفت نزدیک به حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  لپارس با صف فروش همراه است

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وساپادر قیمت  102 تومان متعادل است

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  نفت سبک آمریکا:93.68 دلار0.04%

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  انس طلا:1237 دلار0.14%

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی روی:2268 دلار 0.18%

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی مس:6969 دلار0.53%

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 249 تومان سفارش دارد

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  بررسی سه اصلاحیه قانون بانکداری در کمیته ویژه مجلس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:09 - نبض بازار سهام

  تسریع در اعطای تسهیلات و اعتباردهی به مشتریان از سوی کارگزاران .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

 • 07:05 - نبض بازار سهام

  20 پیشنهاد برای توسعه بازار سرمایه به مجلس ارسال شد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:02 - نبض بازار سهام

  بازار سهام روی خط ثبات حرکت می‌کند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

25 شهریور 1393

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 6 واحدی به ارتفاع 71408 رسید و 498 میلیون سهم به ارزش 2729 میلیارد ریال داد و ستد شد. وصندوق با حجم معاملات 13میلیونی 25 واحد تاثیر مثبت بر شاخص گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  فاسمین 2.5 درصد مثبت شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  توریل بیش از 1 درصد منفیست

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  کروی کمی مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  دعبید در حدکثر قیمت فروشنده دارد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  کبافق حدود 1 درصد منفیست

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  معاملات وغدیر کم حجم  ومنفی است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو عرضه شد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  غشاذر در منفی کامل پرعرضه است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  وبهمن صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  وملت وگستر و وصنعت با تحرکات منفی همراه هستند

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حسینا به کف قیمت رسید

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید شد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  گروه برقی یکدست قرمز است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کگاز در محدوده منفی نوسان دارد

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  خراسان کمی مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  خودرو 244 تومان 3.8 درصد مثبت

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  وصندوق با حجم معاملات 13 میلیونی در رنج مثبت قرار دارد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  وپترو 200 تومان کمی منفی است

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  ستران 374 تومان 1 درصد منفیست

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  تحرکات حقوقی در خودرو:خرید 6.9 میلیون سهم - فروش 5 میلیون سهم

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  در گروه سبز قندو شکر، قثابت تنها نماد پرعرضه و قرمز است

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  بمپنا منفی رمپنا مثبت

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  صف فروش لپارس در حال جمع آوریست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ومعادن بیش از 1 درصد منفیست

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  فروشندگان کاذر صف تشکیل دادند

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  پسهند با صف خرید روبروست

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  نوسان قیمت فباهنر در محدوده مثبت است

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:215 میلیون سهم ارزش بازار:732 میلیارد ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  تاپیکو با تحرکات مثبت همراه است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  وتوشه کمی مثبت است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  وخارزم نوسان منفی دارد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  خمحرکه صف خرید شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وبشهر 290 تومان 0.5 درصد منفی

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  ارفع 360 تومان در دامنه منفی است                                                        

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  لپارس صف فروش شد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  کساپا صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین "هپیکو310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  خودرو 3 درصد مثبت خساپا 2 درصد مثبت

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  زنگان و فاسمین در رنج مثبت قرار دارند

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  بنیرو کمی مثبت است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  کرازی در روند مثبت قرار دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  خودرو به قیمت 240 تومان رسید

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  فلوله کمی منفی است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  شرانل 1300 تومان 8 درصد مثبت است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خودرو به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  شاخص:71400

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  ولصنم نماد سبز لیزینگی است

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  فاذر 190 تومان کمی منفیست

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  لپارس در محدوده 3 درصد مثبت قرار دارد. لبوتان صف خرید دارد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده صفر تابلو نوسان دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:90 میلیون سهم ارزش بازار:276 میلیارد ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  گروه ساختمانی با کاهش ارزش سهام روبروست

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  وانصار و وبصادر نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خساپا 120 تومان کمی مثبت است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست قرمز پوش است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-اصلاح اساسنامه، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  وبیمه بدون صف خرید مثبت است

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  قثابت با صف فروش 1.2 میلیونی همراه است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  رتاپ تنها رایانه ای سبز است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت نفت ایرانول (شرانل1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 25/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  خبهمن حدود 1 درصد منفیست

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وپست نوسان منفی دارد

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای روغنی غذایی نوسان مثبت دارند

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  فروشندگان خپارس را به دامنه منفی رساندند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  وساپا اندکی مثبت است

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  ثرود 399 تومان 2.3 درصد مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  شنفت تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  ونفت  وارد روند مثبت شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  واتی نزدیک به 1 درصد منفیست

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  تحرکات شپلی در محدوده مثبت است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خودرو و ورنا نوسان منفی دارند

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  شپاس و شسپا مثبت هستند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو کمی منفی هستند

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف خرید 1.8 میلیونی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  کاذر در رنج منفی متعادل است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی مثبت است

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  نفت سبک آمریکا:91.87 دلار 0.02%

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  انس طلا:1236.5 دلار0.27%

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  ونفت در حداکثر قیمت خریدار دارد

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی مس:6866 دلار0.39%

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی روی:2257 دلار 0.53%

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 236 تومان متعادل است

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 665 ریال عرضه 2 میلیونی و تقاضای 900 هزار تایی دارد

24 شهریور 1393

 • 23:25 - نبض بازار سهام

  سایه سیاه رکود بر سر این معدنی ...........

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 15 واحدی به ارتفاع 71402 رسید و 514 میلیون سهم به ارزش 1506 میلیارد ریال داد و ستد. تاپیکو 17 واحد اثر منفی بجای گذاشت و خودرو  15 واحد تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کرد.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  کی بی سی و اعتلا در رنج مثبت هستند

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  فباهر کمی منفی شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  توریل در مدار منفی قرار گرفت

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  غمارگ صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  بالاس وارد روند منفی شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  پتایر مجددا به مثبت کامل رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  شپاکسا مثبت پاکشو منفی

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  قشرین در مثبت کامل معامله می شود

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  وخارزم اندکی مثبت است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای سنگ آهنی مثبت هستند

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  نوسانات منفی ثمسکن و ثاخت ادامه دارد. ثرود صف خرید 500هزار سهمی دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  صف خرید کساپا 400 هزار تایی است. قیمت 2673 ریال

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  غمارگ با کاهش 27 درصدی نسبت به آخرین معامله به تابلو بازگشت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خودرو 235 تومان 2.5 درصد مثبت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  غیشهر نوسان مثبت دارد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 3399 ریال رقابت می شود

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  معاملات کم حجم فارس در بازه منفی انجام می شود

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا کمی مثبت است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  وپترو 200 تومان 3.4 درصد مثبت

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت حدود 500 هزار سهم است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید وبیمه به 2 میلیون سهم نزدیک شد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  خاور با حجم معاملات 14 میلیونی صف خرید 1.5 میلیونی دارد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  خزامیا در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  غپاک در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  کاذر بیش از 2 درصد منفیست

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  فشار فروش در خپارس در حال افزایش است

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  شپلی منفی شد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  آکنتور تحرکات مثبت دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار :324 میلیون ارزش بازار :764 میلیارد ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  سهم خرید حقوقی خودرو:2.1 میلیون

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  شفارس صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت مارگارین با توجه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  دانا مثبت ومتعادل است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 26/06/1393، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 24/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حسینا کمی مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی بانک ایران زمین (وزمین1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 26/06/1393، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 24/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  ولغدر 190 تومان 3.1 درصد مثبت است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  کپارس در قیمت 838 تومان پرتقاضا ظاهر شده است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  شاخص کل شاهد رشد 38 واحدی است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  رتکو 3 درصد مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  فاذر به رنج مثبت 3 رسید

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  پسهند کمی منفی است

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  وساپا مثبت و منعادل است

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  خودرو بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بجای گذاشت

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  مجموع خریداران خپارس:1023 مجموع فروشندگان:321

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  پتایر صف خرید شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  تمحرکه در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  وغدیر و صندوق نوسان منفی دارند

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  کروی بیش از 2 درصد مثبت است

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فولاد امیر کبیر کاشان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره، بانک پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و کمباین سازی ایران جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-تغییر سال مالی شرکت و عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  شاخص کل :71415

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  غپینو در سقف قیمت تقاضا دارد

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد منفی نفتی است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  تکمبا  منفی  و متعادل است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوشه به بیش از 1 میلیون سهم رسید

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  کاذر مثبت و متعادل  است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس جمع شد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  لیزینگیها سبز پوشند

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  بکام و بترانس صف خرید شدند

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  وتوشه در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  فلوله صف خرید شد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خودرو در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  وملت با صف خرید روبروست

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  خمحرکه به حداکثر قیمت رسید

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف خرید شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  بیش از 17 میلیون سهم از صف فروش خپارس خریداری شده است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ونفت وارد روند مثبت شد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  حمل ونقلیها سبزپوش هستند

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا در بازه مثبت هستند

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  رمپنا کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  وخارزم در محدوده مثبت معامله می شود

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمتهای کمتر از 180 تومان سفارش دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  افزایش سرمایه گذاری های تاپیکو در 4 پروژه جدید .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان کماکان تقاضای خرید میلیونی دارند

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید پدرخش 200 هزار سهمی است

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  کگاز در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  خپارس همچنان شاهد صف فروش سنگین است

 • 08:25 - نبض بازار سهام

  اقتصاد جهانی بهای طلا را به چالش کشاند .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  این افراد خوشحال ترین سهامداران بورس هستند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  ناکارآمدی اهرم سود برای تحرک بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:56 - نبض بازار سهام

  شروع دوباره رایزنی‌ها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

23 شهریور 1393

 • 23:33 - نبض بازار سهام

  سود 35 تومانی این سهم در سال جاری رشد چندانی ندارد اما سال بعد منتظر سود بالای 100 تومان باشید

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 99 واحدی به سطح 71386 رسید و 579 میلیون سهم به ارزش 2293 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو در صدر شاخص سازهای منفی قرار گرفت و کچاد 11 واحد اثر مثبت برجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  ونفت از رنج منفی به صفر تابلو نزدیک شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  صف فروش تکمبا 6 میلیونی است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وتجارت 1006 ریال کمی مثبت است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  غپینو حدود 2 درصد منفیست

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  وپست در مسیر صعود قرار  گرفت

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  کطبس صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  رانفور و سیستم در مدار مثبت قرار دارند سایر نمادهای همگروه قرمز هستند

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  البرز صف خرید شد. دانا به مثبت کامل رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 500 تومان 1.4 درصد منفی

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وغدیر بیش از 14 میلیون سهم است و حدود 2 درصد منفیست

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  وبوعلی از منفی کامل به رنج مثبت رسید

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه کانه غیر فلزی با حمایت خریداران به رنگ سبز درآمدند

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  کگاز صف خرید تشکیل داد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  فلوله 1 درصد مثبت است. قیمت 1705 ریال

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  کروی نماد مثبت گروه کانه فلزی است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  شپاکسا حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید شد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  رمپنا  وارد روند مثبت شد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  ورنا 1006 ریال نوسان مثبت دارد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  وبانک 445 تومان کمی مثبت است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  رمپنا به صفر تابلو نزدیک شد

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  رتکو 997 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  تکنو بیش از 2 درصد مثبت است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  شیران کمی مثبت است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  اعتلا و کی بی سی در رنج 4 درصد منفی داد و ستد می شوند

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  تحرکات وخارزم منفی است

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  وصندوق حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  مفاخر 570 تومان 2.5 درصد منفیست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  دانا در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  سیستم در مثبت کامل داد و ستد می شود

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  غپاک در سقف قیمت روزانه فروشنده دارد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  ثباغ و ثشاهد مثبت هستند

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  ونفت بیش از 2 درصد منفی است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  نوسانات مثبت خودرو ادامه دارد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  قشرین در سقف قیمت خریدار دارد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  حسینا حدود 1 د رصد مثبت است. قیمت 4235 تومان

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  معاملات خزامیا نزدیک به حداقل قیمت انجام می شود

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  لابسا در بازه مثبت است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا تنها لیزینگی مثبت است

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس همچنان سنگین و کم تقاضاست

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  وصنا صف خرید 700 هزار تایی در قیمت 2017 ریال دارد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  ومعادن حدود 3 درصد منفیست

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  شسپا به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  والبر در رنج منفی قرار دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  خکاوه کمی مثبت است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  رمپنا منفی بمپنا مثبت

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  کپشیر صف خرید شد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خرینگ در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو در درصد منفی قرار دارند

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  کرازی از رنج منفی به صفر تابلو رسید

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  خساپا نوسان مثبت دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71486

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  وبیمه کمی منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وپست مثبت و متعادل است

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، داده پردازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  خاور 72 تومان حدود 2 درصد مثبت است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  خودرو باکاهش قیمت روبروست

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  ثتران کمی مثبت است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کاذر مثبت و متعادل است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید وملت در حال سنگین شدن است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  فولاد 253 تومان 2.1 درصد منفیست

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  شپلی در محدوده 1 درصد منفی معامله می شود

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  بترانس نماد برقی منفی است

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  شپاس تنها نماد مثبت نفتی است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (سمگاح1)، به دلیل تعدیل بااهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1393، متوقف گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  کروی کمی مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  لپارس پس از رفع گره معاملاتی باز هم صف خرید دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  ونفت نزدیک به صفر تابلو نوسان دارد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  تکمبا با صف فروش 3 میلیونی همراه است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ثرود با صف فروش روبروست

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  واتی کمی منفی است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت داملران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 231 تومان متعادل است

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف فروش کم حجمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 661 ریال صف فروش 51 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  تاثیر آزادسازی قیمت ها بر بازار پتروشیمی از زبان آمار (1).مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  کوچه خلوت حافظ .... .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

22 شهریور 1393

 • 23:33 - نبض بازار سهام

  این پتروشیمی در صورت عدم قطعی گاز و رشد اندک نرخ در سطح جهانی به شرایط آرمانی می رسد

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با سقوط 439 واحدی به سطح71486 رسید و 368 میلیون سهم به ارزش 1590 میلیارد ریال داد و ستد شد. پارسان با بیشترین تاثیر منفی در صدر نمادهای شاخص ساز قرار گرفت، خپارس با صف فروش 46 میلیونی بیشترین حجم صف فروش را داشت و وپست برترین صف خرید بازار را به نام خود ثبت کرد.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  ونفت متعادل شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  دکوثر با صف فروش روبروست

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  کروی 2228 ریال 2.7 درصد منفی

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  معاملات پترول در کف قیمت انجام می شود

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  ذوب 2705 ریال در رنج منفی قرار دارد

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو یکدست قرمز پوش است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  صف فروش وتوشه 600 هزار تایی است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  کگاز 3 درصد منفیست

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  کمنگنز مثبت شد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  خرید حقوقی خودرو به بیش از 9 میلیون سهم رسید

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  اعتلا در منفی کامل پر عرضه است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 1896 ریال صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 1992 ریال صف فروش میلیونی را تجربه می کند

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  توریل 686 تومان 4.2 درصد منفی

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  پسهند در منفی کامل عرضه دارد

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  شاخص:71478

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  سهم خرید حقوقی در وبیمه:3.3 میلیون سهم

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  خپارس سنگینترین صف فروش بازار را دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  پدرخش تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  ارفع 3597 ریال 3.2 درصد منفیست

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  شپلی صف فروش 100 هزار تایی دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  معاملات حقوقی خودرو: خرید 7.7 میلیون سهم - فروش 5 میلیون سهم

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  حپترو صف فروش کم حجمی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  وآذر صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وملت در منفی کامل معامله می شود

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  بکام در منفی کامل معامله می شود

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  رمپنا در حداقل قیمت سفارش خرید دارد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  وتوشه در کف قیمت تقاضا دارد

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داملران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  صف فروش ونفت جمع شد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  خزامیا در حداقل قیمت تقاضا دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  غپینو در حداقل قیمت عرضه دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  ونفت در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  شیران صف خرید شد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  کگل صف فروش 300 هزار تایی دارد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  قچار کمی مثبت است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف فروش میلیونی تشکیل داد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  فارس 13748 ریال 2.5 درصد منفی

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  صف فروش کرازی جمع شد

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  وگستر صف فروش کم حجمی دارد

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وبشهر در رنج منفی قرار دارد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  ثتران 212 تومان 3.6 درصد منفی

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج منفی معامله می شود

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  با گذشت حدود 1 ساعت از شروع بازار شاخص کل 160 واحد سقوط کرد

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  فباهنر صف فروش شد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 118 تومان خریدار دارد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  حجم خرید حقوقی در واتی در حال افزایش است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان همچنان پر تقاضا هستند

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ولصنم به کف قیمت رسید

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  زنگان وارد روند مثبت شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  وتوشه صف فروش شد

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  شکلر صف خرید کم حجمی دارد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید 500 هزار تایی تشکیل داد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  فاسمین نوسان منفی دارد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای قند و شکر معاملات مثبت دارند

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  وساپا اندکی مثبت شد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ثرود 4.5 درصد منفی. قیمت 3891 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  ولساپا نزدیک به کف قیمت معامله می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 8137 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  نکمبا همچنان صف فروش دارد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  شسپا وارد روند مثبت شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  فلوله کمی مثبت است

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1435 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکتهای معدنی دماوند و کاشی نیلو با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  ورنا 101 تومان 2 درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وتوشه اندکی منفی است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو منفی و متعادل است

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  صف فروش خریخت در حال سنگین شدن است

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده منفی سفارش دارد

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  خپارس صف فروش 14 میلیونی دارد

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  کرازی در مثبت کامل تقاضای خرید دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  واتی در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وپست در قیمت 1592 ریال صف خرید سنگینی دارد

 • 08:28 - نبض بازار سهام

  پربارتر شدن ویترین بازار سرمایه با تنوع ابزارهای مالی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:13 - نبض بازار سهام

  «خودرو» بر سر سه‌راهی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:12 - نبض بازار سهام

  سازمان بورس میزبان هیأت روسی / دلایل جذابیت بازار سرمایه ایران در عرصه بین الملل.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  فوریت عبور بانک‌ها از بنگاهداری.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  بورس درانتظار پایان تابستان.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.