• شهریور
 • 28
 • 2:12

نبض بازار

28 شهریور 1393

26 شهریور 1393

 • 23:34 - نبض بازار سهام

  بررسی بنیادی این هلدینگ معدنی در بخش تحلیل بنیادی سایت...

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 35 واحدی به ارتفاع 71443 رسید و 574 میلیون سهم به ارزش 2175 میلیارد ریال بین معامله گران جابجا شد. اخابر با حجم معاملات 42 میلیونی  بیش از 41 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  وسینا در منفی کامل معامله می شود

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  شرانل مثبت شد

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  ونفت 3.5 درصد منفیست

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  شنفت صف خرید شد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  آکنتور به کف قیمت رسید

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  روند معاملات شسپا مجددا با صعود قیمت همراه شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  بیش از 14 میلیون سهام خپارس داد و ستد شده است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  شلعاب با معاملات منفی همراه است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  کهرام و کحافظ با صف خرید همراه هستند

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  بنیرو به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  رتاپ تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  بشهاب و بسویچ در مثبت کامل معامله می شوند

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  غبشهر مثبت و متعادل است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  خساپا کمی مثبت است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  قپیرا اندکی مثبت قچار بیش از 3 درصد منفی

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  معاملات همراه وارد محدوده منفی شد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  غمارگ صف فروش دارد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  اخابر با حجم معاملات 41 میلیونی و تاثیر 42 واحدی به کمک شاخص آمد.

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار :292 میلیون سهم ارزش:1140 میلیارد ریال. شاخص:71487

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  شپاکسا و پاکشو نوسان منفی دارند

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  معاملات شمواد در دامنه مثبت در حال انجام است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  کروی وارد روند مثبت شد

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  گروه دارو با اقبال خریداران روبروست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  شرانل نزدیک یه صفر تابلو معامله می شود

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  وپترو 3.5 درصد منفیست

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  پدرخش در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وتوسم و وتوصا نوسان مثبت دارند

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  آ س پ در رنج منفی 4 درصد قرار دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  ثرود بیش از 3 درصد منفیست

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم1)، جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در روز یکشنبه مورخ 30/06/1393، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 26/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان مثبت دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا مثبت شد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  شاخص سازان:اخابر 42 واحد همراه 28 واحد وصندوق 16 واحد تاثیر مثبت بر جای گذاشتند

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  خپارس 63 تومان 2.4 درصد منفیست

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  شپلی 110 تومان 1.6 درصد منفی

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  حسینا 40500 ریال 1.1 درصد منفی

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  در دکیمی صف خرید شکل گرفت

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  فروشندگان خودرو را به رنگ قرمز درآوردند

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  قثابت همچنان صف فروش دارد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  غپینو حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی قرارداد آتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان"جپارسا06" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان "هپسان310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:163 میلیون سهم ارزش معاملات:687 میلیارد ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71447

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  کرازی در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت معدنی دماوند با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه یکدست سبز پوش است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر سال مالی شرکت، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  روند معاملات وانصار مثبت است

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  وپست با صف فروش پرحجمی همراه است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کاذر منفی و متعادل است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  فاسمین در محدوده مثبت معامله می شود

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا و ولصنم نمادهای مثبت لیزینگی هستند

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  ثتران نوسان منفی دارد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  مداران صف خرید 700 هزار تایی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  وصندوق و وغدیر تحرکات منفی دارند

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وبیمه وارد روند مثبت شد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج منفی معامله می شود

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ولغدر نوسان منفی دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  شبهرن نماد منفی گروه نفتی است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  شسپا با افزایش قیمت روبروست و در درصد مثبت معامله می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ومعادن کمی مثبت شد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  کگل و کچاد با معاملات مثبت همراه هستند

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  معاملات کطبس با صف خرید آغاز شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خپارس 65 تومان کمی مثبت است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  شنفت نزدیک به حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  لپارس با صف فروش همراه است

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وساپادر قیمت  102 تومان متعادل است

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  نفت سبک آمریکا:93.68 دلار0.04%

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  انس طلا:1237 دلار0.14%

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی روی:2268 دلار 0.18%

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی مس:6969 دلار0.53%

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 249 تومان سفارش دارد

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  بررسی سه اصلاحیه قانون بانکداری در کمیته ویژه مجلس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:09 - نبض بازار سهام

  تسریع در اعطای تسهیلات و اعتباردهی به مشتریان از سوی کارگزاران .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

 • 07:05 - نبض بازار سهام

  20 پیشنهاد برای توسعه بازار سرمایه به مجلس ارسال شد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:02 - نبض بازار سهام

  بازار سهام روی خط ثبات حرکت می‌کند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

25 شهریور 1393

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 6 واحدی به ارتفاع 71408 رسید و 498 میلیون سهم به ارزش 2729 میلیارد ریال داد و ستد شد. وصندوق با حجم معاملات 13میلیونی 25 واحد تاثیر مثبت بر شاخص گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  فاسمین 2.5 درصد مثبت شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  توریل بیش از 1 درصد منفیست

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  کروی کمی مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  دعبید در حدکثر قیمت فروشنده دارد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  کبافق حدود 1 درصد منفیست

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  معاملات وغدیر کم حجم  ومنفی است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو عرضه شد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  غشاذر در منفی کامل پرعرضه است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  وبهمن صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  وملت وگستر و وصنعت با تحرکات منفی همراه هستند

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حسینا به کف قیمت رسید

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید شد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  گروه برقی یکدست قرمز است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کگاز در محدوده منفی نوسان دارد

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  خراسان کمی مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  خودرو 244 تومان 3.8 درصد مثبت

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  وصندوق با حجم معاملات 13 میلیونی در رنج مثبت قرار دارد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  وپترو 200 تومان کمی منفی است

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  ستران 374 تومان 1 درصد منفیست

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  تحرکات حقوقی در خودرو:خرید 6.9 میلیون سهم - فروش 5 میلیون سهم

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  در گروه سبز قندو شکر، قثابت تنها نماد پرعرضه و قرمز است

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  بمپنا منفی رمپنا مثبت

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  صف فروش لپارس در حال جمع آوریست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ومعادن بیش از 1 درصد منفیست

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  فروشندگان کاذر صف تشکیل دادند

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  پسهند با صف خرید روبروست

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  نوسان قیمت فباهنر در محدوده مثبت است

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:215 میلیون سهم ارزش بازار:732 میلیارد ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  تاپیکو با تحرکات مثبت همراه است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  وتوشه کمی مثبت است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  وخارزم نوسان منفی دارد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  خمحرکه صف خرید شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وبشهر 290 تومان 0.5 درصد منفی

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  ارفع 360 تومان در دامنه منفی است                                                        

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  لپارس صف فروش شد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  کساپا صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین "هپیکو310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  خودرو 3 درصد مثبت خساپا 2 درصد مثبت

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  زنگان و فاسمین در رنج مثبت قرار دارند

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  بنیرو کمی مثبت است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  کرازی در روند مثبت قرار دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  خودرو به قیمت 240 تومان رسید

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  فلوله کمی منفی است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  شرانل 1300 تومان 8 درصد مثبت است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خودرو به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  شاخص:71400

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  ولصنم نماد سبز لیزینگی است

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  فاذر 190 تومان کمی منفیست

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  لپارس در محدوده 3 درصد مثبت قرار دارد. لبوتان صف خرید دارد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده صفر تابلو نوسان دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار:90 میلیون سهم ارزش بازار:276 میلیارد ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  گروه ساختمانی با کاهش ارزش سهام روبروست

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  وانصار و وبصادر نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خساپا 120 تومان کمی مثبت است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست قرمز پوش است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-اصلاح اساسنامه، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  وبیمه بدون صف خرید مثبت است

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  قثابت با صف فروش 1.2 میلیونی همراه است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  رتاپ تنها رایانه ای سبز است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت نفت ایرانول (شرانل1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 25/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  خبهمن حدود 1 درصد منفیست

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وپست نوسان منفی دارد

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای روغنی غذایی نوسان مثبت دارند

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  فروشندگان خپارس را به دامنه منفی رساندند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  وساپا اندکی مثبت است

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  ثرود 399 تومان 2.3 درصد مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  شنفت تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  ونفت  وارد روند مثبت شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  واتی نزدیک به 1 درصد منفیست

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  تحرکات شپلی در محدوده مثبت است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خودرو و ورنا نوسان منفی دارند

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  شپاس و شسپا مثبت هستند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو کمی منفی هستند

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف خرید 1.8 میلیونی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  کاذر در رنج منفی متعادل است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی مثبت است

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  نفت سبک آمریکا:91.87 دلار 0.02%

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  انس طلا:1236.5 دلار0.27%

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  ونفت در حداکثر قیمت خریدار دارد

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی مس:6866 دلار0.39%

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  قیمت جهانی روی:2257 دلار 0.53%

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 236 تومان متعادل است

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 665 ریال عرضه 2 میلیونی و تقاضای 900 هزار تایی دارد

24 شهریور 1393

 • 23:25 - نبض بازار سهام

  سایه سیاه رکود بر سر این معدنی ...........

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 15 واحدی به ارتفاع 71402 رسید و 514 میلیون سهم به ارزش 1506 میلیارد ریال داد و ستد. تاپیکو 17 واحد اثر منفی بجای گذاشت و خودرو  15 واحد تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کرد.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  کی بی سی و اعتلا در رنج مثبت هستند

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  فباهر کمی منفی شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  توریل در مدار منفی قرار گرفت

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  غمارگ صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  بالاس وارد روند منفی شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  پتایر مجددا به مثبت کامل رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  شپاکسا مثبت پاکشو منفی

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  قشرین در مثبت کامل معامله می شود

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  وخارزم اندکی مثبت است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای سنگ آهنی مثبت هستند

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  نوسانات منفی ثمسکن و ثاخت ادامه دارد. ثرود صف خرید 500هزار سهمی دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  صف خرید کساپا 400 هزار تایی است. قیمت 2673 ریال

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  غمارگ با کاهش 27 درصدی نسبت به آخرین معامله به تابلو بازگشت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خودرو 235 تومان 2.5 درصد مثبت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  غیشهر نوسان مثبت دارد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 3399 ریال رقابت می شود

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  معاملات کم حجم فارس در بازه منفی انجام می شود

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا کمی مثبت است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  وپترو 200 تومان 3.4 درصد مثبت

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت حدود 500 هزار سهم است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید وبیمه به 2 میلیون سهم نزدیک شد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  خاور با حجم معاملات 14 میلیونی صف خرید 1.5 میلیونی دارد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  خزامیا در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  غپاک در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  کاذر بیش از 2 درصد منفیست

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  فشار فروش در خپارس در حال افزایش است

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  شپلی منفی شد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  آکنتور تحرکات مثبت دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بازار :324 میلیون ارزش بازار :764 میلیارد ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  سهم خرید حقوقی خودرو:2.1 میلیون

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  شفارس صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت مارگارین با توجه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  دانا مثبت ومتعادل است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 26/06/1393، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 24/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حسینا کمی مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی بانک ایران زمین (وزمین1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 26/06/1393، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 24/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  ولغدر 190 تومان 3.1 درصد مثبت است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  کپارس در قیمت 838 تومان پرتقاضا ظاهر شده است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  شاخص کل شاهد رشد 38 واحدی است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  رتکو 3 درصد مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  فاذر به رنج مثبت 3 رسید

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  پسهند کمی منفی است

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  وساپا مثبت و منعادل است

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  خودرو بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بجای گذاشت

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  مجموع خریداران خپارس:1023 مجموع فروشندگان:321

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  پتایر صف خرید شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  تمحرکه در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  وغدیر و صندوق نوسان منفی دارند

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  کروی بیش از 2 درصد مثبت است

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فولاد امیر کبیر کاشان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره، بانک پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و کمباین سازی ایران جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه-تغییر سال مالی شرکت و عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  شاخص کل :71415

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  غپینو در سقف قیمت تقاضا دارد

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد منفی نفتی است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  تکمبا  منفی  و متعادل است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوشه به بیش از 1 میلیون سهم رسید

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  کاذر مثبت و متعادل  است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس جمع شد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  لیزینگیها سبز پوشند

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  بکام و بترانس صف خرید شدند

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  وتوشه در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  فلوله صف خرید شد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خودرو در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  وملت با صف خرید روبروست

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  خمحرکه به حداکثر قیمت رسید

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف خرید شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  بیش از 17 میلیون سهم از صف فروش خپارس خریداری شده است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ونفت وارد روند مثبت شد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  حمل ونقلیها سبزپوش هستند

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا در بازه مثبت هستند

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  رمپنا کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  وخارزم در محدوده مثبت معامله می شود

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمتهای کمتر از 180 تومان سفارش دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  افزایش سرمایه گذاری های تاپیکو در 4 پروژه جدید .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان کماکان تقاضای خرید میلیونی دارند

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید پدرخش 200 هزار سهمی است

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  کگاز در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  خپارس همچنان شاهد صف فروش سنگین است

 • 08:25 - نبض بازار سهام

  اقتصاد جهانی بهای طلا را به چالش کشاند .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  این افراد خوشحال ترین سهامداران بورس هستند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  ناکارآمدی اهرم سود برای تحرک بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:56 - نبض بازار سهام

  شروع دوباره رایزنی‌ها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

23 شهریور 1393

 • 23:33 - نبض بازار سهام

  سود 35 تومانی این سهم در سال جاری رشد چندانی ندارد اما سال بعد منتظر سود بالای 100 تومان باشید

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 99 واحدی به سطح 71386 رسید و 579 میلیون سهم به ارزش 2293 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو در صدر شاخص سازهای منفی قرار گرفت و کچاد 11 واحد اثر مثبت برجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  ونفت از رنج منفی به صفر تابلو نزدیک شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  صف فروش تکمبا 6 میلیونی است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وتجارت 1006 ریال کمی مثبت است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  غپینو حدود 2 درصد منفیست

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  وپست در مسیر صعود قرار  گرفت

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  کطبس صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  رانفور و سیستم در مدار مثبت قرار دارند سایر نمادهای همگروه قرمز هستند

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  البرز صف خرید شد. دانا به مثبت کامل رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 500 تومان 1.4 درصد منفی

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وغدیر بیش از 14 میلیون سهم است و حدود 2 درصد منفیست

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  وبوعلی از منفی کامل به رنج مثبت رسید

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه کانه غیر فلزی با حمایت خریداران به رنگ سبز درآمدند

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  کگاز صف خرید تشکیل داد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  فلوله 1 درصد مثبت است. قیمت 1705 ریال

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  کروی نماد مثبت گروه کانه فلزی است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  شپاکسا حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید شد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  رمپنا  وارد روند مثبت شد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  ورنا 1006 ریال نوسان مثبت دارد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  وبانک 445 تومان کمی مثبت است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  رمپنا به صفر تابلو نزدیک شد

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  رتکو 997 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  تکنو بیش از 2 درصد مثبت است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  شیران کمی مثبت است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  اعتلا و کی بی سی در رنج 4 درصد منفی داد و ستد می شوند

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  تحرکات وخارزم منفی است

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  وصندوق حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  مفاخر 570 تومان 2.5 درصد منفیست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  دانا در صفر تابلو قرار دارد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  سیستم در مثبت کامل داد و ستد می شود

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  غپاک در سقف قیمت روزانه فروشنده دارد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  ثباغ و ثشاهد مثبت هستند

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  ونفت بیش از 2 درصد منفی است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  نوسانات مثبت خودرو ادامه دارد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  قشرین در سقف قیمت خریدار دارد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  حسینا حدود 1 د رصد مثبت است. قیمت 4235 تومان

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  معاملات خزامیا نزدیک به حداقل قیمت انجام می شود

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  لابسا در بازه مثبت است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا تنها لیزینگی مثبت است

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس همچنان سنگین و کم تقاضاست

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  وصنا صف خرید 700 هزار تایی در قیمت 2017 ریال دارد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  ومعادن حدود 3 درصد منفیست

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  شسپا به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  والبر در رنج منفی قرار دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  خکاوه کمی مثبت است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  رمپنا منفی بمپنا مثبت

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  کپشیر صف خرید شد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خرینگ در آستانه صف خرید قرار گرفت

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو در درصد منفی قرار دارند

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  کرازی از رنج منفی به صفر تابلو رسید

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  خساپا نوسان مثبت دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71486

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  وبیمه کمی منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وپست مثبت و متعادل است

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، داده پردازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  خاور 72 تومان حدود 2 درصد مثبت است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  خودرو باکاهش قیمت روبروست

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  ثتران کمی مثبت است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کاذر مثبت و متعادل است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  صف خرید وملت در حال سنگین شدن است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  فولاد 253 تومان 2.1 درصد منفیست

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  شپلی در محدوده 1 درصد منفی معامله می شود

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  بترانس نماد برقی منفی است

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  شپاس تنها نماد مثبت نفتی است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (سمگاح1)، به دلیل تعدیل بااهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1393، متوقف گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  کروی کمی مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  لپارس پس از رفع گره معاملاتی باز هم صف خرید دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  ونفت نزدیک به صفر تابلو نوسان دارد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  تکمبا با صف فروش 3 میلیونی همراه است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ثرود با صف فروش روبروست

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  واتی کمی منفی است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت داملران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 231 تومان متعادل است

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف فروش کم حجمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 661 ریال صف فروش 51 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  تاثیر آزادسازی قیمت ها بر بازار پتروشیمی از زبان آمار (1).مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  کوچه خلوت حافظ .... .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

22 شهریور 1393

 • 23:33 - نبض بازار سهام

  این پتروشیمی در صورت عدم قطعی گاز و رشد اندک نرخ در سطح جهانی به شرایط آرمانی می رسد

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با سقوط 439 واحدی به سطح71486 رسید و 368 میلیون سهم به ارزش 1590 میلیارد ریال داد و ستد شد. پارسان با بیشترین تاثیر منفی در صدر نمادهای شاخص ساز قرار گرفت، خپارس با صف فروش 46 میلیونی بیشترین حجم صف فروش را داشت و وپست برترین صف خرید بازار را به نام خود ثبت کرد.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  ونفت متعادل شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  دکوثر با صف فروش روبروست

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  کروی 2228 ریال 2.7 درصد منفی

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  معاملات پترول در کف قیمت انجام می شود

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  ذوب 2705 ریال در رنج منفی قرار دارد

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو یکدست قرمز پوش است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  صف فروش وتوشه 600 هزار تایی است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  کگاز 3 درصد منفیست

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  کمنگنز مثبت شد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  خرید حقوقی خودرو به بیش از 9 میلیون سهم رسید

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  اعتلا در منفی کامل پر عرضه است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 1896 ریال صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 1992 ریال صف فروش میلیونی را تجربه می کند

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  توریل 686 تومان 4.2 درصد منفی

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  پسهند در منفی کامل عرضه دارد

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  شاخص:71478

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  سهم خرید حقوقی در وبیمه:3.3 میلیون سهم

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  خپارس سنگینترین صف فروش بازار را دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  پدرخش تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  ارفع 3597 ریال 3.2 درصد منفیست

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  شپلی صف فروش 100 هزار تایی دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  معاملات حقوقی خودرو: خرید 7.7 میلیون سهم - فروش 5 میلیون سهم

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  حپترو صف فروش کم حجمی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  وآذر صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وملت در منفی کامل معامله می شود

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  بکام در منفی کامل معامله می شود

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  رمپنا در حداقل قیمت سفارش خرید دارد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  وتوشه در کف قیمت تقاضا دارد

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داملران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  صف فروش ونفت جمع شد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  خزامیا در حداقل قیمت تقاضا دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  غپینو در حداقل قیمت عرضه دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  ونفت در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  شیران صف خرید شد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  کگل صف فروش 300 هزار تایی دارد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  قچار کمی مثبت است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  وبیمه صف فروش میلیونی تشکیل داد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  فارس 13748 ریال 2.5 درصد منفی

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  صف فروش کرازی جمع شد

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  وگستر صف فروش کم حجمی دارد

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وبشهر در رنج منفی قرار دارد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  ثتران 212 تومان 3.6 درصد منفی

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج منفی معامله می شود

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  با گذشت حدود 1 ساعت از شروع بازار شاخص کل 160 واحد سقوط کرد

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  فباهنر صف فروش شد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 118 تومان خریدار دارد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  حجم خرید حقوقی در واتی در حال افزایش است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان همچنان پر تقاضا هستند

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ولصنم به کف قیمت رسید

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  زنگان وارد روند مثبت شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  وتوشه صف فروش شد

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  شکلر صف خرید کم حجمی دارد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید 500 هزار تایی تشکیل داد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  فاسمین نوسان منفی دارد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای قند و شکر معاملات مثبت دارند

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  وساپا اندکی مثبت شد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ثرود 4.5 درصد منفی. قیمت 3891 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  ولساپا نزدیک به کف قیمت معامله می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 8137 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  نکمبا همچنان صف فروش دارد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  شسپا وارد روند مثبت شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  فلوله کمی مثبت است

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1435 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکتهای معدنی دماوند و کاشی نیلو با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  ورنا 101 تومان 2 درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وتوشه اندکی منفی است

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو منفی و متعادل است

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  صف فروش خریخت در حال سنگین شدن است

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده منفی سفارش دارد

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  خپارس صف فروش 14 میلیونی دارد

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  کرازی در مثبت کامل تقاضای خرید دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  واتی در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وپست در قیمت 1592 ریال صف خرید سنگینی دارد

 • 08:28 - نبض بازار سهام

  پربارتر شدن ویترین بازار سرمایه با تنوع ابزارهای مالی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:13 - نبض بازار سهام

  «خودرو» بر سر سه‌راهی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:12 - نبض بازار سهام

  سازمان بورس میزبان هیأت روسی / دلایل جذابیت بازار سرمایه ایران در عرصه بین الملل.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  فوریت عبور بانک‌ها از بنگاهداری.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  بورس درانتظار پایان تابستان.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

21 شهریور 1393

20 شهریور 1393

19 شهریور 1393

 • 23:23 - نبض بازار سهام

  تحلیل بنیادی یک پتروشیمی که قادر به تعدیل مثبت 12 درصدی است

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 3 واحدی به ارتفاع 71927 و حجم معاملات به 791 میلیون رسید. فملی 39 واحد همراه 32 واحد تاپیکو 31 واحد اثر مثبت و کچاد 23 واحد اثر منفی بر شاخص داشتند.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  کگاز در حداقل قیمت معامله می شود

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  مرقام صف فروش شد

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  وبشهر نوسان منفی دارد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  پدرخش تنها نماد مثبت لاستیک است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  صف فروش ونفت جمع شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  واتی به  صف خرید نزدیک شد

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  خساپا صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  ونفت صف فروش شد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  شیران صف خرید شد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  حسینا 4300 تومان 3.2 درصد منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  شسپا در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  واتی با تقاضای خرید با افزایش قیمت همراه است

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  صف خرید لبوتان در حال سنگین شدن است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  مفاخر 600 تومان کمی منفی است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده منفی معامله می شود

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در حداقل قیمت عرضه دارد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  شاخص 26 واحد منفی شد

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  دکیمی با صف خرید همراه است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  کماسه کمی مثبت است

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  خساپا در کف قیمت تقاضای 600 هزار تایی دارد

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  بمپنا و رمپنا در محدوده 1 درصد منفی داد و ستد می شوند

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  غمینو کمی مثبت است

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  پردیس در محدوده 3 درصد منفی معامله می شود

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  ثرود وارد روند منفی شد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 2027 ریال شاهد صف فروش میلیونی است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  ولصنم 201 تومان 1.6 درصد مثبت

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  لبوتان مجددا صف خرید شد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  پتایر مثبت شد

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  ولساپا مثبت ومتعادل است

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  خاور مثبت شد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  ولغدر در صفر تابلو قرار دارد

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  شاخص:71950

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  بالبر نماد مثبت گروه برقی است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  خاهن صف فروش سنگین دارد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  غسالم نماد قرمز گروه سبز غذایی است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  ارفع وارد روند مثبت شد

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  ختور در محدوده مثبت کم حجم معامله می شود

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  قپیرا و قچار در رنج مثبت قرار دارند

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  همراه با معاملات کم حجم و منفی روبروست

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  تحرکات فلوله منفی است

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1130 تومان 2.5 درصد منفی

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وپاسار بیش از 25 میلیون سهم است.

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  وپترو کمی مثبت است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  شنفت در حداقل قیمت بدون خریدار مانده است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) در نماد معاملاتی "دتولیدح1"، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند.

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  معاملات ونفت در رنج منفی دنبال می شود

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 19 واحد تاثیر مثبت بر شاخص را به نام خود ثبت کرد

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  حپترو نماد مثبت گروه حمل و نقل است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  وبوعلی در کف قیمت تقاضا دارد

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  نمادهای خودرویی قرمز پوش هستند

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  ثاخت 132 تومان 1.1 درصد منفیست

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  افرا در گروه رایانه پرتقاضاست

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کاشی نیلو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی، شرکت معدنی دماوند پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.لازم به ذکر است شرکت معدنی دماوند متعهد به ثبت مراحل افزایش سرمایه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1393/12/29 شده است. مدیریت بازار

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  آ س پ در رنج منفی معامله می شود

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  وسپه نوسان منفی دارد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  سمگا و سمگاح همچنان پرتقاضاست

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  تحرکات منفی خودرو ادامه دارد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان مثبت دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  ثرود مثبت و متعادل است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  کروی کمی مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  گروه دارویی یکدست سبزپوش است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  خبهمن و خپارس مثبت هستند

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  وبصادر نوسان مثبت دارد

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 104 تومان متعادل است

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 2927 ریال صف خرید 800 هزار  تایی دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  وپست برترین صف خرید بازار را دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  پارسان در 7870 ریال قیمت گذاری می شود.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2419 ریال متعادل است.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  وپست صف خرید 17 میلیونی دارد.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  ثرود در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  لپارس کار خود را با صف خرید 45 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:25 - نبض بازار سهام

  دو عامل نویدبخش جهت شروع روند صعودی قیمت سهام از نیمه دوم مهر .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  تداوم رشد بازار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  سناریوی سود12 درصدی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  کاهش سرعت‌گیرها در بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

18 شهریور 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  روس ها آمدند ، مجلس تصمیمات مهمی می گیرد ، دارویی ها صف شدند!

 • 23:39 - نبض بازار سهام

  فرصت های سودآوری در این سهم ، یکی دو تا نیست ...

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 115 واحدی به ارتفاع 71930 رسید و 551 میلیون سهم به ارزش 2025 میلیارد ریال داد و ستد شد.پارسان 49 واحد تاثیر مثبت و وپاسار14 واحد اثر منفی بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده1)، با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات دریافتی از شرکت مذکور، متوقف گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  کفرا کمی مثبت است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  خودرو وارد روند منفی شد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  غالبر 1901 ریال 1.2 درصد منفی

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  وبیمه به کف قیمت رسید

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1150 تومان 2 درصد منفیست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک یکدست قرمزپوش شد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  فاسمین 380 تومان کمی منفی است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  حفاری 493 تومان 1 درصد مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  تمحرکه صف فروش شد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ایران و روسیه امروز سند همکاری نفتی امضا می‌کنند .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  ولصنم صف فروش شد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  شاخص 140 واحد مثبت است

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  پارسان 780 تومان 1.7 درصد مثبت است. تا این لحظه اولین شاخص ساز مثبت است

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  ولساپا تنها نماد مثبت گروه لیزینگ است

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  فولای 2.5 درصد مثبت است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  نمادهای ذغال سنگی مثبت هستند

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سیمان فارس و خوزستان "هسفار310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد در پایان جلسه معاملاتی متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  وتوشه 380 تومان کمی مثبت است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  خزامیا به بیش از 1 درصد مثبت رسید

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  حسینا 4400 تومان 2.2 درصد مثبت است

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  خزامیا از رنج منفی به صفر تابلو نزدیک شد

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  وصنعت نوسان مثبت دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  وساپا اندکی منفی است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  شپاس تنها نماد سبز گروه نفت است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  غپینو به کف قیمت رسید

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  شپلی صف فروش شد

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  پاسا نماد مثبت لاستیکی است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  صف فروش کاذر جمع شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  نمادهای دارویی صف خرید تشکیل دادند

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  اعتلا و کی بی سی صف خرید شدند

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  کچاد و کگل در کف قیمت تقاضا دارند

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 5573 ریال صف فروش 500 هزار سهمی دارد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 2104 ریال صف فروش 1.5 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  رمپنا کمی مثبت است

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  لبوتان حجم تقاضای 400 هزار تایی دارد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  پتایر صف فروش شد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  فولاد با حجم معاملات 20 میلیونی 43 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فراورده های نسوز پارس جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی-عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،داده پردازی ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره، سیمان فارس و خوزستان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، ایران دارو جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و حق تقدم شرکت خوراک دام پارس با توجه به پایان دوره پذیره نویسی، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  غپاک صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 71880

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  والبر صف خرید شد. گروه دارو با اقبال خریدارن روبروست

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  خاهن به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  والبر صف خرید شد

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  پاکشو 901 تومان کمی مثبت است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  سیستم تنها نماد مثبت رایانه است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  خپارس حدود 1 درصد منفیست

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  بمپنا اندکی منفی است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  خرید حقوقی در خودرو به بیش از 3 میلیون سهم رسید

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  بالبر و بشهاب نمادهای مثبت برقی هستند

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  پارسان 760 تومان کمی منفی است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  ورنا 107 تومان کمی منفی است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ذوب در محدوده منفی معامله می شود

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  کفپارس منفی و متعادل است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  استقبال سیمانی ها، گلایه پالایشی ها و اعتراض خودرویی ها .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  شیران اندکی مثبت است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  فرمانی بزرگ برای تغییر مالکیت و افشای ثروت در اقتصاد ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1)، جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در روز شنبه مورخ 22/06/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 18/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  پردیس صف خرید شد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  صف خرید سنگین وپست بدون عرضه مانده است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  ولغدر در رنج منفی قرار دارد

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  ومعادن 266 تومان 1 درصد منفی است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  ونفت حدود 1.5 درصد منفیست

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  وبیمه به صفر تابلو رسید

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خساپا به حداکثر قیمت رسید

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  تکنو و تکمبا در رنج منفی معامله می شوند

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان منفی دارد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وبیمه بیش از 1 درصد منفیست

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  شپلی وارد روند مثبت شد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  ثرود بدون صف خرید و متعادل  است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  تاپیکو کمی مثبت است

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت گلتاش و حق تقدم شرکت سیمان دشتستان با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  خودرو نوسان مثبت دارد

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 7382 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  حسیناح در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  سایپا در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  وبملت 4 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  سمگا صف خرید 3 میلیونی را تجربه می کند.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  وپست صف خرید 11 میلیونی دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ثرود سهم تازه وارد فرابورسی با صف خرید 1.9 میلیونی روبروست.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2450 ریال متعادل است.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  حسینا با صف خرید 1 میلیونی روبروست.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  لپارس صف خرید 14 میلیونی دارد.

17 شهریور 1393

 • 23:55 - نبض بازار سهام

  گزارش بازار دوشنبه

 • 23:35 - نبض بازار سهام

  با توجه به دریافت افزایش نرخ ، آینده سودآوری این شرکت چگونه خواهد بود ؟

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  امروز شاخص کل با رشد 149 واحدی به ارتفاع 71815 رسید و به رنگ سبز درآمد. در بازار بورس و فرابورس 392 میلیون سهم به ارزش 1192 میلیارد ریال داد و ستد شد. فولاد 41 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  معاملات وصندوق در رنج منفی دنبال می شود

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1088 ریال بیش از 1 میلیون سهم تقاضای خرید دارد

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولساپا بیش از 2 میلیون سهم است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وبشهر نوسان منفی دارد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  پاکشو مثبت شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  قچار 340 تومان کمی منفی است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو در حال افزایش است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  وصنعت اندکی مثبت است

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  حخزر صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  سفارس در حداکثر آستانه قیمت عرضه دارد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  سیستم صف خرید شد

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  معاملات فلوله در محدوده مثبت دنبال می شود

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  در وانصار صف خرید شکل گرفت

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  ورنا در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ارفع نوسان منفی دارد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  خراسان تنها اوره ساز مثبت است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  کچاد در حداقل قیمت خریدار دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف فروش تمحرکه جمع شد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  فولای در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  خپارس صف خرید شد

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  زنگان در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  فباهنر حوالی صفر تابلو نوسان دارد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  ورنا در حال صعود قیمت است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید خاور بیش از 2 میلیون است

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  فملی 2448 ریال 1.9 درصد مثبت است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  ولغدر به 200 تومان نزدیک شد

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  شپلی وارد روند منفی شد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  ثرود کماکان صف خرید خود را حفظ کرده است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  وساخت اندکی منفی است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید شد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  غپینو با تحرکات منفی همراه است

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان صف خرید دارند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  غپاک در سقف قیمت عرضه دارد

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید خکاوه بیش از 500 هزار سهم است

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  صف خرید مرقام 500 هزار تایی است

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمتهای حداکثری تقاضا دارد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  کبافق تنها نماد مثبت گروه کانه فلزی است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  بترانس مثبت و متعادل است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  صف خرید خساپا در حال سنگین شدن  است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71811

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  خبهمن مثبت شد

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ولغدر 195 تومان 1.2 درصد مثبت است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت صنایع سیمان دشتستان با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  صف خرید خمحرکه در حال افزایش است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  تکنو و تکمبا در رنج مثبت قرار دارند

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند نقش جهان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد . مدیریت بازار

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  کاذر در روندمنفی قرار دارد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گلتاش با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو با افزایش تقاضا و رشد قیمت روبرو هستند

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  واتی نوسان مثبت دارد

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  رمپنا 670 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  جم وارد روند منفی شد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  فارس در محدوده مثبت معامله می شود

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  پاکشو 9001 ریال اندکی منفیست

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خکار در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  غشاذر مثبت و متعادل است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خودرو 240 تومان 2.4 درصد مثبت

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  زنگان به سقف قیمت نزدیک شد

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  ونفت با صعود قیمت همراه است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  فاذر 208 تومان منفی است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  بکام در حداکثر قیمت داد و ستد می شود

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  وبصادر 816 ریال 2.6 درصد مثبت است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  شکربن حدود 3 درصد مثبت معامله می شود

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  غدیر معاملات کم حجمی در رنج منفی دارد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  خپارس در حال رسیدن به سقف قیمت است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  گروه ماشین آلات برقی سبز و پرتقاضاست

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل سبز پوش است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  وتوشه اندکی مثبت است

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  حسیناح صف خرید شد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  دوب 289 تومان اندکی مثبت است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خساپا به صف خرید نزدیک شد

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت کمتر از 1200 تومان معاملات منفی دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  ثاخت نتوانست وارد روند مثبت شود و کمتر از 140 تومان معامله می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ثتران 226 تومان 1.6 درصد مثبت

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  فاسمین حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  حسینا صف خرید شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  پارسان 750 تومان 2.5 درصد منفیست

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  کفپارس صف فروش پر حجمی را تجربه می کند

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  وسپه نوسان منفی دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  حسینا و حق تقدمش در قیمتهای حداکثری معامله می شوند

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  ونفت بیش از 2 درصد مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان منفی دارد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا مثبت هستند

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  سمگا 7031 ریال همچنان تقاضای خرید میلیونی دارد

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  باراک اوباما: مشکل ایران نیست، مشکل افراط گرایی سنی است .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  وپست با صف خرید 11 میلیونی همراه است

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  پیشنهاد افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت اوره.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  ثاباد و ثرود برترین صف خرید ساختمانی را دارند

 • 08:30 - نبض بازار سهام

  سلسله افت بازار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:24 - نبض بازار سهام

  22 پیشنهاد برای رونق بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:37 - نبض بازار سهام

  احتمال برگشت شاخص کل

16 شهریور 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  احتمال برگشت شاخص کل

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با سقوط 157 واحدی به سطح 71665 رسید و 452 میلیون سهم به ارزش 1846 میلیارد ریال داد و ستد شد. فولاد 28 واحد تاثیر مثبت و تاپیکو 26 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  نوسان منفی ثتران ادامه دارد

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  خمحرکه با صف خرید همراه شد

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  فاسمین مثبت شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  ثاخت نتوانست از قیمت 140 تومان عبور کند

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  ونفت در حال رسیدن به 3 درصد مثبت است

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  کفپارس با صف فروش 2 میلیونی روبروست

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  مرقام با صف خرید همراه است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  فاذر نوسان مثبت دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  فولاد مثبت و متعادل است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  وبشهر 300 تومان اندکی مثبت است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  وتوشه نزدیک به کف قیمت عرضه دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  بکاب به قیمتهای حداکثری رسید

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  ثرود صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  لپارس همچنان با صف خرید همراه است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  حسینا به حداکثر قیمت رسید

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  کی بی سی در منفی کامل قرار دارد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  رمپنا بیش از 1 درصد منفیست

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  بالبر نماد پر تقاضا و مثبت در گروه برقی است

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  فاسمین 376 تومان اندکی منفی است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  خوساز صف خرید شد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  واتی اندکی مثبت است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  توریل در محدوده 1 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  ثاباد در قیمت 1777 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  ومعادن در رنج منفی معامله می شود

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  ورنا 105 تومان اندکی مثبت است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  خساپا مجددا به حداکثر قیمت رسید

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  ثاخت 1387 ریال 3.8 درصد مثبت

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  وخارزم 143 تومان منفی است

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  وبیمه 2.5 درصد منفیست. قیمت 1521 ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 89 واحد منفی است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  حتوکا و حفارس نمادهای منفی حمل و نقل هستند

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  ولغدر در صفر تابلو قرار دارد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  پردیس نوسان مثبت دارد

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  کبافق همچنان پرتقاضاست

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  آ س پ 3 درصد مثبت است

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  شکلر در حداکثر قیمت پرتقاضا است

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  وپترو 214 تومان منفی است

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  تکنو نوسان مثبت دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  ونفت وارد رنج مثبت شد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  خاهن اندکی مثبت است

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازا

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31واعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  حسیناح مثبت شد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  خودرو با افزایش قیمت روبروست

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  وساپا با تحرکات مثبت همراه است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  تکمبا منفی و متعادل است

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  فلوله در رنج منفی نوسان دارد

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  فارس اندکی مثبت شد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  خساپا صف خرید شد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  شاخص کل: 71720

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خساپا 121 تومان 3.3 درصد مثبت است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  سمگا مثبت و متعادل است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  خودرو وارد روند مثبت شد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  بیشتر نمادهای گروه ساختمانی در رنج های منفی معاملات خود را دنبال می کنند.

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ یکپارچه قرمزپوش است.

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  پکویر در حداقل قیمت خریدار کم حجمی دارد.

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وپترو 2080 ریال 3 درصد منفیست.

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  فولاد اندکی مثبت و ذوب 2 درصد منفیست.

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  اخابر و همراه با نوسانات منفی همراهند.

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  کبافق صف خرید کم حجمی دارد.

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  سایپا به صف فروش نزدیک شد.

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ونفت 2509 ریال 2.2 درصد منفیست.

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  بترانس در 4131 ریال 3.5 درصد منفیست.

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  سمگا در 6500 ریال 0.8 درصد منفیست.

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  رمپنا در صفر تابلو متعادل است.

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  کاذر در حداقل قیمت خریدار کم حجمی ندارد.

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  خودرو و سایپا در محدوده 1.7 درصد منفی نوسان می کنند.

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وخارزم در 1420 ریال 1.3 درصد منفیست.

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  روحانی: از رکود عبور کردیم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده 3.7 درصد مثبت معامله می شود.

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  کبافق در حداکثر قیمت معاملات خود را آغاز کرد.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  وتجارت در 1005 ریال متعادل است.

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  وپاسار در 1645 ریال قیمت گذاری می شود.

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  خساپا در 1170 ریال متعادل است.

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  فارس در 14149 ریال رقابت می شود.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در 5110 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  پارسان در 7501 ریال متعادل است.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2300 ریال متعادل است.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  غاذر صف خرید 1.6 میلیونی دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ثرود سهام تازه وارد فرابورسی در حداکثر قیمت 5 میلیون خریدار و 1 میلیون فروشنده دارد.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  حسینا در حداقل قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  لپارس با صف خرید 13 میلیونی روبروست.

 • 08:30 - نبض بازار سهام

  وپست کار خود را با صف خرید 19 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  منتظر بازگشایی نماد بیمه دی در آینده نزدیک هستیم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  شاخص بورس گویای واقعیت های اقتصادی موجود باشد/ عدم کارایی برخی شرکتهای بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  موافقت اصولی با راه اندازی 14 صندوق بازارگردانی اختصاصی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  بورس در مرز سد سوم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

15 شهریور 1393

 • 12:31 - نبض بازار سهام

  شاخص کل در اولین روز معاملاتی با 297 واحد ریزش به سطح 71823 رسید و حدود 625 میلیون سهم به ارزش 2399 میلیارد ربال معامله شد. نمادهای شاخص ساز یکدست قرمز پوش بودند و وغدیر بیشتربن تاثیر منفی را بر جای گذاشت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  غالبر 192 تومان 3.6 درصد منفی

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  ثتران 2222 ریال 3 درصد منفیست

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  صف فروش حسینا 100 هزار تایی است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  صف فروش پکویر 400 هزار سهمی است

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  ومعادن منفی و متعادل است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  وصندوق در منفی کامل معامله می شود

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  توریل 718 تومان 3 درصد منفیست

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خودرو صف فروش شد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  صف فروش شپلی کم حجم است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  خساپا با صف فروش روبروست

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  پارادوکس دستور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی / زمزمه خروج بانکها از بنگاه داری عاملی در افت شاخص بورس / آدرس دهی غلط بانک مرکزی به بانک ها /بودجه عمرانی دولت برابر فروش فولاد مبارکه !!! .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  ارفع نوسان منفی دارد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خودرو همچنان با کاهش قیمت روبروست

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  پیش بینی سود 14 صنعت بورسی افزایش یافت /گروه محصولات شیمیایی در صدر.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  با کدام صنایع پرتفوی خود را سودآور کنیم؟ .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

   

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با 129 واحد سقوط وارد کانال 71000 شد

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  وپترو 214 تومان 3.3 درصد منفی

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  فارس 1397 تومان 1.3 درصد منفی

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  ولغدر اندکی مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  صف فروش ونفت در حال سنگین شدن است

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  پارسان با معاملات منفی همراه است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  غپینو وارد روند مثبت شد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  پدرخش همچنان تقاضای خرید در حداکثر قیمت دارد

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  خپارس 716 ریال 2.7 درصد منفی

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  ختراک در دامنه مثبت قرار دارد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  شاخص کل: 17 قدم تا 72000

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  حسینا و حقش مجددا به کف قیمت رسیدند

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  معاملات تمحرکه با صف خرید دنبال می شود

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  وتوشه مثیت و متعادل است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  صف فروش کفپارس جمع شد

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمتهای کمتر از 600 تومان معامله می شود

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فسرب 188 تومان 1.2 درصد مثبت

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  خزامیا قیمت 110 تومان را لمس کرد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  بالاس در منفی کامل معامله می شود

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  رمپنا 671 تومان 671 تومان 1.5 درصد منفی

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 830 تومان 3 درصد مثبت

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  خریداران ذوب صف تشکیل دادند

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  کگاز در سقف قیمت با تقاضا همراه است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  وساپا 1046 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  واتی صف خرید شد

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  تکمبا در کف قیمت تقاضا دارد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  مفاخر در مدار منفیست

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  شبهرن اندکی مثبت است

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  حسینا صف فروش شد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  وبانک در روند مثبت قرار دارد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  کترام در حداکثر قیمت پرتقاضاست

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  وبصادر و وبملت در محدوده مثبت معامله می شوند

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  نوسانات منفی حسینا ادامه دارد

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  فاذر 206 تومان 1.7 درصد منفیست

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  دانا نوسان منفی دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 72087

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  ونفت صف فروش شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  معاملات غپینو در محدوده منفی دنبال می شود

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  وگستر 1559 ریال 3.5 درصد مثبت است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  سمگا مثبت و متعادل است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  کروی اندکی مثبت است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  کبافق در قیمت 4453 ریال صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  مداران و مرقام نمادهای مثبت رایانه ای هستند

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  کرازی نوسان مثبت دارد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  صف فروش کفپارس به بیش از 1 میلیون رسید

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  غاذر با صف خرید 1 میلیونی همراه است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثرود در حال عرضه شدن است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  تکمبا در محدوده منفی متعادل است

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  ونفت در دامنه 3 درصد منفی معامله می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا در رنج مثبت قرار دارند

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  حسینا 4200 تومان 1.8 درصد منفیست

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  ثفارس اندکی مثبت است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وبیمه تحرکات منفی دارد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  واتی با نوسان مثبت همراه است

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  سمگا همچنان پرتقاضاست

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  لپارس و لبوتان با تقاضای خرید همراه هستند

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وپست در قیمت 1472 ریال پر تقاضاست

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  ثرود در قیمت 3587 ریال صف خرید 22 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمتهای میانی سفارش دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  شپلی در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  سرازیری سوم بازار مسکن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:12 - نبض بازار سهام

  مذاکرات فشرده ایران و آمریکا.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:11 - نبض بازار سهام

  پرتفوی 100 هزار میلیارد تومانی و معاملات غیر قانونی سهام عدالت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:10 - نبض بازار سهام

  شرکت های کوچک همچنان در کانون توجه سرمایه گذاران .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سیات.

 • 08:01 - نبض بازار سهام

  امیدها و بیم‌های تجاری در بازار سهام.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

12 شهریور 1393

 • 23:55 - نبض بازار سهام

  این مطلب را حتما" بخوانید ...

 • 12:36 - نبض بازار سهام

  شاخص کل آخرین روز معاملاتی هفته را نیز با رنگ قرمز به پایان رساند و با 110 واحد ریزش به سطح 72121 رسید. حدود 411 میلیون سهم به ارزش 1790 میلیارد ریال بین معامله گران داد و ستد شد. ثشاهد بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد، ثرود شاهد برترین صف خرید بود و فملی در صدر نمادهای منفی شاخص  ساز قرار گرفت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمتهای حداکثری معامله می شود. خرید حقوقی بیش از 63 درصد از حجم معاملات است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  قشرین قهکمت و قلرست نمادهای منفی قندو شکر هستند

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  واذر و ثرود نمادهای پر تقاضای ساختمانی هستند

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  شپاکسا صف فروش 100 هزار تایی دارد

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  لسرما بیش از 1 میلیون سهم صف خرید دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج منفی داد و ستد می شود

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  دکوثر اندکی مثبت است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  افرا تنها رایانه ای مثبت است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  کبافق با صف خرید روبروست

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  بمپنا با معاملات مثبت همراه است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  پدرخش صف خرید دارد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خودرو 239 تومان منفی است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  واتی در رنج منفی متعادل است

 • 11:41 - نبض بازار سهام وبشهر نوسان منفی دارد
 • 11:39 - نبض بازار سهام

  کترام تنها نماد مثبت گروه کاشی است

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  غاذر در حداکثر قیمت خریدار دارد

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  تکنو معاملات منفی دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  وخارزم مثبت و متعادل است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  حقوقی وبیمه با خرید بیش از 7 میلیون سهم معاملات را به مثبت کامل رساند

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  شفارس پرتقاضاست

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  وگستر صف خرید شد

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  غالبر کمتر از 200 تومان معامله می شود

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  بالبر صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  خریداران شپلی صف تشکیل دادند

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  صف خرید غپینو در حال سنگین شدن است

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  همراه 3140 تومان 1.2 درصد منفیست

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  فاسمین 380 تومان کمی منفی است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  وساخت اندکی مثبت است

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست قرمز است

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  کبافق در رنج 1 درصد مثبت نوسان دارد

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  حسیناح 38202 ریال 3.3 درصد منفی

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوشه به 3 میلیون سهم نزدیک شد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  لیزینگیها با معاملات مثبت همراه هستند

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کویر تایر (پکویر1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 12/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  بشهاب نماد پرتقاضای گروه برقی است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  کروی در رنج مثبت نوسان دارد

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  وگستر 151 تومان 3.8 درصد مثبت است

   

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  رمپنا 693 تومان 2.2 درصد مثبت

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  وگستر دارای نوسان منفیست

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  وصنعت حوالی 2 درصد مثبت معامله می شود

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  بکام 1722 ریال 3.4 درصد منفی

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  بترانس اندکی مثبت است

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  فلوله نزدیک به صفر تابلو معامله می شود

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  تکمبا در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  وپست معاملات کم حجم و صف خرید سنگین دارد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  کاذر در رنج منفی خریدار دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  معاملات تکنو با نوسانات مثبت دنبال می شود

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  ثرود در قیمت 3417 ریال صف خرید 28 میلیونی دارد

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  خپارس 75 تومان 2.1 درصد مثبت

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  غپاک صف خرید شد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ونفت تحرکات منفی دارد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  وبیمه نوسان منفی دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  سمگا با صف خرید 8 میلیونی کم عرضه است

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  حسینا وارد روند مثبت شد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 2154 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  پتایر در قیمت 4493 ریال صف خرید 2.6 میلیونی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت شهد با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خودرو به صفر تابلو نزدیک شد

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  ویژگی های صندوق زمین و ساختمان نسیم تشریح شد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  کفپارس در حداکثر قیمت تقاضای 1 میلیونی دارد

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید 600 هزار تایی دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  تکمبا در حداکثر قیمت 7.8 میلیون خریدار و 1.6 میلیون فروشنده دارد.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  حسینا در حداقل قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  سمگا 11 میلیون صف خرید  دارد.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  ثرود سهم تازه وارد فرابورسی با صف خرید 60 میلیونی روبروست.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  پارسان در 7700 ریال متعادل است.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2438 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  پتایر کار خود را با صف خرید 7.5 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:26 - نبض بازار سهام

  پایان سفته‌بازی خودرو.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:25 - نبض بازار سهام

  غول بازار سرمایه در راه است.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  تأثیر پروژه جدید رادیال سیمی بر بودجه "پتایر" .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  40 درصد قیمت خودرو در جیب نهادهایی غیر از خودروسازان .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

11 شهریور 1393

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 107 واحدی به سطح 72232 رسید و 495 میلیون سهم به ارزش 1619 میلیارد ریال داد و ستد شد. رمپنا 21 واحد تاثیر منفی بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وخارزم صف خرید شد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا به محدوده قیمتی 240 تومان بازگشت

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  افرا و سیستم مثبت هستند

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  خساپا 120 تومان بیش از 2 درصد منفیست

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  قپیرا و قنیشا نمادهای سبز قندو شکر هستند

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  ومعادن با معاملات مثبت همراه است

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  بترانس 441 تومان کمی مثبت است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  پلاسک تنها لاستیکی قرمز است

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  وتوصا در مثبت کامل معامله می شود

 • 11:57 - نبض بازار سهام واتی تحرکات منفی دارد
 • 11:43 - نبض بازار سهام

  اخابر 255 تومان 2 درصد منفی

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  رمپنا در محدوده منفی نوسان دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  پترول 1998 ریال منفی است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  وساخت 305 تومان حدود 1 درصد مثبت

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  فاراک در حداقل قیمت عرضه دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ستران به سقف قیمت رسید

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  پاکشو 925 تومان مثبت است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  وپست در قیمت 1407 ریال صف خرید میلیونی را تجربه می کند

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  شدوص در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  فباهنر حوالی صفر تابلو معامله می شود

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  لپارس در قیمت  3997 ریال صف خرید سنگینی را تجربه می کند

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  شپلی حدود 1 درصد منفیست

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق با توجه به تعدیل پیش بینی درامد هر سهم، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  تکمبا با صف خرید 5 میلیونی در قیمت 2249 ریال همراه است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  پسهند اندکی منفی است

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  ولغدر در رنج 3 درصد منفی معامله می شود

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  حسینا 4460 تومان اندکی مثبت است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  شسپا و ونفت مثبت و متعادل هستند

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  ورنا 107 تومان 1.7 درصد منفی

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  خودرو 238 تومان 3.2 درصد منفیست

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  ارفع حدود 2 درصد منفیست

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، قند نقش جهان و قند ثابت خراسان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای مدیره، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  شاخص:72350

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  خودرو به قیمت کمتر از 240 تومان رسید

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  فلوله صف خرید کم حجمی تشکیل دارد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  گروه کانه غیر فلزی با اقبال خریداران روبروست

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع آذر آب پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  سشرق ممنوع - متوقف شد

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  کفپارس با صف خرید 3 میلیونی روبرو شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  پردیس وارد رونذ مثبت شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  بکام نوسان مثبت دارد

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای غذایی پر تقاضا  هستند

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  بشهاب صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  رتکو در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2072 ریال پر تقاضاست

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  کفپارس 504 تومان 3.2 درصد مثبت است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید 53 میلیونی ثرود کم عرضه است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه آرمان (آرمان1)، پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  کبافق اندکی مثبت است

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  وبیمه متعادل شد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  خبهمن و خکاوه تحرکات مثبت دارند

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  فارس در محدوده مثبت معامله می شود

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  سمگا ح صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وپاسار در 1675 ریال اندکی منفیست.

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  نماد معاملاتی حق تقدم شرکت خاک چینی ایران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می باشد.

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  وبیمه در محدوده 3 درصد مثبت معاملات خود را آغاز کرد.

 • 08:59 - نبض بازار سهام

  تکمبا 2.5 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1280 ریال متعادل است.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  پارسان در قیمت 7650 ریال خریدار و در قیمت 7700 ریال فروشنده دارد.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  لپارس صف خرید 8 میلیونی را تجربه می کند.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  خراسان در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  پاکشو در قیمت 9285 ریال متعادل است.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 14190ریال متعادل است.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  پتایر 4 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  سمگا با صف خرید 5 میلیونی روبروست.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  ثرود سهم تازه وارد بورسی 170 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2470 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در نماد "ثرود1"، از امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد.

 • 08:27 - نبض بازار سهام

  بازگشت خاموش مصوبه جنجالی دولت دهم/سیف:رقم تسویه بدهی را از ۷۴هزار میلیارد به ۴۰ هزار تعدیل کردیم .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:26 - نبض بازار سهام

  گزارش خوب یک قطعه ساز .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:18 - نبض بازار سهام

  "فارس" یک تنه شاخص را پایین کشید.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:11 - نبض بازار سهام

  10 برنامه برای بازار سرمایه.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:10 - نبض بازار سهام

  قشلاق سرمایه از بانک به مسکن در دستور کار دولت.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.