• آبان
 • 1
 • 19:16

نبض بازار

30 مهر 1393

 • 23:44 - نبض بازار سهام

  بوتان به شرط تحقق برنامهء طرح توسعه ، سودآوری خود در سال آتی را به نحو مطلوبی افزایش می دهد

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 23 واحدی به ارتفاع 74132 رسید و 1215 میلیون سهم به ارزش 3790 میلیارد ریال داد و ستد شد. فملی وبصادر وبملت و وپاسار بیشترین تاثیر مثبت را بجای گذاشتند و کچاد و وتجارت و شخارک شاخص سازهای منفی امروز بودند.

 • 12:30 - نبض بازار سهام

  فولاژ سبزپوش شد

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید رتکو پابرجاست.12387 ریال

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  خودرو 296 تومان 1.7 درصد منفی

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  حودرو به پایین ترین قیمت معاملات روزانه خود رسید.2915 ریال

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  شمواد همچنان با صف خرید همراه است. قیمت 3321 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1474 ریال 1.9 درصد مثبت است

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک یکدست قرمز پوش است

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  واتی با حجم داد و ستد 7 میلیونی همچنان صف خرید دارد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  غپینو 577 تومان 2.1 درصد منفیست

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  مفاخر 6673 ریال 4.6 درصد منفیست

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  توریل در روند صعودی قرار گرفت و مثبت شد.805 تومان

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  جم 965 تومان کمی منفی است

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  وپترو 218 تومان کمی مثبت است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا و بمپنا نوسان منفی دارند

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  کخاک در حداکثر قیمت داد و ستدمی شود

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  دامین با رشد  12 درصدی در قیمت 4992 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  معاملات فملی پس از داد و ستد 29 میلیون سهم همچنان با صف خرید دنبال می شود

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  ستران در کف قیمت تقاضا دارد.3933 ریال

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  حقوقی کهمدا 100 هزار سهم عرضه کرد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1168 ریال 2 درصد منفیست

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  فاراک در حال صعود قیمت است.560 تومان 2.2 درصد مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  غمینو 660 تومان کمی منفی است

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  بترانس در محدوده منفی معامله می شود.4658 ریال

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  حفارس تنها نماد مثبت گروه حمل ونقل است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  تاپبکو در قیمت 2768 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  فارس 1300 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  سیستم در قیمت 4424 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  ولیز با حجم معاملات 9 میلیونی در قیمت 2297 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  حسینا 4980 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  خمحرکه با داد و ستد 2 میلیون سهم صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  خوساز در قیمت 2894 ریال صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  خاهن با جابجایی حدود 6 میلیون سهم صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد.2500 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  وملت در محدوده منفی معامله می شود.695 ریال

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  خچرخش در محدوده 2 درصد مثبت نوسان دارد.276 تومان

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  تمحرکه صف خرید شد.2244 ریال

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74197 تغییر:87.9 واحد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1393 در نماد "تسه93071" در روز شنبه مورخ 03/08/1393، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد "ذتسه9307"، در اسرع وقت، اقدام فرمایید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  وبشهر 3367 ریال 1.2 درصد مثبت است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 2568 ریال نوسان منفی دارد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  کگل 570 تومان کمی مثبت است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  خودرو 3009 ریال وارد روند مثبت شد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  کخاک در محدوده 3.72 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  خبهمن پس از داد و ستد 61 میلیون سهم تشکیل صف خرید داد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  توریل 789 تومان 1.8 درصد منفی است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  مپنا سبزپوش شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت 17 میلیونی است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  خودرو  مجددا به 300 تومان نزدیک شد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  کسعدی تنها نماد مثبت گروه کاشی و سرامیک است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وگردش در محدوده مثبت 1 داد و ستد می شود

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت پتروشیمی آبادان با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کاذر از یک میلیون و 600 هزار سهم گذشت

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  واتی پس از داد و ستد 5 میلیون و700 هزار سهم هم اکنون تشکیل صف خرید داد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  خبهمن پس از داد و ستد 55 میلیون سهم هم اکنون تشکیل صف خرید کم حجمی داد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  کگاز پس از داد و ستد 475 هزار سهم هم اکنون در محدوده مثبت داد و ستد می شود

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  تمحرکه تنها نماد مثبت گروه ماشین آلات است

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  بانک پاسارگاد در محدوده مثبت 2 داد و ستد می شود

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2109 ریال صف فروش 900 هزار سهمی دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  وسینا همچنان صف خرید 55 میلیونی بدون عرضه ای دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  وبملت در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  خگستر وارد روند مثبت شد.3642 ریال

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  وبصادر مجددا  تشکیل صف خرید داد

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  کرمان در قیمت 7449 ریال صف خرید 900 هزار تایی دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  ونفت با حجم معامله 70 میلیونی صف خرید 5 میلیونی دارد.فروش حقوقی:51 میلیون خرید حقوقی:13.3 میلیون سهم

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  میهن 1622 ریال 4.5 درصد منفیست

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فرآورده های تزریقی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  لبوتان 308 تومان کمی منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل :74246 تغییر:137 واحد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو به بیش از 6 میلیون سهم رسید.2971 ریال 1.2 درصد منفی

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  خساپا 1375 ریال 2.4 درصد منفیست

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید 1 میلیونی رانفور با عرضه کم حجمی روبروست

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  فاذر 2534 ریال 2.6 درصد منفی

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  صف خرید کهمدا بدون عرضه مانده است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند مثبت شد.783 ریال

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  وبیمه مجددا تشکیل صف خرید داد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خکاوه 821 ریال 3.8 درصد منفیست

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  کاذر به کف قیمت رسید.6719 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  فاراک در مثبت کامل معامله می شود.5698 ریال

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وبانک 485 تومان 1.8 درصد منفی

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  به استثنای وسینا صف خرید سایر نمادهای بانکی عرضه شد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ در ادامه رقابت روزهای گذشته، امروز چهارشنبه مورخ 30/07/1393تعداد 87،022،723 سهم معادل 64/15 درصد (پانزده ممیز شصت و چهار صدم درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) بطور یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3))، به قیمت رقابت شده 2،680 ریال، در نماد "زنجان4"، عرضه می گردد. یاد آور می گردد، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش به صورت ضریبی از 10 ریال می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  تکمبا 78 تومان کمی منفی است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خودرو 298 تومان حدود 1 درصد منفی

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید وبیمه در حال عرضه است.1560 ریال

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  گرو خودرو با فشار عرضه در رنج منفی روبروست

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت عرضه شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  کهمدا و کسرام نمادهای مثبت کانه غیر فلزی هستند

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 319 تومان تقاضای 400 هزار سهمی دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام شپاس علارغم تحقق فروش مقداری به میزان 38 درصد د...
 • 09:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  صف خرید 16 میلیونی خبهمن در حال عرضه شدن است

 • 09:00 - نبض بازار سهام پکرمان 61 درصد  از سود خالص خود را در عملک...
 • 08:57 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 752 تومان متعادل است

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 12051 ریال سفارش دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت 985 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  سیگنال پیش‌نگر از روندآتی تورم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:52 - نبض بازار سهام کهمدا در عملکرد 3 ماهه سود مالی منتهی به خرداد ...
 • 08:46 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4314 ریال صف خرید 8 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:44 - نبض بازار سهام رتکو سود سال مالی 93 خود را 15 درصد افزایش به 1...
 • 08:44 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای تراکتورسازی ایران،گروه صنعتی سپاهان،قند اصفهان،سالمین و سایپا شیشه، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  پژو شروط ایران را پذیرفت.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  هواشناسی آینده بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2911 ریال متعادل است

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ومعادن در قیمت 2919 ریال عرضه و تقاضا دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وبصادر با صف خرید سنگین 228 میلیونی مواجه است

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2679 ریال صف خرید 27 میلیونی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید کم 155 هزار سهمی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  وبملت حجم تقاضای خرید 168 میلیونی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  وسینا صف خرید 275 میلیونی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  کترام در حداکثر قیمت عرضه و تقاضای کم حجمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کهمدا پیش گشایش را با صف خرید 33 میلیونی آغاز کرد

29 مهر 1393

 • 23:00 - نبض بازار سهام

  این سهم از گروه غذایی ، شانس زیادی برای تعدیل مثبت با اهمیت دارد

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 558 واحدی به ارتفاع 74109 رسید و 1283 میلیون سهم به ارزش 4400 میلیارد ریال  معامله شد. فارس با اثر 93.9 واحدی اولین شاخص ساز مثبت شد.  وبملت با جابجایی 211 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را به  خود اختصاص داد و برترین صف خرید را داشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  قثابت در قیمت 1704 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  وپترو 219 تومان 0.5 درصد مثبت است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  ولغدر 212 تومان 3.4 درصد مثبت است

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  صف خرید رتکو باز هم عرضه شد.حجم معاملات به یک میلیون و 200 هزار سهم رسید

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  خساپا 1382 ریال 2.1 درصد منفیست

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت 9483 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  غالبر 195 تومان 2 درصد منفی شد

 • 12:16 - نبض بازار سهام افزایش سرمایه 49.8 درصدی سرمایه گذاری شاهد در م...
 • 12:16 - نبض بازار سهام

  دامین و شتهران نمادهای مثبت و پرتقاضای گروه دارو هستند

 • 12:15 - نبض بازار سهام در مجمع عادی سالیانه سرمایه گذاری شاهد 28 تومان...
 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کترام به یک میلیون و 700 هزار سهم رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  کهمدا و کرازی در گروه کانه غیر فلزی با صف خرید روبرو هستند

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف فروش سمگا جمع شد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  سشرق با معاملات در رنج منفی همراه است و بیشترین حجم داد و ستد در گروه سیمان را دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  پترول با بیشترین حجم معامله در گروه شیمیایی صف خرید 48 میلیونی در قیمت 2095 ریال دارد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو به بیش از 40 میلیون سهم رسید

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  بیشترین حجم معاملات گروه سرمایه گذاری متعلق به وخارزم است.61.8 میلیون سهم

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  وبملت بیشترین حجم معاملات گروه بانکی را به نام خود ثبت کرده است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  کماسه در کف قیمت معامله می شود.7770 ریال

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بمپنا به بیش از 1.6 میلیون سهم رسید

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  رتکو با حجم معاملات 1 میلیونی در قیمت 11918 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  شپلی 119 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  شاراک 755 تومان 1.5 درصد مثبت

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  اوره سازان در رنج منفی قرار دارند

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  دانا 1432 ریال 1.4 درصد منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خساپا 1395 ریال 1.2 درصد منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خلنت صف فروش 120 هزار سهمی دارد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خموتور در قیمت 2520 ریال صف فروش دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  وبهمن به حداکثر قیمت رسید. 1665 ریال

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وبصادر به 15 میلیون سهم رسید

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  کفرا تشکیل صف فروش 400 هزار سهمی داده است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ختور صف فروش یک میلیون و 600 هزار سهمی تشکیل داده است

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  مپنا در محدوده 3.37 درصد مثبت داد وستد می شود

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کربن ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  معاملات رمپنا در محدوده مثبت متعادل دنبال می شود

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  وتجارت تنها نماد منفی گروه بانکی است. سایر نمادها صف خرید سنگین دارند

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای سنگ آهنی در محدوده 3 درصد مثبت معامله می شوند

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  کاذر 698 تومان 1.8 درصد منفیست

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  حجم مبنای خبهمن هنوز معامله نشده است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید وساخت در قیمت 3634 ریال همچنان پابرجاست

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال افزایش است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید تشکیل داد.5658 ریال

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  به استثنای توریل سایر نمادهای حمل و نقل با صف خرید روبرو هستند

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  وبصادر صف خرید 112 میلیونی دارد

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  رتاپ در کف قیمت معامله می شود

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  خودرو به زیر قیمت 300 تومان بازگشت

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  صف خرید میلیونی فاراک در قیمت 5479 ریال کم عرضه است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  حدود 48 میلیون سهام وخارزم بین معامله  گران جابجا شد و در قیمت 1448 ریال رشد 8.7 درصدی را تجربه می کند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  فارس 13145 ریال 1.5 درصد مثبت است و حدود 3.5 میلیون سهم معامله شده است

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  معاملات منفی پارسان و تاپیکو ادامه دارد

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  ولساپا 257 تومان کمی منفی است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات و صف خرید ونفت به بیش از 8 میلیونی سهم رسید

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  میهن 170 تومان 4 درصد منفیست

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ودی در قیمت 2172 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  وساپا 1169 ریال کمی مثبت است

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  تکنو و تکمیا در درصدهای منفی معامله می شوند

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2613 ریال صف خرید 4 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ومعادن با داد و ستد 15 میلیون سهم در قیمت 2811 ربال صف خرید تشکیل داده است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ختور در قیمت 6195 ریال صف فروش 1.7 میلیونی دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو 29.5 میلیون سهم. حقوقی: فروش:10.5 میلیون خرید:14 میلیون

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  پکرمان تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید شمواد در قیمت 3194 ریال بیش از 1 میلیون سهم است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  24 میلیون سهم رمپنا داد و ستد شد و همچنان در قیمت 7568 ریال پرتقاضاست

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  27 میلیون سهم وگردش داد و ستد شده است و همچنان صف خرید 15 میلیونی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  ووبملت با معامله 200 میلیون سهم در قیمت 203 تومان حجم تقاضای 89 میلیونی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  فلوله در کف قیمت تقاضا دارد.1813 ریال

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 2506 ریال در حال تشکیل صف خرید است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74104 تغییر:554 واحد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  وبصادر در قیمت 823 ریال 80 میلیون صف خرید دارد. حجم معاملات حدود 4 میلیون سهم

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات مپنا به 23 میلیون سهم رسید

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کرازی از معاملات منفی به مثبت کامل رسید

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات حخزر به 2 میلیون و 800 هزار سهم رسید

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  خزامیا 143 تومان کمی مثبت است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  آکنتور در محدوده منفی داد و ستد می شود

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  دکوثر و دکیمی نوسان منفی دارند

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  گروه ماشین آلات و تجهیزات یکدست قرمز پوش است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  خودرو 300 تومان کمی مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  وبوعلی در قیمت 2213 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  خوساز صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  سمگا صف فروش 1 میلیونی تشکیل داد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  وتوکا در آستانه تشکیل صف خرید است. حجم معاملات:3.5 میلیون

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت به 7 میلیون و 400 هزار سهم رسید

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  مپنا باز هم تشکیل صف خرید داد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  وبیمه 1499 ریال کمی منفی است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  معاملات شسپا در رنج منفی دنبال می شود.15114 ریال

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  با گذشت 80 دقیقه از شروع بازار شاخص کل 450 واحد رشد کرد و وارد کانال 74000 شد.

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  توریل تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  صف خرید کهمدا در حال سنگین شدن است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خزامیا و خساپا در رنج منفی قرار دارند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 48966 ریال صف خرید 1 میلیونی را نجربه می کند

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  شپدیس در محدوده منفی معامله می شود.14703 ریال

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از عرضه با هم تشکیل صف خرید داد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1250 تومان 1.5 درصد مثبت است

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  تکمبا با کاهش قیمت روبروست.789 ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  سیستم 420 تومان 7.4 درصد مثبت

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 417 واحد رشد کرد.73967

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک ملت "هبملت310" و بانک صادرات "هصادر310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشند. عملیات بازار مشتقه

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  سمگا در محدوده منفی نوسان دارد.1198 تومان

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری خوارزمی،گروه صنایع پمپ سازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای بانک ملت و بانک صادرات پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4202 ریال صف خرید 2 میلیونی و حجم معاملات 3 میلیونی دارد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده 200 تومان مثبت معامله می شود

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  خودرو 298 تومان کمی منفی شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  وتوشه تنها نماد مثبت گروه تجهیزات است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت در حال سنگین شدن است

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت دوده صنعتی پارس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  لبوتان در محدوده منفی قرار دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  میهن از محدوده مثبت به صف فروش رسید

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  حخزر تشکیل صف خرید داد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو نوسان مثبت دارد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  سکرما در قیمت 9733 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  وگردش صف خرید 18 میلیونی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  گروه بانکی کاملا سبزپوش است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  کاذر در مدار صعودی قرار گرفت و معاملات سبزپوشی را تجربه می کند

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خچرخش به سقف قیمت نزدیک شد.268 تومان

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان (بعثت1) امروز سه شنبه مورخ 29/07/1393، پس از پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  غمینو 6828 ریال کمی مثبت است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  خکاوه 869 ریال در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1222 ریال صف خرید 4.5 میلیون تشکیل داد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  خودرو 3076 ریال 2.8 درصد مثبت

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  ولغدر 211 تومان 2.9 درصد مثبت

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  مپنا تشکیل صف خرید داد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ونفت با معامله 3.8 میلیون سهم صف خرید 1.5 میلیونی در قیمت 2579 ریال دارد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خگستر در قیمت 3617 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه خودرو با حمایت خریداران در حال مثبت شدن هستنند

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وتوشه 402 تومان کمی مثبت شد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  ورنا در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت است.1218 ریال

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 700 هزار تایی در قیمت 7561 ریال تشکیل داد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  سشرق 224 تومان 2.3 درصد مثبت

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  تکمبا 789 ریال 2.2. درصد منفی

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وسپه در حداکثر قیمت معامله می شود.2639 ریال

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  خودرو به 300 تومان و محدوده مثبت نزدیک شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خبهمن همچنان صف خرید سنگین دارد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خساپا 1412 ریال در صفر تابلو قرار دارد

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  شپدیس در قیمت 1461 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:58 - نبض بازار سهام فولاد مبارکه سود خود را با یک ریال افزایش به 50...
 • 08:52 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داده پردازی ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 295 تومان متعادل است

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3346 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  استقلال بانک مرکزی روی میز مجمع تشخیص.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 1300 تومان تقاضا دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام شرکت ملی مس 49 درصد از سود 455 ریالی خود را در ...
 • 08:41 - نبض بازار سهام

  سشرق در حداکثر قیمت عرضه و تقاضا دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  ونفت تقاضای 7 میلیون سهمی دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  کاذر در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2613 ریال پرتقاضاست

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 2 میلیون و 400 هزارسهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  تکذیب شایعات میان گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با "پدیده" .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید 700 هزار سهمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید 11 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کترام پیش گشایش را با صف خرید 300 هزار سهمی آغاز کرد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  «اشکودا» شریک سوم خودروسازی ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  پرش بورس پس‌از روز بهاری.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

28 مهر 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  بازاری که 10 ماه افت کرده ، با یک روز رشد ، اشباع نمیشود

 • 23:26 - نبض بازار سهام

  تحلیل و بررسی جامع گروه کاشی و سرامیک

 • 12:38 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد1267 واحدی به ارتفاع 73548 رسید و 1332 میلیون سهم به ارزش 4219 میلیارد ریال داد و ستد شد. پترولح با جابجایی 195 میلیون سهم بیشترین حجم بازار را به خود اختصاص داد و خبهمن برترین صف خرید را داشت. فولاد 106 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  رکیش  در کف قیمت تقاضا دارد.5416 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  خودرو 297 تومان 2.7 د رصد مثبت

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وپترو 2151 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  تجارت با معامله 66 میلیون سهم مثبت و متعادل است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  فارس وارد روند منفی شد.12854 ریال

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  صف خرید 14 میلیونی وساپا عرضه شده است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم مینای خگستر با صف خرید 9 میلیونی هنوز معامله نشده است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف خرید دی عرضه شد.1843 ریال

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید بترانس عرضه شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1401 ریال متعادل است

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خبهمن بدون معامله حجم مبنا صف خرید خود را حفظ کرده است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال افزایش است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید ختراک عرضه شد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  فارس 1300 تومان کمی مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولساپا در قیمت 2581 ریال همچنان پابرجاست

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  کچاد 470 تومان 6 درصد مثبت

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  توریل 800 تومان 1.4 درصد مثبت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خودرو 2951 ریال 2 درصد مثبت

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  صف خرید واتی در حال عرضه  است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  شپدیس 15001 ریال 3.8 درصد منفی

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  فارس با قیمت 1300 تومان به تابلو بازگشت

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  فاذر با قیمت 2515ریال صف خرید دارد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثاخت عرضه شد.1801 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولغدر عرضه شد.بیش از 10 میلیون سهم معامله شد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  ومعادن با صف خرید 5 میلیونی هنوز موفق به معامله حجم مبنا نشده است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  کروی در قیمت 2369 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  تکنو در حداکثر قیمت پرتقاضاست.1849 ریال

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  خساپا 140 تومان 2.7 درصد مثبت است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم1)، پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش بینی با سرمایه جدید، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 28/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید اخابر به 17میلیون رسید. قیمت 2704ریال

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  کچاد در قیمت 500 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  میهن به سقف قیمت نزدیک شد.1798 ریال

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  شپدیس 15349 ریال رقابت می شود

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  توریل 8051 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  صف خرید خساپا عرضه شد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 1006 واحد رشد کرد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  خراسان در قیمتهای حداکثری معامله می شود.8028 ریال

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پردیس "هپدیس310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  رشد شاخص 1000 واحدی شد.73280

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  شسپا به سقف قیمت نزدیک شد..15461 ریال

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  کچاد در قیمت 570 تومان رقابت می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  دکوثر در مثبت کامل معامله می شود.5902 ریال

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حقوقی خساپا 8 میلیون سهم عرضه کرد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  خبهمن با صف خرید 76 میلیونی برترین نماد گروه خودرو است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم) و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 28/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 14888 ریال رقابت می شود

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان دورود با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  وساپا با صف خرید 14 میلیونی پرتقاضاترین نماد سرمایه گذاری است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  وایران در قیمت 2276 ریال بیشترین صف خرید گروه لیزینگ را دارد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  وساخت برترین صف خرید ساختمانی را دارد.

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  پارسان 775 تومان 2.3 درصد مثبت است.

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پردیس پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر سال مالی-تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 و اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  خودرو 2986 ریال 3.5 درصد مثبت

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  صف خرید رمپنا به 16میلیون رسید. قیمت 7277ریال

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  رکیش وارد روند منفی شد.563 تومان

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  وغدیر 3699ریالی، متعادل و 3درصد مثبت است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک و پلاستیک یکپارچه سبز است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی قراردادهای آتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سررسیدهای آبان "جفارس08" ودی "جفارس10" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد آماده انجام معامله می باشند. عملیات بازار مشتقه

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت و متعادل است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  نوین وما نمادهای منفی گروه بیمه هستند

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  تاپیکو د ر قیمت 2855 ریال 1.6 میلیونی دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  میهن به حداکثر قیمت نزدیک شد.179 تومان

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  شاخص وارد کانل 73000 شد.

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای پشم شیشه ایران، سرمایه گذاری اعتبار ایران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  غپینو در قیمت 5888 ریال دارای صف خرید 500 هزار تایی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72994 تغییر:713 واحد

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  اخابر در قیمت 2704 ریال صف خرید 13 میلیونی دارد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  فاراک 5269ریال، صف خرید 2میلیونی دارد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1456 ریا صف خرید شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  در خودرو 43 میلیون سهم داد و ستد شد. فروش حقوقی:21 میلیون خرید 5.7 میلیون

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  وتوشه 4033 ریال صف خرید دارد

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  وغدیر 369 تومان 3.1 درصد مثبت

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  حخزر در قیمت 650 تومان صف خرید شد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  سمگا در سقف قیمت عرضه دارد.12272 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  شرانل در قیمت 13296 ریال صف خرید 200 هزار تایی دارد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  صف خرید 9میلیونی فاذر با قیمت 2515ریال

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  تکمبا در مثبت کامل معامله می شود.814 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  حفاری متعادل و 3.9درصد مثبت دادوستد می شود

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2488 ریال صف خرید دارد

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  بمپنا با 5درصد مثبت در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3218 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  اعتلا 4.9درصد مثبت است. قیمت 2328ریال

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ودی در حال تشکیل صف خرید است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  شاخص:72686 تغییر:405 واحد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمت 1506 ریال در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از معامله 2 میلیون سهم هم اکنون تشکیل صف خرید 1 میلیون و 500 هزار سهمی داد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 2185 ریال صف خرید 1.6 میلیونی دارد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  وبانک صف خرید 2.5میلیونی دارد. 3.9درصد مثبت

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان گروه خودرو یکپارچه سبز پوش و پرتقاضا هستند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  خساپا صف خرید شد.2416

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  حقوقی خودرو 12 میلیون سهم عرضه کرد

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  رمپنا با جابجایی بیش از 3 میلیون سهم صف خرید 10 میلیونی دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3003 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه بانکی صفهای خرید سنگین دارند

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  کترام پس از معامله 300 هزار سهم تشکیل صف خرید 700 هزار سهمی داد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ودی وارد روند مثبت شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد. قیمت 2601 ریال

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خبهمن در قیمت 1639 ریال صف خرید 63 میلیونی دارد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  کساوه 11033ریال 3.7درصد منفی معامله می شود

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  غالبر 199 تومان 3.7 درصد مثبت است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  پتایر با 2.9درصد رشد متعادل است.

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  خودرو به 300 تومان نزدیک شد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  رشد 3درصدی اخابر در آغاز معاملات، قیمت 2684ریال

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  خودرو295 تومان بیش از 2 درصد مثبت است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  رتکو 3.9درصد مثبت است. قیمت 1146تومان

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای کشت و صنعت چین چین و لعابیران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1176 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2051 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  البرز در قیمت 1173 ریال پرتقاضا ظاهر شده است

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  کاذر تشکیل صف خرید داد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 7277 ریال صف خرید 11 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  مپنا 13 میلیون تقاضای خرید دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  وسینا 55 میلیون سفارش خرید در سیستم دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خگستر صف خرید 40 میلیونی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت آلومینیوم ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1428 ریال صف خرید میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خبهمن صف خرید 180 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  خودرو با صف خرید 5.6 میلیونی در قیمت 3003 ریال روبروست

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کترام پیش گشایش را با صف خرید 3 میلیونی آغاز کرد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  سشرق صف خرید 25 میلیونی دارد

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  تزریق پول جدید به اقتصاد؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  روز بهاری بورس در میانه پاییز.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  بررسی وضعیت آتی بازار سرمایه/معرفی صنایع شاخص در نیمه دوم سال جاری .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  همه مصمم به توافق تا سوم آذر هستند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

27 مهر 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  گزارش بازار یکشنبه

 • 23:28 - نبض بازار سهام

  منتظر تعدیل مثبت این هلدینگ باشید ...

 • 12:37 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 264 واحدی به ارتفاع 72281 رسید و 864 میلیون سهم به ارزش 2646 میلیارد ریال داد و ستد شد.پترولح حدود 149 میلیون سهم از معاملات بازار  را به خود اختصاص داد و وگردشح با صف خرید 61 میلیونی برترین صف خرید بود.رمپنا با تاثیر 49 واحدی اولین شاخص ساز مثبت شد و پارسان 12 واحد اثر منفی بجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید شد.2556 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1190 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  وبانک صف خرید 1.42میلیونی دارد. 3.9درصد مثبت

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 789 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا به صف خرید نزدیک شد.2924 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  ونفت 243 تومان به بیش از 3 درصد مثبت رسید

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  فباهنر تشکیل صف خرید داد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2514 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1142 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  فباهنر در حال صعود قیمتی است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  سشرق با حجم معاملات 12 میلیونی صف خرید سنگین خود را حفظ کرده است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  رتکو تشکیل صف خرید داد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  ونفت 2408 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  خچرخش با رشد قیمت روبروست

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  رتکو به حداکثر قیمت رسید.11151 ریال

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  واتی 3937 ریال 2.9 درصد مثبت است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید خکاوه در قیمت 817 ریال در حال سنگین شدن است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  نوسانات کروی منفی است.2279 ریال

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  وتجارت 1008 ریال 0.5 درصد مثبت است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 1383 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 210 واحد صعود کرد.72227

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  خاهن در قیمت 2364 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2925 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  خبهمن در قیمت 1604 ریال صف خرید 10 میلیونی دارد

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1386 ریال صف خرید 2.5 میلیونی دارد

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  صف خرید ختراک در حال سنگین شدن است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  رمپنا با معامله 6.6 میلیون سهم صف خرید 2.7 میلیونی دارد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  وبوعلی در قیمت 2084 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  اعتلا 2.3درصد مثبت، 220تومان معامله می شود

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  اوره سازان بورسی تحرکات منفی دارند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید شد.225 تومان

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  تکمبا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است787 ریال

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  کگل 558 تومان کمی مثبت است

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  کماسه 3.9درصد مثبت. قیمت 7816ریال

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  خودرو 2862 ریال 1.7 درصد مثبت شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  وپترو در حداکثر آستانه قیمت معامله می شود.2116 ریال

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  خچرخش 252 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید کترام به 600 هزار سهم رسید

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  وگردش برخلاف روزهای قبل معاملات کم حجمی دارد اما صف خرید 13 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  فاذر پس از داد و ستد 21 میلیون سهم همچنان صف خرید یک میلیونی دارد

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  خمحور به سقف قیمت نزدیک شد.2104 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  کاذر بار دیگر سبزپوش شد

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  فجر به روال روزهای گذشته با صف فروش مواجه است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  غبشهر 604 تومان کمی منفی است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  معاملات فنوال همچنان با صف فروش دنبال می شود و تنها 22 هزار سهم دا د وستد شده است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  سمازن برخلاف همگروهی هایش صف فروش 400 هزار سهمی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  ثشرق تقاضای خرید 4 میلیون سهمی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  گروه انبوسازی یکپارچه سبزپوش است

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  ختور صف خرید یک میلیون و 700 هزار سهمی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وساخت پس از معامله 1 میلیونی همچنان صف خرید 4 میلیون و 700 هزار سهمی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  سشرق تا این لحظه 12 میلیون داد و ستد شده است و صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  فباهنر در محدوده 230 تومان داد و ستد می شود

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کرازی به 700 هزار سهم رسیده است و همچنان در مثبت کامل داد و ستد می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  پکویر تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  معاملات کگاز همچنان با صف خرید دنبال می شود

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  ملت تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  کبافق 437 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  غپاک صف خرید شد. قیمت 6802 ریال

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  شرانل وارد روند مثبت شد.1265 تومان

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک تجارت "هتجار310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو در حال مثبت شدن است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  خزامیا به صف خرید نزدیک شد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  ذوب در قیمت 2745 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  توریل 786 تومان کمی منفی است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  دانا صف خرید شد.1417 ریال

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  وساپا 1095 ریال کمی منفی است

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 1170 تومان دارای صف خرید است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  تکمبا 779 ریال 2.6 درصد مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1158 ریال صف خرید شد

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در رنج منفی به 280 تومان نزدیک شد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  پارسان 750 تومان 1.4 درصد منفی است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  خزامیا وارد روند مثبت شد.1349 ریال

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ پرتقاضاست.

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  در ولغدر در قیمت 1985 ریال صف خرید 1 میلیونی شکل گرفت

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  دانا به سقف قیمت نزدیک شد.1409 ریال

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  غالبر در قیمت 1936 ریال صف خرید شد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت چین چین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لعابیران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  البرز و آسیا با صف خرید روبرو شدند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  خریداران خشرق در قیمت 2232 ریال صف تشکیل دادند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  کترام بار دیگر صعودی شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  مرقام 329 تومان حدود 3 درصد مثبت است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3864ریال، 2.3درصد منفی دادو ستد می شود.

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک یکدست قرمز پوش است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  کترام وارد روند مثبت شد. 2735ریال

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خچرخش با افزایش قیمت همراه است.248 تومان

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  گروه نفت یکدست قرمز است

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وپترو در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری غدیر "هغدیر310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به افزایش سرمایه100درصدی تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 351 ریال می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  آسیا در قیمت 115 تومان با صف خرید روبرو شد

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  ورنا 110 تومان حدود 1 درصد منفی است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خگستر با جابجایی 2.5 میلیون سهم در قیمت 3412 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری شاهد جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی - عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،شرکت فرآورده های تزریقی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،شرکت نفت بهران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  حتوکا تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  خزامیا 133 تومان کمی منفی است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک در منفی کامل قرار دارند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خساپا 1312 ریال 1.3 درصد منفیست

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  رمپنا 2.4درصد مثبت معامله می شود. قیمت 6939ریال

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری غدیر پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه - اصلاح اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72109 تغییر:92.8

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  غشاذر 145 تومان 1.5 درصد منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وبیمه  در قیمت 1457 ریال با حجم معاملات 3 میلیونی صف خرید تشکیل داده است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  سمگا 1164 تومان 4.4 درصد مثبت است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  رتکو 10600 ریال 1.1 درصد منفیست

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  گروه سیمانی یکپارچه سبز پوش و دارای صف خرید است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  پاکشو 860 تومان کمی منفی است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کرازی در حداکثر قیمت داد و ستد می شود

 • 09:43 - نبض بازار سهام کاما تنها نماد مثبت گروه کانه فلزی است
 • 09:42 - نبض بازار سهام

  کگاز تشکیل صف خرید 500 هزار سهمی داده است.تا این لحظه یک میلیون سهم داد و ستد شده است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  نکشا در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولغدر 1949 ریال 2 درصد مثبت است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2107 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان خودرو در مسیر صعود قرار گرفتند

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساندازامروز یکشنبه مورخ 1393/07/27 معاملات ثانویه صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش در نماد(صکاوه706)، در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادارتهران آغاز می گردد.برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 51612/130 مورخ 1393/06/26 در سایت شرکت بورس به نشانی www.irbourse.com بخش اطلاعیه های بازار مراجعه فرمایید. معاونت بازار

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وپترو 2091 ریال 2.7 درصد مثبت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  غالبر 1894 ریال 1.7 درصد منفی

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  ختراک 222 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 274 تومان کمی منفی است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 3371 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  حسینا در محدوده صفر تابلو نوسان دارد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  خبهمن وارد روند مثبت شد.1549 ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  ستران در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2428 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  آکنتور مثبت شد.11107 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  رمپنا 702 تومان 3.2 درصد مثبت است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  کترام در محدوده مثبت 3 داد و سد می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  سیمانی ها در مدار صعودی قرار گرفتند

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  سشرق تشکیل صف خرید داد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 2112 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  ونفت 233 تومان بیش از 1 درصد منفیست

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خزامیا در دامنه منفی قرار دارد

 • 08:59 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2750 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  مرقام با صف خرید 1.2 میلیونی روبروست.

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  ختور در قیمت 6258 ریال صف خرید 500 هزارتایی دارد.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  وایران با صف خری 4 میلیونی روبروست.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2813 ریال متعادل است.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  ثنوسا صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  رمپنا با صف خرید 2.5 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  آغاز علنی جنگ نفتی ایران و اعراب .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  بازگشت به کانال 72 هزاربعد از 40 روز.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  غروب ركود در بازارمسكن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  نقد‌شونده‌ترین سهام نیمه اول 93 .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

26 مهر 1393

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 38 واحدی به ارتفاع 72016 رسید و 470 میلیون سهم به ارزش 1941 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو 64.5 واحد تاثیر منفی و رمپنا 52.3 واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 11585 ریال صف خرید 600 هزار تایی دارد.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1328 ریال 1.7 درصد منفی.

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1174 تومان بیش از 3 درصد مثبت است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  اکثر قطعه سازان گروه خودرو با اقبال خریداران روبرو هستند

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  رتاپ رکیش و رانفور در دامنه منفی قرار دارند

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  ورنا 1105 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  وگردش در قیمت 155 تومان صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  رتکو 10741 ریال 2.5 درصد مثبت است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ثنوسا تشکیل صف خرید داد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  فولاژ تشکیل صف فروش یک میلیونی داده است

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  لبوتان کمی منفی است.311 تومان

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  گروه نفت و کانه فلزی سراسر منفیست

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  آکنتور نوسان منفی دارد.10900 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  مداران و مرقام همچنان پرتقاضا هستند

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  پلاسک با جابجایی حدود 9 میلیون سهم در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 659 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو:28 میلیون- فروش حقوقی:19.5 میلیون خرید:1.9 میلیون سهم

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  مپنا پس از داد و ستد 17 میلیون سهم همچنان صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  خچرخش یه سقف قیمت نزدیک شد.2535 ریال

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72037 تغییر:58 واحد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  صف خرید دانا در حال پرحجم شدن است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  توریل در حال صعود قیمت است.809 تومان

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات مپنا به 15 میلیون سهم رسید

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  شپارس از محدوده منفی وارد روند مثبت شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  سمگا 1150 تومان 4.2 درصد مثبت

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  توریل با فاصله 1 تومانی تا 800 تومان نوسان مثبت دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  خساپا 1329 ریال 0.5 درصد مثبت است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ختراک 218 تومان 1.5 درصد منفیست

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  خرید حقوقی کاذر را به محدوده مثبت رساند

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2411 ریال کمی مثبت است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  معاملات ثاباد و ثاژن با صف خرید دنبال می شود

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  ثفارس پس از داد وستد 4 میلیون و 300 هزار سهم همچنان صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  ثتران اندکی منفی است

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  کاذر در صفر تابلو داد و ستد  می شود.تا این لحظه 2 میلیون و 500 هزار سهم مورد معامله قرار گرفته است

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  کخاک در محدوده 11970 ریال متعادل است

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید رمپنا عرضه شد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  کفرا در محدوده 3.79 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  پارسان 7445 ریال 2.5 درصد منفیست

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پکویر نمادهای مثبت گروه لاستیک هستند

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  وپترو 204 تومان کمی مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  ولغدر 1907 ریال 2 درصد منفیست

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید 2 میلیونی در قیمت 236 تومان تشکیل داد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  مرقام پس از داد و ستد 2 میلیون و 300 هزار سهم همچنان صف خرید 1 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  فاذر به صف خرید نزدیک شد.

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 6799 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  بمپنا با صعود قیمت همراه شد. 1174 تومان 3 درصد مثبت

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  گروه کانه فلزی یکدست قرمز پوش است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  مپنا صف خرید 3 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وتوشه 383 تومان کمی منفی است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد مثبت گروه نفت است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  سشرق 2032 ریال 1.8 درصد مثبت

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  حتوکا در محدوده 300 تومان داد و ستد می شود

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  حتوکا با رشد 11 درصدی به تابلو بازگشت

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  توریل 7801 ریال 2 درصد منفیست

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  حسینا به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  شپاکسا 484 تومان کمی مثبت است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  فولاژ پس از گره معاملاتی روز کاری قبل و رشد 12 درصدی هم کانون در محدوده منفی داد و ستد می شود

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  سمگا وارد روند مثبت شد.1130 تومان

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  ونفت 238 تومان 1.1 درصد مثبت است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  خوساز در محدوده 2.79 درصد مثبت معامله می شود

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  کپارس در محدوده 1.85 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وبشهر 303 تومان اندکی مثبت است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  معاملات کرازی در مثبت کامل دنبال می شود

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  کاذر با نوسانات منفی همراه است.6660 ریال

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  وبیمه 140 تومان کمی مثبت است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  رمپنا و بمپنا کمی مثبت هستند

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 2771 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  خودرو به قیمتهای کمتر از 280 تومان بازگشت

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  تکمبا 756 ریال 1.3 درصد منفی

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71999 تغییر:20 واحد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای شیشه همدان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و حمل و نقل توکا با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/012/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  حسینا در خال افزایش قیمت است.44450 ریال

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  دانا مجددا صف خرید تشکیل دارد.1364 ریال

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 723 تومان نوسان مثبت دارد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پمپ سازی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پارس خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  دکوثر در قیمت 5837 ربال صف خرید 400 هزار تایی را تجربه می کند

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2219 ریال صف خرید حدود 3 میلیونی دارد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شود

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  کنیلو و کسعدی تنها نمادهای منفی گروه کاشی و سرامیک هستند

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  کگل 568 تومان 2 درصد مثبت است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  مداران پس از داد و ستد 2 میلیون و300 هزار سهم هم اکنون صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  دکوثر پس از داد و ستد یک میلیون و 200 هزار سهم همچنان صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6538 ریال در صفر تابلو قرار دارد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خودرو 284 تومان 3 درصد مثبت است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ختور 6024 ریال به صف خرید نزدیک شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  با مثبت شدن میهن گروه بیمه یکدست سبزپوش شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو با تحرکات مثبت همراه شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خچرخش 246 تومان وارد روند مثبت شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خودرو 282 تومان 2.4 درصد مثبت

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 2701 ریال 3.8 درصد منفیست

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  حخزر 620 تومان کمی منفی است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3.2درصد منفی است. قیمت 383تومان

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  اعتلا 220تومان. 2.5درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  کترام پس از داد و ستد 400 هزار سهم تشکیل صف خرید داد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  پارسان در قیمت 7510 ریال 1.7 درصد منفیست.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  ثاباد با صف خرید 2 میلیونی روبروست.

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1109 ریال متعادل است.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وملت صف خرید 4.8 میلیونی دارد.

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  صف خرید فولاژ در حال برگشت می باشد.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  سایپا در قیمت 1328 ریال رقابت می شود.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2798 ریال متعادل است.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  دکوثر حجم تقاضای یک میلیون و 400 هزار سهمی دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  ختور صف خریدیک میلیون و 200 هزار سهمی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  خودرو در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  کرازی همچنان پرتقاضاست و صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  فاذر 7 میلیون سهم سفارش خرید دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید یک میلیون و 800 هزار سهمی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  کترام تقاضای 2 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید 2 میلیون و 200 هزار سهمی دارد

 • 08:18 - نبض بازار سهام

  انحراف 8 ساله از سود بانکی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  تهدید سازمان بورس توسط یک شرکت!!! + تصویر نامه در سایت رسمی شرکت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:13 - نبض بازار سهام

  کابوس سهامداران پالایشگاهی .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  فرصت‌های بورس درسه سال آینده.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده  سایت.

25 مهر 1393

24 مهر 1393

23 مهر 1393

 • 23:57 - نبض بازار سهام

  تعدیل مثبت در یک معدنی که مشکل تامین خاک ندارد ...

 • 12:36 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 85.4 واحدی به ارتفاع 71978 رسید و 598 میلیون سهم به ارزش 3147 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو 24.1 واحد تاثیر منفی بجای گذاشت و وبانک در صدر نمادهای مثبت شاخص ساز قرار گرفت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  پارسان 7474 ریال 2.5 درصد منفی

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار مثبت قرار دارد.2139 ریال

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  صف فروش خزامیا جمع شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  آسیا البرز و دانا در حال صعود قیمت هستند

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  صف فروش لسرما در حال جمع آوریست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  زنگان و فاسمین در محدوده منفی معامله می شوند

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  دانا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است.1331 ریال

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف فروش شد.1339 ریال

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  ورنا 1083 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  خودرو 275 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  بترانس از رنج مثبت وارد محدوده منفی شد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6486 ریال نزدیک به صفر تابلو نوسان مثبت دارد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  شپلی 111 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  پاسا و پتایرح نمادهای منفی لاستیکی هستند

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  مرقام در قیمت 3074 ریال صف خرید 1.5 میلیونی دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ولغدر تحرکات منفی دارد.1917 ریال

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  کیافق در محدوده 2 درصد مثبت معامله می شود

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  فولاژ با رشد 12 درصدی  در قیمت 3481 ریال صف خرید دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 727 تومان 2.4 درصد مثبت است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 5085 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 23/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  دی 179 تومان کمی مثبت است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  ولصنم نوسان مثبت دارد.2125 ریال

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  خریداران اعتلا در قیمت 2275 ریال صف تشکیل دادند

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 1777 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  تیپیکو 532 تومان 1.6 درصد منفی

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  سمگاح در قیمت 8164 ریال صف فروش 5 میلیونی دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک صادرات ایران "هصادر310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  دکوثر و دکیمی پر تقاضا ظاهر شده اند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  ثفارس با حجم معملات 18 میلیونی صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  تکمبا 775 ریال کمی مثبت است

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  قچار 371 تومان 2 درصد مثبت است

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1.3درصد مثبت و متعادل مبادله می شود. قیمت 10841ریال

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  ملت و یپاس نمادهای منفی گروه بیمه هستند.

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 636 ریال صف خرید 3.7 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکتهای پشم شیشه ایران،بانک صادرات،سرمایه گذاری اعتبار ایران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه و حق تقدم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با رشد 110 واحدی وارد کانال 72000 شد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  دکیمی صف خرید شد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خچرخش از منفی کامل به مثبت کامل رسید

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  دانا از رنج منفی به130 تومان رسید و مثبت شد. گروه بیمه با تحرکات مثبت همراه شد

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  البرز 2با افزایش قیمت2 درصد مثبت شد. 107 تومان

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  وساخت نوسان منفی دارد

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  ثاخت مثبت و  متعادل است.1709 ریال

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  سمگا 11120 ریال 2.1 درصد منفی

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  پدرخش 2.9درصد مثبت معامله می شود. قیمت 5945ریال

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک به غیراز کلوند ریزش دارند.

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 1976 ریال صف خرید شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2274 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمتهای حداکثری معامله می شود

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه خودرو با کاهش قیمت روبرو هستند

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  گروه دارو با تحرکات مثبت همراه است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  دکوثر صف خرید شد.5621 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  وبانک 460تومان. 3.5درصد مثبت

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وساپا 109 تومان 1.3 درصد مثبت

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  صف خرید غشان کماکان پابرجاست

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  خودرو 2743 ریال 1.7 درصد مثبت

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  صف خرید حسینا در قیمت 42672 ریال 200 هزار سهمی است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  آسیا و البرز نمادهای مثبت گروه بیمه هستند

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3.5درصد منفی است. قیمت 383تومان

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خچرخش با حمایت خریداران وارد روند مثبت شد. 2436 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  ولساپا 242 تومان 3.5 درصد مثبت

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  لبوتان وارد روند مثبت شد. 3258 ریال

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  خساپا 132 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  فاذز به سقف قیمت نزدیک شد. 2273ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل به غیر از توریل مثبت دادو ستد می شود

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 6853 ریال با صف خرید 3 میلیونی کم عرضه است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  رمپنا 650تومان متعادل و مثبت معامله می شود

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  دانا حدود قیمت 130 تومان در رنج مثبت نوسان دارد.

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ونفت 236 تومان 1.2 درصد منفی

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1099 ریال 2.2 درصد مثبت است.

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  خزامیا 138 تومان 1 درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت ایران دارو با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 3863 ریال 1.7 درصد مثبت است.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  حسینا با صف خرید 390 هزارتایی روبروست.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  غشان صف خرید 2.6 میلیونی دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  پیشنهاد دولت روحانی در مذاکرات بهترین پیشنهاد ممکن ایران است.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خساپا یک میلیون تقاضا و یک میلیون عرضه در حداکثر قیمتی دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  کگاز صف خرید یک میلیون و 500 هزارسهمی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 281 تومان پر تقاضا است

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  کترام صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  کاذر به روال روزهای قبل با صف خرید رو به رو است و تقاضای 2 میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  ورنا 31 میلیون سفارش خرید در سیستم دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  مرقام با حجم تقاضای 11 میلیونی رو به رو  است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  برای ثنوسا صف خرید 8 میلیونی چیده شده است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  امروز نیز فولاژ با استقبال بازارمواجه است و تقاضای بیش از 12 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کرازی تقاضای خرید 12 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  غشان پیش گشایش را با صف خرید 21 میلیونی آغاز کرد

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  دفاع وزارت اقتصاد از ثبات مدیریت درسازمان بورس/ دکتر صالح آبادی با قوت به کار خود ادامه می دهد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  دولت نماینده یا مالک سهام عدالت؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  دو پدیده نوظهور در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

22 مهر 1393

 • 23:39 - نبض بازار سهام

  منتظر تعدیل مثبت این شرکت از گروه آشاميدني باشید

 • 23:28 - نبض بازار سهام

  محمود رضا خواحه نصیر:با سلام و احترام به فعالين محترم بازار نظر به انتشار اخبر نادرست غير رسمی و تاريخ گذشته و بعضا جعلی خواهشمند است با توجه به جو مثبت بازار و شرايط مطلوب ايجاد شده از انتشار و باز نشر اين اخبار خودداری فرماييد و مانع ضربه خوردن بازار ناشی از شايعات جعلی شويد انشالله با بروز نشانه های مثبت در بازار شاهد رونق روزافزون بورس باشيم

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 101 واحدی به ارتفاع 71893 رسید و 623 میلیون سهم به ارزش 1954 میلیارد ریال داد و ستد شد. همراه و فارس مجموعاً 70.7 واحد اثر منفی و حکشتی خودرو وبصادر ونوین و خساپا 94.3 واحد اثر مثبت بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  البرز کمی مثبت شد. 1057 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  بیش از 4 میلیون سهم از صف خرید خودرو عرضه شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  ستران 390 تومان کمی مثبت است

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  خزامیا در محدوده قیمت 140 تومان نوسان دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  پدرخش با صف خرید کم حجمی روبروست

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده مثبت معامله می شود. 184 تومان

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  آکنتور 10700 ریال کمی مثبت است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  حخزر 620 تومان 3.3 درصد مثبت

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  دامین با رشد 36 درصدی در قیمت 4352 ریال صف خرید دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  ختراک در محدوده 230 تومان داد و ستد می شود

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  صف خرید وپست عرضه شد

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  فنوال پس از چندین روز صف خرید همچنان با اقبال بازار مواجه است و  تقاضای  400 هزار سهمی دارد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  وگردش صف فروش 3 میلیون و 900 هزار سهمی دارد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ومعادن وارد روند مثبت شد.2598 ریال

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  شیران در مثبت کامل معامله می شود.7824 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  رمپنا 653 تومان 1.1 درصد مثبت است

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  غپاک در محدوده 3 درصد منفی نوسان دارد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خساپا صف خرید تشکیل داد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  معاملات وپست با صف خرید دنبال می شود

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کفرا صف خرید 267 هزار سهمی دارد

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 660 ریال 6.6 میلیون صف خرید دارد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  خساپا به صف خرید نزدیک شد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو در قیمت 2726 ریال بیش از 7 میلیون سهم است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  کاذر پس از داد و ستد 1 میلیون سهم همچنان تقاضای 600 هزار سهمی دارد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  نوسانات مثبت میهن ادامه دارد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  کگاز همچنان صف خرید 800 هزار سهمی دارد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات فباهنر به بیش از 2 میلیون سهم رسید

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  دانا وارد روند مثبت شد.1294 ریال

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کترام به 650 هزار سهم رسید

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  فولاد در محدوده صفر داد و ستد می شود

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد مثبت گروه نفت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  وبیمه 1398 ریال 1.8 درصد منفیست

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  خاهن با جابجایی بیش از 3.8 میلیون سهم در قیمت 227 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  فارس 1370تومان 1.9 درصد منفی حجم معاملات 346 هزار سهم

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  حکشتی در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  توریل 8000 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  غبشهر در سقف قیمت پرتقاضاست.5960 ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1068 ریال صف خرید 3.1 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  فولاژ صف خرید 2 میلیون و 600 هزار سهمی بدون عرضه ای دارد

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 784 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 40838 ریال صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  صف خرید وساپا  در حال پرحجم شدن است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت چین چین جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  لسرما 346 تومان 2 درصد مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  پارسان 758 تومان 1.2 درصد منفی

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  ونفت 240 تومان کمی مثبت است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان"هفولا310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71909 تغییر:118 واحد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  ولساپا در 2355 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  دانا وارد روند مثبت شد. 1289 ریال

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت  8514 ریال با صف خرید 2 میلیونی و حجم معاملات اندک همراه است

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داروسازی امین پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  خاهن در محدوده 3.7 درصد مثبت داد و ستد می شود.حقوقی 440 هزار سهم خریداری کرده است

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  کروی در محدوده مثبت معامله می شود

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  خساپا به 130 تومان نزدیک شد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  خودرو 2722 ریال 3.7 درصد مثبت

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  ایران خودرو به محدوده 3.71 درصد مثبت رسید

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی – عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،شرکت گلوکوزان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  فباهنر در محدوده 1.5 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  وصندوق 385 تومان 3.1 درصد منفی

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  ولصنم در قیمت 2128 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  لبوتان 320 تومان کمی منفی است

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  وساپا 1063 ریال 2.2 درصد مثبت

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خودرو در محدوده 2.71 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خزامیا به 140 تومان رسید

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  همچنان حجم مبنای ثنوسا پر نشده است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  کساپا ،کسرام و کمرجان تنها نماد های منفی گروه کانی های غیرفلزی هستند

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  خودرو به 270 تومان نزدیک شد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  کهرام در محدوده 3.24 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کترام به 580 هزار سهم رسید و هم اکنون صف خرید دارد

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  خودرو 265 تومان به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 280 تومان 1.6 درصد منفیست

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  سمگا صف فروش شد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  ثفارس که پیش گشایش را با صف خرید آغاز کرده بود هم اکنون در محدوده منفی داد و ستد می شود

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خاور 750 ریال اندکی منفیست

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام در تاریخ 24/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 22/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  توریل 816 تومان 4.2 درصد مثبت

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1384 ریال وارد روند مثبت شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام خموتور صف خرید یک میلیون و 500 هزار سهمی دارد.م...
 • 09:45 - نبض بازار سهام

  افرا تنها نماد منفی گروه پرتقاضای رایانه است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست سبز است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  سمگاح در قیمت 8380 ریال صف فروش 3 میلیونی دارد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  کترام تشکیل صف خرید داد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید سمگا عرضه شد و وارد روند منفی شد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان گروه خودرو با اقبال خریدارن روبرو هستند. خزر در حال تشکیل صف خرید است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  خودرو مثبت خرامیا و خساپا منفی

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  وآذر در محدوده 3 درصد منفی معامله می شود

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ثتران اندکی منفی داد و ستد می شود

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  وساپا 105 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  غشاذر صف خرید یک میلیونی دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  کپشیر در محدوده 3 درصد مثبت قرار دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  خشرق در قیمت 2231 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  صف خرید خفنر بدون عرضه مانده است

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 3802 ریال با صف خرید روبروست

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  شپلی 114 تومان 3 درصد مثبت است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  مداران تشکیل صف خرید داد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 489 تومان پر تقاضا ظاهر شده اشت

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند منفی شد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ثنوسا همچنان صف خرید 3 میلیون و 900 هزار سهمی دارد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  خگستر در قیمت 3226 ریال صف خرید 1.8 میلیونی دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  فاذر 2199 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  ثرود و ثغرب تنها نمادهای منفی گروه ساختمانی هستند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  کگاز هم تشکیل صف خرید داد

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  کپارس 1.36 درصد مثبت داد ستد می شود

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  کاذر در آستانه صف خرید مجدد قرار دارد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  مپنا 1.5درصد مثبت داد و ستد شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  گروه کانی های غیر فلزی یکپارچه سبزپوش است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خپارس 640 ریال کمی مثبت است

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ونفت نوسان منفی دارد

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  «نوبل اقتصاد» برای کنترل شرکت‌های قدرتمند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 12046 ریال صف خرید میلیونی دارد

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  مپنا در 665 تومان رقابت می شود

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  نمودار آماری گفت وگوی شبانه رئیس جمهور/ چقدر از سخنان روحانی اقتصادی بود، چقدر سیاسی؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  غشاذر در قیمت 1521 ریال حجم تقاضای 2 میلیون سهمی دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2518 ریال عرضه تقاضا دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  لبوتان در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  کگاز صف خرید 680 هزار سهمی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  خفنر 5 میلیون تقاضا خرید دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  توریل در قیمت 8221 ریال صف خرید 2.6 میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  غشان 5 میلیون صف خرید دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  فولاژ با حجم تقاضای 44 میلوینی مواجه است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  خچرخش در قیمت 2385 ریال صف خرید میلیونی را تجربه می کند

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  ثاخت با تقاضای 89 میلیونی مواجه است

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  ثفارس صف خرید 75 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کاذر پیش گشایش را با صف خرید 2 میلیونی آغاز کرد

 • 08:21 - نبض بازار سهام

  گزینه میانه در مذاکرات.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  تغییر تاکتیک فروش خودرو.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:11 - نبض بازار سهام

  عرضه‌های اولیه دغدغه بازار سهام.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

20 مهر 1393

 • 23:42 - نبض بازار سهام

  این ساختمانی ، پتانسیل های فراوانی دارد

 • 12:37 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 19.8 واحدی به ارتفاع 71791 رسید و 426 میلیون سهم به ارزش 1877 میلیارد ریال داد و ستد شد. وگردش با جابجایی 39 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را ثبت کردو گردشح برترین صف خرید و سشرق پرعرضه ترین صف فروش بازار را داشتند. همراه 37 واحد اثر منفی و رمپنا 37 واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  میهن مثبت شد.170 تومان

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  ومعادن نزدیک به صفر تابلو  معاملات منفی دارد.2599 ریال

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  غشاذر از صف فروش به مثبت 3 رسید

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  ولساپا به بیش از 2 درصد مثبت رسید. 2271 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  دجابر،دشیمی و شتهران تنها نمادهای گروه دارو هستند که معاملاتشان با صف خرید دنبال می شود

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات غشاذر به بیش از 2 میلیون سهم رسید

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  کبافق 438 تومان 1.8 درصد مثبت

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خاور 759 ریال در محدوده مثبت معامله می شود

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  معاملات اعتلا در محدوده منفی انجام می شود

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  کگاز یک میلیون و 700 هزار سهم داد و ستد شده است و هم اکنون صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کاذر به 3میلیون و 300 هزار سهم رسید.حقوقی امروز 1 میلیون و 500 هزار سهم خرید داشته است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  رانفور و افرا نمادهای منفی رایانه ای هستند

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  واتی و شیران با تحرکات مثبت همراه هستند

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پاسا نمادهای مثبت لاستیکی هستند

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  ارفع در مدار مثبت قرار گرفت.3525 ریال

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  ختوقا صف خرید شد.3155 ریال

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  غمینو در کف قیمت معامله می شود.6004 ریال

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خمحرکه نوسان مثبت دارد.

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  مفاخر وارد روند مثبت شد. 640 تومان

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  وبیمه در صفر تابلو قرار دارد. 1425 ریال

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  پردیس با افزایش قیمت به رنج 2 درصد مثبت رسید

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  حجم خرید حقوقی خودرو حدود 2 میلیون سهم است.59.4%

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  کحافظ با افت 4درصدی صف فروش 130هزار سهمی دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  جم نوسان مثبت دارد.9632 ریال

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  خبهمن 150 تومان کمی مثبت است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خاهن به 6 میلیون سهم رسید

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  کماسه 7514ریال، 4درصد مثبت مبادله می شود

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  شخارک 19758 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک جز کپارس در مدار منفی قرار دارند

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  شپارس وارد روند مثبت شد.438 تومان

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  صف خرید سنگین غشان بدون عرضه مانده است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 4702 ریال صف خرید 800 هزار سهمی دارد

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  جزئیات فرمول پیشنهادی دولت برای تثبت ۱۰ساله نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  صف خرید توریل در قیمت 7875 ریال 250 هزار تایی است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  غالبر 182 تومان 0.76 درصد منفی است

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  وصندوق در رنج  1.9درصد منفی قرار دارد. قیمت390تومان

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  مرقام صف خرید کم حجمی دارد.2936 ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  پاسا 15439ریال. 3.6درصد مثبت

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 19/07/1393 (اعلام تنفس)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز یکشنبه مورخ 20/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. همچنین، با توجه به اطلاعات منتشره توسط شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در سایت رسمی کدال، زمان برگزاری مجمع مذکور روز شنبه مورخ 03/08/1393 می باشد. لذا نماد معاملاتی شرکت مذکور (پترول1) در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 29/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  حفارس 186 تومان 3.5 درصد مثبت است

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وبصادر،ونوین و وپست تنها نمادهای مثبت گروه بانکی هستند

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  حخزر 603 تومان کمی منفی است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  توریل در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید 500 هزار سهمی دراد و در قیمت 4702 ریال داد و ستد می شود

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  حسینا صف خرید شد.

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  شرانل در صفر تابلو قرار دارد.1279 ریال

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  خودرو به صفر تابلو نزدیک شد. 263 تومان

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  غشان صف خرید 2 میلیون سهمی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  ثرود،ثاباد،ثعمرا و وتوس تنها نمادهای منفی گروه ساختمانی هستند

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  ونفت مجددا در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  همراه 2درصد منفی است. قیمت 30691ریال

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  تکمبا تمحرکه و وتوشه نمادهای منفی گروه تجهیزات هستند

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  وخاور 191تومان، 2.7درصد منفی است

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ سبز پوش شد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  ولغدر نوسان منفی دارد. 1880 ریال

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات مپنا به 2 میلیون سهم رسید

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  چکارن 5383ریال بیش از 3درصد مثبت دادوستد می شود

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  پردیس وارد روند مثبت شد. 110 تومان

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  حسینا 3820 تومان 2.3 درصد مثبت

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  صف خرید خاهن با حجم مبادلات 3.8 میلیونی در حال سنگین شدن است

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  خاهن و خموتور تشکیل صف خرید دادند

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  فارس 1377 تومان 1.5 درصد منفی

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1149 تومان کمی مثبت است

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  سشرق 2012 ریال 1.5 درصد منفی

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت مجتمع فولاد خراسان با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:21 - نبض بازار سهام وصنا در گزارش 9 ماهه منتهی به شهریور ماه 445 ری...
 • 10:20 - نبض بازار سهام

  کگل در محدوده منفی معامله می شود.5498 ریال

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان 1.4 درصد منفی

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  خموتور به سقف قیمت نزدیک شد. قیمت 2261

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  خساپا 1260 ریال 1 درصد منفیست. حجم معاملات 1.08 میلیون سهم

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  خاهن در محدوده 3.62 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  غاذر 4148 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  شیران 740 تومان کمی منفی است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  لسرما پس از داد و ستد 1 میلیون سهم،صف خرید 760 هزار سهمی دارد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  وتوشه 3896 ریال حدود 1 درصد منفی است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  شنفت 1230 تومان کمی مثبت است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  گروه بیمه با تحرکات مثبت همراه است

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال سنگین شدن است

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  کرمان حجم تقاضای 3 میلیون و 600 هزار سهمی دارد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  رمپنا همچنان در محدوده 3.34 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  ثنوسا همچنان موردتوجه بازار است و صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  دانا به صفر تابلو رسید

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  فجر پس از مدت ها همچنان صف فروش 300 هزار سهمی دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند لرستان با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (عدم تصمیم گیری در خصوص تغییر سال مالی و افزایش سرمایه) با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  رکیش تنها نماد مثبت گروه رایانه است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  خرینگ 270 تومان 1.7 درصد منفی

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  فاما همچنان پس از ماه ها صف فروش 800 هزار سهمی دارد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  وبشهر 3036 ریال کمی مثبت است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  ثعمرا و وتوس تنها نمادهای منفی گروه ساختمانی هستند

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  کگاز باز هم تشکیل صف خرید داد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  توریل 773 تومان 3 درصد مثبت است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  مپنا در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  وپترو 2089 ریال نوسان منفی دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3855 ریال 3.9 درصد منفی است

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 11473 ریال صف خرید 1.8 میلیونی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  فباهنر در 240 تومان متعادل است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  صف خرید لبوتان در حال سنگین شدن است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  ثاخت صف خرید 10 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 240 تومان صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  وساپا 104 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6535ریال،زدیک 4درصد مثبت معامله می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  کحافظ در قیمت 4224 ریال صف فروش دارد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو در رنج منفی قرار دارند

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1128 ریال بیش از 1 درصد مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  حکشتی در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (پرشیا1)، به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 23/07/1393، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 20/07/1393، متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  بترانس همچنان صف خرید 7 میلیونی دارد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  نماد معاملاتی شرکت صنایع جوشکاب یزد با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد.

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1495 ریال 0.7 درصد مثبت است.

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  حکشتی در حداکثر قیمت فروشنده کم حجمی دارد.

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  کگاز در آستانه صف خرید قرار دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده 3.5 درصد مثبت معامله می شود.

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  کاذر پس از داد و ستد 1 میلیون و 500 هزار سهم تشکیل صف خرید داد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  سایپا در قیمت 1265 ریال 0.6 درصد منفیست.

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 6286 ریال معاملات خود را آغاز کرد.

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  چکاوه با صف فروش 196 هزارتایی روبروست.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  وصنعت صف خرید 2.8 میلیونی دارد.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  ونفت در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3120 ریال رقابت می شود.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وسینا در قیمت 1632 ریال رقابت می شود.

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 13890 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  کرمان با صف خرید 3.6 میلیونی روبروست.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  سایپا در قیمت 1279 ریال متعادل است.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  سمگا با صف خرید 2.5 میلیونی روبروست.

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2812 ریال متعادل است.

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  تشدید جنگ نفت با قیمت‌گذاری تهاجمی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  تغییر چهره تقاضای مسکن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2600 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  شرط ایران خودرو در سکوت پژو.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  غشان صف خرید 3.8 میلیونی دارد.

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  ثنوسا 8 میلیون اردر خرید دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  فولاژ با سفارش 33 میلیونی خرید مواجه است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  ثفارس صف خرید 50 میلونی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  بترانس صف خرید 130 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کاذر تقاضای 4 میلیون سهمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  بترانس کار خود را با صف خرید 127 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کگاز پیش گشایش را با صف خرید 700 هزار سهمی آغاز کرد

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  گره بورس در انتظار رونق شرکت‌ها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

19 مهر 1393

 • 23:48 - نبض بازار سهام

  یک تحلیل واقعی از سهمی که هر تحلیلگری برای آن به نتیجهء متفاوتی می رسد!

 • 12:36 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با کاهش 12 واحدی به ارتفاع 71771 واحد و ارزش معاملات به 1950 میلیارد ریال رسید. نمادهای کگل و وبانک بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای وامید و رمپنا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  شنفت به محدوده منفی کامل رسید.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  رکیش در قیمت 5602 ریال 3.2 درصد مثبت است.

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید 1.6 میلیونی تشکیل داد.

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  معاملات تاپیکو در محدوده 1.6 درصد منفی دنبال می شود.

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1411 ریال نوسانات مثبت دارد.

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  خچرخش پس از داد و ستد یک میلیونی همچنان صف خرید 160 هزار سهمی دارد

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وگردش به 27 میلیون سهم رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  رانفور در قیمت 9800 ریال 2.2 درصد منفیست.

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خموتور به 800 هزار سهم و صف خرید آن به 450 هزار سهم رسید.

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 3650 ریال 1.6 درصد مثبت است.

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  سایپا در صفر تابلو متعادل است.

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  بسویچ در حداکثر قیمت فروشنده کم حجمی دارد.

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  غپاک به محدوده 4 درصد مثبت رسید.

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حفاری در قیمت 5175 ریال 0.6 درصد مثبت است.

 • 11:56 - نبض بازار سهام افزایش سرمایه 100 درصدی سرمایه گذاری غدیر در مج...
 • 11:55 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 2632 ریال 3 درصد منفیست.

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وساخت به 3 میلیون و 326 هزار سهم رسید

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  خاهن تشکیل صف خرید داد

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  شکلر به محدوده مثبت کامل نزدیک شد.

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کشرق در قیمت 9961 ریال اندکی منفیست.

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  وگردش پس از داد و ستد 20 میلیون سهم همچنان صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  حکشتی در قیمت 3129 ریال  با صف خرید کم حجمی روبروست.

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 6236 ریال معامله می شود.

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  شاراک در محدوده 0.9 درصد منفی در قیمت 7290 ریال معاملات خود را دنبال می کند.

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  پاکشو در 8730 ریال اندکی منفیست.

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  ولساپا به محدوده 3.6 درصد مثبت رسید.

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  وبانک در صفر تابلو متعادل است.

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  کاما در قیمت 9750 ریال 0.6 درصد مثبت است.

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  حکاوه در محدوده 0.8 درصد منفی در قیمت 778 ریال معامله می شود.

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ثفارس همچنان صف خرید 4 میلیون و 600 هزار سهمی دارد و تنها 80 هزار سهم معامله شده است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات غشاذر به 1 میلیون و 700 هزار سهم رسید

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  خودرو پس از معامله 34 میلیون سهم در قیمت 2630 ریال 0.6 درصد مثبت است.

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  کاذر همچنان صف خرید یک میلیونی دارد و تاکنون بالغ بر 900 هزار سهم داد و ستد شده است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2082 ریال 0.5 درصد مثبت است.

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 13700 ریال 2درصد منفیست.

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  کمنگنز در محدوده 3.4 درصد مثبت در قیمت 6245 ریال معاملات خود را دنبال می کند.

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  کمرجان تنها نماد منفی گروه کانی های غیرفلزی است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  چافست در قیمت 16350 ریال 3 درصد منفیست .

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  فنوال 30 هزار سهم داد و ستد شده است و همچنان صف خرید دارد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  خاهن در محدوده 3.46 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  حخزر در محدوده 1.7 درصد منفی معامله می شود

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  وامید به صف فروش 590 هزارتایی رسید.

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  کگل در محدوده 1.2 درصد مثبت نوسان می کند.

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  وسپه در قیمت 2330 ریال 1.1 درصد مثبت است.

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  غالبر و غچین نمادهای قرمزپور گروه غذایی هستند.

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  کترام در قیمت 2496 ریال 2.6 درصد مثبت است.

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  خموتور با صف خرید 840 هزارتایی روبروست.

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2270 ریال اندکی مثبت است.

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  مفاخر در قیمت 6400 ریال 1.6 درصد منفیست.

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  آسیا تنها نماد منفی گروه سبزپوش بیمه است.

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  وتوشه در قیمت 3900 ریال 0.5 درصد منفیست.

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  چکارن با صف فروش 140 هزارتایی معاملات خود را دنبال می کند.

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات سمگا به 2 میلیون و صف خرید آن به 1.5 میلیون سهم رسید.

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  اخابر و همراه در محدوده 2 درصد منفی نوسان می کنند.

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  مرقام صف خرید 490 هزارتایی خود را حفظ کرده است.

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو(سبحان1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاه صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز شنبه مورخ 19/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی حداکثر تعداد اوراق در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتی مذکور (سبحان1)، از امروز شنبه مورخ 19/07/1393، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد.

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  ومعادن در قیمت 2585 ریال 1.9 درصد منفیست.

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2849 ریال 1 درصد منفیست .

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 642 ریال اندکی منفیست.

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  حمهر در قیمت 2392 ریال با صف خرید کم حجمی روبروست.

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع جوشکاب یزد با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید جهت برگزاری جلسه هیات مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  وگردش در محدوده 4.74 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1497 ریال 1 درصد مثبت است.

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  ثتران در محدوده 2.7 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  ثنوسا پس از چندین روز صعود همچنان با صف خرید همراه است

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  در گروه کاشی و سرامیک، کهرام،کلوند و کنیلو صف خرید دارند.

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  فروس و فپنتا در گروه فلزات اساسی صف خرید دارند

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  شکربن در قیمت 3257 ریال صف خرید 200 هزارتایی دارد.

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1050 ریال اندکی منفیست.

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  فاسمین اندکی مثبت است و تاکنون 100 هزار سهم داد و ستد شده است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1500 ریال 1.2 درصد مثبت است.

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  فاذر و فاراک با نوسانات مثبت همراهند.

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  تپمپی تنها نماد قرمزپوش گروه ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  معاملات خوساز به حداکثر قیمت رسید.

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  غشاذر در آستانه صف خرید

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  ولساپا و ولغدر در رنج های مثبت معامله می شوند.

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  لبوتان در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  غالبر تنها نماد منفی گروه غذایی است

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  ثمسکن،ثامان و وتوس تنها نمادهای منفی گروه انبوه سازی است

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 22/07/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 19/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان در نماد "ثاصفا1"، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 22/07/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 19/07/1393 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  کساوه تنها 1000 سهم در محدوده -4 معامله شده است

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  کهرام صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نمادهای معاملاتی جفولاد021، جفولاد061 ریال جکچاد021 جکچاد061 با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف می باشند.عملیات بازار مشتقه

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  خمهر در قیمت 2392 ریال پرتقاضاست

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  ودی 188 تومان 3 درصد مثبت است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  وصندوق با بیش از 2درصد منفی معامله می شود. قیمت385تومان

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 3716 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  فباهنر در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ویشهر در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  خپارس 641 ریال کمی منفی است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  ونفت 227 تومان کمی مثبت است

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  سمگا با حجم معاملات 2 میلیونی در قیمت 10979 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی خرداد (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار (جوپار1)، پس از پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق، امروز شنبه مورخ 19/07/1393، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  حخزر 5964 ریال 2.4 درصد منفی

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  کگاز تشکیل صف خرید داد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خچرخش با حمایت خریدارن روبروست

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  کترام در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  تکمبا صف خرید تشکیل داد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  وصنعت در قیمت 2208 ریال صف خرید 1.9 میلیونی دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  توریل 728تومان، کمی منفی است

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  فنوال صف خرید بدون عرضه ای دارد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وامید نوسانات منفی دارد. قیمت 3752ریال

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت پاکسان با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  تمامی نماد های کانی های غیر فلزی سبزپوش هستند

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خودرو 262 تومان کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  کگاز با 30 هزار سهم 3.5 مثبت معامله شد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک یک پارچه سبزپوش است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل توکا با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  همراه در نرخ 3080تومان متعادل است

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت 8063 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  کگل در قیمت 560 تومان متعادل است

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  دلایل ناکامی مجمع فوق‌العاده یک بانک خصوصی/ مالک واقعی سهام عدالت کیست؟ .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 786 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  صدور صورت‌های مالی ۵ ماهه پالایشگاه‌ها بر اساس کیفی‌سازی/ تعیین تکلیف جزئیات باقیمانده تا ۲۰ روز آینده.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  بازار ضعیف با نگرانی‌های مزمن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  برای توافق هسته‌ای تا ۲۴ نوامبر زمان کافی وجود دارد/موافقت ترکیه با آموزش و تجهیز مخالفان سوریه .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  وصنعت در قیمت 2208 ریال 10 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  ونوین صف خرید 7 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 3252 ریال با صف خرید 8.8 میلیونی روبروست.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  سفارش های خرید فولاژ به 12 میلیون سهم رسیده است

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  معاملات ثفارس با صف خرید 13 میلیونی دنبال می شود

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  وگردش تقاضای 6 میلیون سهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 38999 ریال متعادل است.

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  وبشهر با صف خرید 27 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کاذر تقاضای   5 میلیون سهمی دارد

 • 08:30 - نبض بازار سهام

  کترام پیش گشایش را با صف خرید  7 میلیونی آغاز کرد.

   

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  آینده بورس در سه سناریو.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

17 مهر 1393

16 مهر 1393

 • 23:11 - نبض بازار سهام

  این سهم را در پرتفو داشته باشید ...

 • 12:39 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 64.8 واحدی به ارتفاع 71783 رسید و 622 میلیون سهم به ارزش 2530 میلیارد ریال داد و ستد شد. وگردشح برترین صف خرید را دارا بود و فاما پر حجمترین صف فروش بازار را به خود اختصاص داد. وامید با جابجایی 39 میلیون سهم 63.4 واحد اثر مثبت بر شاخص بجای گذاشت، همراه 50.8 و فملی 48.9 واحد تاثیر منفی را ثبت کردند.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  خودرو 262 تومان وارد محدوده مثبت شد

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  شرانل وارد روند مثبت شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  غشاذر در قیمت 1419 ریال پر تقاضا است. حجم معاملات بیش از 1 میلیون است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  خمهر در قیمت 2319 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  سمگا هنوز موفق به عبور از قیمت 1050 تومان نشد ه است

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  خزامیا 141 تومان 1.8 د رصد مثبت

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  سمگاح در قیمت 850 تومان بازگشایی شد. 35 درصد رشد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 1040 تومان به تابلو یازگشت.

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  وبشهر با حجم معاملات 4 میلیونی صف خرید سنگینی دارد

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  رتکو در رنج یک درصد مثبت معامله می شود. قیمت 10580ریال

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  صف فروش شپارس جمع شد

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  توریل و حکشتی نمادهای مثبت حمل ونقلی هستند

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  خشرق کمی مثبت شد. 2116 ریال

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  میهن با افزایش تقاضا  وارد روند مثبت شد

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خراسان 780 تومان کمی منفی است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  لبوتان صف خرید شد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 3089 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 10422 ریال رقابت می شود

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  معملات سشرق در روند مثبت دنیال می شود

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  لبوتان 3000 ریال 2.5 درصد مثبت است

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1481 ریال 1.2 درصد منفی

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  معاملات غپینو منفی است. 5473 ریال

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  فاذر مثبت و متعادل است. حجم معاملات:15.6 میلیون سهم

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ومعادن 260 تومان 1.7 درصد منفی

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  خچرخش در مثبت کامل تقاضا دارد. 2129 ریال

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  وبصادر در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شود

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  هیجان وسینا پس از اعلام رفع تحریم این بانک فروکش کرده است و معاملات این سهم متعادل دنبال می شود

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد و همچنین نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (سمگاح1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت 50 درصدی بر اساس دامنه نوسان نماد اصلی سهام (سمگا1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  گروه فراورده های نفتی یکدست قرمز است

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  توریل 728 تومان نوسان مثبت دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 645 ریال به صفر تابلو رسید

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  حخزر 6101 ریال مثبت است

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1417 ریال 2.3 درصد مثبت

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  حکشتی 3095 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  واتی وارد روند مثبت شد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 285 تومان 1.3 درصد منفی. حجم معاملات 15 میلیون سهم، خرید حقوقی 14 میلیون سهم(93.7%)

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پاسا نمادهای منفی گروه لاستیک هستند

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  ونوین صف خرید 2 میلیون و 800 هزار سهمی دارد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ در رنج منفی قرار دارد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  گروه غذایی یکدست سبز پوش است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  وگردش پس از داد و ستد 34 میلیون هم چنان صف خرید 1 میلیون و 500 هزارسهمی دارد

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  میهن منفی و متعادل است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  کبافق 4303 ریال 2.2 درصد منفی

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  کلوند صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  رتکو 11119 ریال 3.8 درصد مثبت است

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  وملت به صفر تابلو رسید. 619 ریال

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان،بانک تجارت،معدنی و صنعتی چادر ملو با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهند شد.عملیات بازار مشتقه

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  غالبر وارد روند مثبت شد. 187 تومان

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  تکنو به کف قیمت رسید

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  ثنوسا تشکیل صف خرید 900 هزار سهمی داده است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  رکیش 5485 ریال 2.1 درصد مثبت

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  غشاذر تشکیل صف خرید داد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نمادهای معاملاتی شرکت شیشه همدان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت گروه دارویی سبحان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان،بانک تجارت جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه،حق تقدم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به توقف نماد اصلی و شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو جهت برگزاری جلسه هیات مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکتافرانت در نماد "افراح1" امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393، نماد معاملاتی مذکور (افراح1) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393 متوقف می گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393)اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقتاداری همان روز (امروز چهارشنبه مورخ 16/07/1393)، به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده واریز نمایند.

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  فخوز صف فروش کم حجمی را تجربه میکند.شفاف سازی شرکت در خصوص آمار تولید فروش باعث تشکیل صف فروش شده است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  شکربن 3151 ریال صف خرید 900 هزار تایی دارد

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است. 

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار مثبت قرار دارد.قیمت 2057 ریال

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  در معاملات امروز 600 هزار سهم در نماد کاذر به فروش رسیده است اما همچنان صف خرید 1 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  زنگان در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لعابیران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  کپشیر صف خرید 240 هزار سهمی دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  فنوال پس از صعود متوالی چند روز اخیر همچنان صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  99 درصد خرید تیپیکو توسط حقوقی و به صورت بلوکی بوده است

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  وصنا در قیمت 2130 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  فاسمین تا این لحظه تنها 68 هزار سهم داد و ستد شده است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  وپترو در حال نزدیک شدن یه سقف قیمت است

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  خریداران خمهر در قیمت 2319 ریال صف خرید تشکیل دادند

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  پاکشو 880 تومان کمی مثبت است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  جم 952 تومان اندکی مثبت است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  وبشهر با حجم معاملات 1.7 میلیونی صف خرید 1 میلیونی در قیمت 2944 ریال دارد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  معاملات شبهرن و شرانل در رنج منفی دنبال می شود

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  کچاد 590 تومان منفی، کگل549 تومان مثبت

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71792 تغییر 73 واحد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پارس دارو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت پاکسان جهت عرضه 983,167 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 20،000 عدد (بدون محدودیت نوسان) آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است تنها کارگزار معرف (ناظر) حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجدد را ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت بازار

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا در حال سنگین شدن است.

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ورنا 105 تومان مثبت است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  ونفت 227 تومان کمی مثبت است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  نوسانات غالبر منفی است. 1821 ریال

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  اتحادیه اروپا لغو تحریم شرکت ملی نفتکش ایران را نپذیرفت.

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  کساوه و کنیلو تنها نماد های منفی گروه کاشی و سرامیک

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  وتوشه با رشد قیمت همراه است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  غبهنوش صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  فباهنر تشکیل صف خرید داد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  رشد اقتصاد ایران امسال ۱.۵ و تورم ۱۹.۸ درصد می‌شود/ افزایش نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد سال آینده.

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  خروج اقتصاد ايران از رکود به روايت صندوق بين المللي پول.

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  کاهش قيمت آهن آلات به دليل رکود بخش مسکن.

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  ظریف: هیچ عجله‌ای برای برقراری ارتباط با انگلیس نداریم/ آمریکایی‌ها نمی‌خواهند توافق حاصل شود.

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  شاهد ثبات در نرخ ارز و تورم هستیم/باید به رشد بالای ۶درصد برسیم/اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. 

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  غپاک در قیمت 6929 ریال پرنقاضا است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  لخزر تنها نماد منفی گروه ماشین آلات و تجهیزات است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  بلوک 15 میلیونی در تیپیکو زده شد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  دیران در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  سشرق در روند منفی قرار دارد. قیمت 2031 ریال

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  بزرگان اوپک تولیدشان را کم کنند/ جنگ قیمت نفت به راه نیفتاده است.

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  فاسمین در محدوده 1 درصد مثبت معامله می شود و تنها 20 هزارسهم داد و ستد شده است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  فاذر با حجم معاملات 8 میلیونی در قیمت 2161 ریال با صف خرید روبروست

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  تکنو همچنان بدون معامله مانده است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  فولاژ همچنان صف خرد یک میلیون و 300 هزار سهمی دارد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 765 ریال صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  شپلی 1137 ریال نوسان مثبت دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک پرتقاضا ظاهر شده است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  فولاد در محدوده 1.21 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  کاذر پس از داد و ستد 1 میلیون و 350 هزار سهمی هم اکنون صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  خودرو خزامیا و خساپا نوسان مثبت دارند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند مثبت شد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 296 تومان مثبت معامله می شود

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  معاملات ثتران در محدوده منفی دنبال می شود

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وآذر صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وتوشه 382 تومان کمی مثبت است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در محدوده 2.89 درصد مثبت معامله می شود

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  کگل بیش از 3 درصد مثبت است.5589 ریال

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  توریل در رنج مثبت معامله می شود. قیمت 7280 ریال

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان منفی دارد. 3580 ریال

 • 09:04 - نبض بازار سهام کاذر در محدوده 580 داد و ستد  می شود
 • 09:03 - نبض بازار سهام

  دکوثر تا این لحظه 5 هزار سهم داد و ستد شده اس و 1 درصد مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  کرازی منفی 3 درصد معامله شد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  کترام 230 هزار سهم داد و ستد شد و هم اکنون صف خرید 275 هزار سهمی دارد

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  رمپنا در صفر تابلو قرار دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه دارویی متعادل هستند و نزدیک صفر تقاضا دارند

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید 800 هزار سهمی در قیمت 2129 ریال دارد

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 148 تومان متعادل است

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  ددام صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وبیمه درقیمت 142 تومان سفارش دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خریدکم حجمی در مثبت کامل دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 75 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  فجر پس از مدت ها همچنان صف فروش 280 هزار سهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  فولاژ صف خرید 4 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 258 تومان متعادل است

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  فباهنر  تقاضای 700 هزار سهمی دارد

 • 08:30 - نبض بازار سهام

  کترام صف خرید 2 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 08:28 - نبض بازار سهام

  کاذر پیش گشایش را با صف خرید 2 میلیونی آغاز کرد

15 مهر 1393

 • 23:42 - نبض بازار سهام

  بررسی فرصت ها و چالش ها در یکی از به ظاهر بنیادی ترین سهم های گروه پتروشیمی

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 102.6 واحدی به سطح 71718 و حجم معاملات به 511 میلیون سهم به ارزش 2175 میلیارد ریال رسید. تاپیکو 23 واحد تاثیر منفی و کگل 11 واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشتند. وسینا بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد و وگردشح برترین صف خرید را دارا بود.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید کاذر عرضه شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  صف فروش تکمبا جمع شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  ذوب 5571 ریال 3.4 درصد منفی

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  دی با حجم معاملات 12 میلیونی در مدار مثبث قرار دارد. 1784 ریال

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  غپاک در قیمت 6692 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  خزامیا 136 تومان 1.9 درصد منفی

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  رمپنا 627 تومان 2.7 درصد منفی

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  فلوله 176 تومان 3.5 درصد منفیست

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  وگردش با حجم معاملات 18 میلیونی بیش از 17 میلیون صف خرید دارد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 208 تومان و حجم معاملات 16 میلیون سهمی صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ یکدست قرمز است

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات سمگا و حق تقدمش حدود 9 میلیون سهم است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  پسهند تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  ختوقا 290 تومان وارد روند منفی شد

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  صف فروش قثابت در قیمت 180 تومان بیش از 2 میلیون سهم است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید شد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  فاراک 507 تومان 1.5 درصد مثبت

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  بنیرو تنها نماد مثبت گروه برقی است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  صف فروش تکمبا در حال سنگین شدن است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  پارسان 745 تومان 1.4 درصد منفیست

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 287 تومان 1.5 درصد منفیست

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  تیپیکو 5242 ریال 2.6 درصد منفی

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  رکیش د ر قیمت 5418 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  غپینو 550 تومان کمی منفی است

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  قمقش قزوین و قلزست نمادهای مثبت گروه قندو شکر هستند

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  کرازی وارد روند مثبت شد. 439 تومان

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  ختراک 215 تومان کمی مثبت است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  کاذر 560 تومان 2.2 درصد مثبت است

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  نمادهای ذغال سنگی معاملات مثبتی را دنبال می کنند

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان (بدکو1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 17/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  پردیس به صفر تابلو رسید. 1101 ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  بترانس 4099 ریال 1.2 درصد منفی

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کترام و کحافظ با تقاضای خرید روبرو هستند

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو1)، پس از برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  رتاپ 7931 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  سمگاح9900 ریال با رشد 57 درصدی معامله می شود

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  شپاکسا 4730 ریال نوسان منفی دارد

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  سمگا به 1100 تومان نزدیک شد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 1000 تومان با رشد 23 درصدی به تابلو بازگشت

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  پدرخش با صف فروش روبروست.5682 ریال

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  خودرو به زیر قیمت 260 تومان رسید

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمتهای حداکثری معامله می شود.5695 ریال

 • 10:26 - نبض بازار سهام

   صف خرید 2 میلیونی وبوعلی بدون عرضه مانده است

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  کگل در حداکثر قیمت معامله می شود5610 ریال

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  تکشا 668 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  فارس 13815 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  غالبر در حال رسیدن به حداقل قیمت است.181 تومان

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  حجم صف خرید چکارن در حال افزایش است

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  تکمبا به صف فروش نزدیک شد.733 ریال

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  ختور544 تومان 2.4 درصد منفی

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار منفی قرار گرفت. 2042 ریال

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  آسیا وارد روند منفی شد. 1085 ریال

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  فباهنر با صف خرید روبروست. 2316 ریال

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1390 در نماد معاملاتی "تسه9008" و صادره 15/02/1391 در نماد معاملاتی "تسه9102"، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1390 در نماد معاملاتی "تسه9008" و صادره 15/02/1391 در نماد معاملاتی "تسه9102" جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/08/1393 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری غدیر با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد.عملیات بازار مشتقه

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 19/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نمادهای معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت قند لرستان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-تغییر سال مالی، شرکت سرمایه گذاری غدیر جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-اصلاح اساسنامه، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 1884 ریال صف خرید شد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 840 تومان رقابت می شود

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  لبوتان 300 تومان در رنج مثبت قرار دارد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71841 نغییر 19.8 واحد0.03%

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  شخارک 1900 تومان کمی مثبت است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند پذیره نویسی تعداد 2،000،000 ورقه صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش به منظور تأمین مالی طرح فاز اول پروژه تولید شمش فولاد توسط شرکت واسط مالی آبان یکم( مسئولیت محدود)پایان یافت. شروع معاملات ثانویه این اوراق متعاقبااعلام خواهدشد. معاونت بازار

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  فاذر 208 تومان دارای صف خرید است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  وپترو وارد روند مثبت شد

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  شپلی 1132 ریال حدود 1 درصد منفیست

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  وتوشه کمی مثبت است. 3852 ریال

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  تکمبا در روند منفی با کاهش قیمت روبروست. 737 ریال

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  کرازی به کف قیمت رسید. 4200 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  ثتران 223 تومان 1.8 درصد مثبت است

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  سفارس 2619 ریال 3.8 درصد مثبت است

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  توریل و حسینا نوسان منفی دارند

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد و همچنین نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (سمگاح1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت 50 درصدی بر اساس دامنه نوسان نماد اصلی سهام (سمگا1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  فاذر به سقف قیمت نزدیک شد. 2079 ریال

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  البرز مثبت و متعادل است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو به بیش از 4 میلیون سهم رسید. قیمت 263 تومان

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  حخزر 6075 ریال صف خرید 200 هزار تایی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ومدکو11)، امروز سه شنبه مورخ 15/07/1393، پس از پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  خوساز خمحور و خچرخش قطعه سازهای پرتقاضا هستند

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وگردش در قیمت 143 تومان صف خرید 14 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  دی 1774 ریال اندکی مثبت است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ونفت کمی مثبت است. قیمت 2317 ریال

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1415 ریال 2 درصد مثبت

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  وپترو در محدوده منفی معامله می شود. قیمت 2029 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ودی و میهن نمادهای منفی  گروه بیمه هستند

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد. قیمت 2051 ریال

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  کاذر 5535 ریال 1 درصد مثبت

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو یکدست سبزپوش است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بین المللی محصولات پارس با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  ودی 193 تومان در رنج منفی قرار دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  قثابت منفی و متعادل است

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  نوسانات غالبر منفی است. قیمت1841 ریال

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو 262 تومان منفیست

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خوراک پتروشیمی ها و آخرین تصمیم مجلس .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  حکشتی در حداکثر قیمت تقاضا دارد.3080ریال

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  دانا 1319 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  البرز در 1103 ریال صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 3779 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2635 ریال سفارش دارد

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  بازگشایی نماد پالایشی ها تا پایان مهرماه .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:07 - نبض بازار سهام

  مذاکره برای نهایی کردن گام سوم توافق.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  خروج مجدد بورس از زیان پاییزی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

14 مهر 1393

 • 23:04 - نبض بازار سهام

  برآورد اندکی تعدیل مثبت در یک سهم پر حاشیه

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 151 واحدی به سطح71821 رسید و 570 میلیون سهم به ارزش 3430 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبصادر وبملت و خزامیا بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دادند،وسینا وگردشح البرز و خزامیا برترین صف خرید بازار را دارا بودند و تاپیکو وغدیر و وبملت نمادهای مثبت شاخص ساز بودند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان مثبت دارد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  اعتلا مثبت کی بی سی منفی

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  غپاک وارد روند مثبت و صعودی شد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  وگردش و حق تقدمش با تقاضای خرید میلیونی روبرو هستند

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  ثشرق 194 تومان 3.4 درصد مثبت

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  صف فروش قثابت به بیش از 1 میلیون رسید

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  جم مثبت شاراک منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  تاپیکو با قیمت 2912 ریال به تابلو بازگشت

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  نوسانات ذوب منفیست

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  حسینا حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2901 ریال رقابت می شود

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (هپیکو310)با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقدآماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به افزایش سرمایه و تصویب سود نقدی (700 ریالی) تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 1 ریال می باشد.عملیات بازار

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  وتوشه به کف قیمت رسید

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  شخارک کمی منفی است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  ثشرق در قیمت 1891 ریال رقابت می شود

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  خچرخش مجددا صف خرید شد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  قثابت مجددا صف فروش شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  ولغدر نوسان منفی دارد

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  قثابت بیشترین حجم معاملات گروه قندو شکر را به خود اختصاص داده است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  غالبر به صفرتابلو نزدیک شد

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  بکتم کمی منفی است بترانس مثبت

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  توریل در محدوده مثبت معامله می شود

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 و 1394/06/31، شرکت بین المللی محصولات پارس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 و اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31، شرکت قند مرودشت با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/04/31 و 1394/04/31،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  قچار وارد روند منفی شد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید دی عرضه شد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  صف فروش قثابت جمع شد

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:262 میلیون سهم ارزش: 714 میلیارد ریال

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  ثنوسا صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71765

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  رمپنا منفی بمپنا مثبت

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  رتکو همچنان پرتقاضاست

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  صف خرید دی در حال عرضه است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  ثتران 219 تومان منفیست

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک ملت جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  وبوعلی نماد پرتقاضای گروه سرمایه گذاری است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  قثابت با صف فروش 1 میلیونی روبروست

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  حخزر در روند مثبت با افزایش قیمت روبروست

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ تحرکات مثبت دارد

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  مداران و مفاخر نمادهای مثبت رایانه ای هستند

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  فولاد 2599 ریال 2 درصد مثبت

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  ونفت کمی مثبت است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  شپاکسا و پاکشو با معاملات منفی روبرو هستند

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند منفی شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  حکشتی صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  ودی صف خرید شد

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  پارسان کمی مثبت است

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  گروه کانه غیر فلزی یکدست سبزپوش است

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  رتاپ نماد منفی گروه رایانه است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  ودی 195 تومان 3.9 درصد مثبت

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  صف خرید البرز 6 میلیونی است

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  کروی منفی شد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  خپارس 66 تومان 2.4  درصد مثبت خساپا 130 تومان 1.8 درصد مثبت

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  وساخت صف خرید دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  فولاژ صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا 8 میلیونی شد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  وپست کمی منفی است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  لسرما و لبوتان به سقف قیمت رسیدند

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  پارسان کمی منفی است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  خبهمن و خاور نوسان منفی دارند

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان مثبت دارد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  البرز و دانا صف خرید شدند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  کگل در حداکثر قیمت معامله می شود

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خودرو 260 تومان مثبت است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ختور خشرق ختراک صف خرید دارند

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  تکمبا نوسان مثبت دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  صف خرید وسینا حدود 6 میلیون است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  دی در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  وبصادر نوسان منفی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خپارس کمی منفی است

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1525 ریال متعادل است.

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  سایپا در قیمت 1280 ریال متعادل است.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  وبوعلی صف خرید 1.8 میلیونی دارد.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  غمهرا صف خرید 670 هزارتایی را تجربه می کند.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  وسینا صف خرید 9 میلیونی دارد.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2580 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  ثنوسا با صف خرید 9 میلیونی روبروست.

 • 08:18 - نبض بازار سهام

  تغییر فهرست تحریم‌های انگلیس علیه ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  تأثیر مصوبه کاهش 15 درصدی عوارض گندله و کنسانتره بر سنگ آهنی ها .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:01 - نبض بازار سهام

  شیوه‌نامه فرمول جدید خوراک پتروشیمی .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:56 - نبض بازار سهام

  صعود شکننده بورس در ابتداي هفته.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.